Miljødirektoratet etterspør fosforstrategi
En rapport fra Miljødirektoratet ber myndighetene om å lage en strategi for forvaltningen av fosfor i Norge.
Publisert 24. august 2015


15. juni 2015 publiserte Miljødirektoratet rapporten 'Bedre utnyttelse av fosfor i Norge' på oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet.

Direktoratet anbefaler departementet å "arbeide mot en nasjonal målsetting for bedre ressursutnyttelse av fosfor i Norge. For å sikre et godt grunnlag for et slikt mål, anbefaler Miljødirektoratet at Klima- og miljødepartementet tar initiativ til å få gjennomført en tverrsektoriell utredning".

Liknende råd ble også gitt i rapporten 'Fosforvarselet' skrevet av Bioforsk på oppdrag fra Støttekomiteen for Vest-Sahara og Norges Bonde- og Småbrukarlag i 2014.

Marokko kontrollerer 75% av verdens fosforreserver. En del av dette gjennom en gruve de kontrollerer i Vest-Sahaa, som de okkuperer i strid med folkeretten.

Nyheter

EU-domstolen annullerer avtaler i Vest-Sahara

29. september slo EU-domstolen bena under EUs folkerettsstridige handels- og fiskeriavtaler med Marokko i det okkuperte Vest-Sahara.

12. oktober 2021

Bestill Vest-Sahara-foredrag!

Støttekomiteen for Vest-Sahara holder rundt 200 foredrag i året i Norge. Vil dere at vi skal komme innom?

01. oktober 2021

Kronikk: Intet nytt fra Vest-Sahara

Kronikk, VG, 4. juli 2021, av advokatfullmektig Tone Sørfonn Moe og professor Mads Andenæs.

09. juli 2021

FN-ekspert fordømmer overgrep mot saharawier

Marokko må slutte å gå til angrep på saharawiske menneskerettighetsaktivister og journalister, og la dem få arbeide uten å bli utsatt for gjengjeldelser, uttalte FNs spesialrapportør på menneskerettighetsforkjempere i dag. 

01. juli 2021