Miljødirektoratet etterspør fosforstrategi
En rapport fra Miljødirektoratet ber myndighetene om å lage en strategi for forvaltningen av fosfor i Norge.
Publisert 24. august 2015


15. juni 2015 publiserte Miljødirektoratet rapporten 'Bedre utnyttelse av fosfor i Norge' på oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet.

Direktoratet anbefaler departementet å "arbeide mot en nasjonal målsetting for bedre ressursutnyttelse av fosfor i Norge. For å sikre et godt grunnlag for et slikt mål, anbefaler Miljødirektoratet at Klima- og miljødepartementet tar initiativ til å få gjennomført en tverrsektoriell utredning".

Liknende råd ble også gitt i rapporten 'Fosforvarselet' skrevet av Bioforsk på oppdrag fra Støttekomiteen for Vest-Sahara og Norges Bonde- og Småbrukarlag i 2014.

Marokko kontrollerer 75% av verdens fosforreserver. En del av dette gjennom en gruve de kontrollerer i Vest-Sahaa, som de okkuperer i strid med folkeretten.

Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022