Miljødirektoratet etterspør fosforstrategi
En rapport fra Miljødirektoratet ber myndighetene om å lage en strategi for forvaltningen av fosfor i Norge.
Publisert 24. august 2015


15. juni 2015 publiserte Miljødirektoratet rapporten 'Bedre utnyttelse av fosfor i Norge' på oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet.

Direktoratet anbefaler departementet å "arbeide mot en nasjonal målsetting for bedre ressursutnyttelse av fosfor i Norge. For å sikre et godt grunnlag for et slikt mål, anbefaler Miljødirektoratet at Klima- og miljødepartementet tar initiativ til å få gjennomført en tverrsektoriell utredning".

Liknende råd ble også gitt i rapporten 'Fosforvarselet' skrevet av Bioforsk på oppdrag fra Støttekomiteen for Vest-Sahara og Norges Bonde- og Småbrukarlag i 2014.

Marokko kontrollerer 75% av verdens fosforreserver. En del av dette gjennom en gruve de kontrollerer i Vest-Sahaa, som de okkuperer i strid med folkeretten.

Nyheter

Vest-Saharas største musiker kommer til Norge

Sett av datoene. Aziza Brahim skal spille i Oslo, Tromsø og Førde! 

02. juli 2024

Slutt på norske oljetransporter til okkuperte Vest-Sahara

Norskflaggete fartøy har stoppet å transportere olje til det okkuperte territoriet. Men det kommer med en bismak. 

29. mai 2024

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024