Norske barne- og ungdomsorganisasjoner fordømmer Vest-Sahara-overgrep
Article image

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner ber i en resolusjon om økt press for å få gjennomført folkeavstemningen i Vest-Sahara.

Publisert 03. august 2015

Uttalelsen nedenfor ble vedtatt av LNUs Barne- og Ungdomsting 25. april 2015. LNU er en paraplyorganisasjon for over 90 norske organisasjoner. 

Menneskerettighetsbruddene i Vest-Sahara må stoppe

Barne- og ungdomstinget fordømmer de omfattende menneskerettighetsbruddene i det okkuperte Vest-Sahara, og krever at Norge og det internasjonale samfunnet med FN i spissen må ta en aktiv rolle for å stoppe menneskerettighetsovergrepene og for innfri det sarahawiske folkets rett til selvbestemmelse. 

Til tross for at både FN og det internasjonale samfunnet anerkjenner det sarahawiske folkets rett til selvbestemmelse, har Marokko okkupert Vest-Sahara i hele 40 år. FNs fredsbevarende styrke i Vest-Sahara, MINURSO, er en av få FN-operasjoner i verden som ikke har mandat til å overvåke og rapportere om menneskerettighetsbrudd. Med denne styrken tilstede, skjer det til daglig omfattende og grove menneskerettighets brudd i det okkuperte Vest-Sahara. Barne- og Ungdomstinget uttrykker spesielt bekymring for barn og unges rettigheter i Vest-Sahara. 

Utdanning er en menneskerett og skal være inkluderende og ikke-diskriminerende. Men i dag er diskriminering et stort hinder for sarahawienes rett til utdanning og for deres deltakelse i arbeidsmarkedet. Det finnes ingen høyere utdanningsinstitusjoner i Vest-Sahara, og det er svært dyrt å reise til Marokko for å studere. Dette gjør at få har råd til å studere. 

Utdanningsinstitusjoner skal være trygge og voldsfrie steder som legger til rette for kritisk og selvstendig tenking. Men i Vest-Sahara utsettes sarahawiske elever og studenter for vold og seksuell trakassering i skolen. Mange blir slått, trakassert og neglisjert når de snakker sin arabiske dialekt, hassania, på skolen. Politisk aktive studenter ved marokkanske utdanningsinstitusjoner blir ofte utvist under diverse påskudd. 

Retten til utdanning henger tett sammen med andre rettigheter, som akademisk frihet, ytringsfrihet og forsamlings- og organisasjonsfrihet. Det okkuperte Vest-Sahara er et av de verste områdene i verden når det kommer til slike friheter. Alle forsamlinger som anses som fiendtlig til Marokkos styre møtes med brutal vold, vilkårlige fengslinger og tortur. Siden april 2014 har 55 saharawier anklaget bruk av tortur, inkludert syv barn. 

Vest-Sahara er et unikt spørsmål i norsk politikk. Det er full tverrpolitisk enighet om saken - både blant ungdomspartiene og deres moderpartier. Til tross for dette, gjøres det minimalt for å endre situasjonen. Det ser ut som at trykket har forsvunnet fordi alle er enige. Barne- og ungdomstinget vil derfor sende et tydelig signal om at dette må settes på den politiske agendaen i Norge. Barne- og ungdomstinget oppfordrer norske barne- og ungdomsorganisasjoner til å ta til orde for forandring. Hvis norske politikere skal prioritere Vest-Sahara høyere opp på den politiske agenda, må flere organisasjoner minne politikerne på det. 

Barne- og Ungdomstinget ber om at menneskerettighetsovergrepene må opphøre og krever derfor at UD må jobbe for: 

  •  en uavhengig, upartisk, omfattende og vedvarende overvåkning av menneskerettighetene, både i Vest-Sahara og i flyktningeleirene, ved at en slik mekanisme inkluderes i MINURSOs mandat. Dette innebærer at Frankrike må utfordres på vetoet de legger ned mot en slik inkludering hvert år i FNs Sikkerhetsråd
  •  at det sarahawiske folkets folkeavstemning avholdes umiddelbart, i lys av folkets fundamentale og klare rett til selvbestemmelse. 
  • at ulovlig handel med Marokko, som inkluderer Vest-Saharas naturressurser opphører. Norsk næringsliv bør sanksjoneres ved slik ulovlig handel med Marokko.
     
Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022