Slår diabetesvarsel blant Vest-Saharas flyktninger
Article image
Diabetes har vokst fram som et stort helseproblem i flyktningleirene i Algerie, dokumenterer en ny masteroppgave fra Høyskolen i Oslo og Akershus.
Publisert 09. juli 2015


Masteroppaven Prevalens av diabetes type 2 og mulige assosierte faktorer blant saharawiske flyktninger i Tindouf, Algerie, skrevet av Merethe Flåten på Høyskolen i Oslo og Akershus våren 2015, dokumenterer at diabetes type 2 (T2D) er et betydelig problem blant de saharawiske flyktningene i Algerie.

Høyskolens ernæringsforskning
* Høyskolen i Oslo og Akershus har drevet forskning på ernæringssituasjonen i flyktningleirene i Algerie siden 1999.
* Halve Vest-Saharas befolkning har bodd som flyktninger i ørkenen i Algerie siden Marokko okkuperte deler av Vest-Sahara i 1975.
* Høsten 2014 var 5 studenter i flyktningleirene for å gjennomføre ernærings- og helseundersøkelser.
* Fire av masteroppgavene ble levert i juni 2015. Den femte leveres høsten 2015.
* Høyskolens forskningsprogram skjer i samarbeid med Kirkens Nødhjelp.
* Les mer av HiOA-forskningen her
Det er store helserelaterte utfordringer i de saharawiske flyktningleirene i Sahara-ørkenen i Tindouf, Algerie. Det er funnet underernæring og overernæring i samme husstand, og gruppen sliter med en dobbel sykdomsbyrde, både smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer. Globalt er ikke-smittsomme sykdommer som diabetes en av de ledende årsakene til tidlig død.

Diabetessituasjonen blant de saharawiske flyktningene var ikke kjent fra tidligere.

Last ned hele masteroppgaven her.

Studien så også på mulige assosierte faktorer til T2D, som kroppsmasseindeks (KMI) og livvidde, alder, sosioøkonomisk status med hovedfokus på utdanning og materielle resurser, kosthold og mestring og stress.

For å finne denne informasjonen ble det gjennomført en tverrsnittsundersøkelse på flyktningene der 352 deltagere (178 kvinner og 174 menn) ble inkludert. Studien kartla prevalensen av T2D blant voksne flyktninger i de fem ulike flyktningleirene ved Tindouf, Algerie, og om det er forskjeller mellom kvinner og menn, og mellom ulike leirer.

Studien ble gjennomført ved blant annet blodsukkermålinger, spørreskjemer og såkalte 24-timers kostintervjuer.

Masteroppgaven dokumenterte:
 • Prevalensen av T2D var 7 % og prediabetes 15 %.
 • Ingen signifikante forskjeller mellom menn og kvinner ved T2D eller ved prediabetes, ei heller ingen forskjell i forekomst av T2D og prediabetes i de ulike leirene.
 • Forekomsten av T2D var høyest blant aldersgruppen 40-59 år og utbredelsen av T2D var betydelig høyere hos de med uten eller lavere utdanning.
 • En signifikant lavere andel av materielle ressurser ble også registrert blant de med T2D i denne populasjonen, og en trend til lavere sosioøkonomisk status ble observert blant saharawiene med T2D.
 • Ingen sammenheng mellom T2D og mestring, stress og aktivering, men imidlertid viste studien at saharawiene er et mestrende folkeslag i en utfordrende situasjon, hvor de er avhengig av humanitær hjelp.
 • Flyktningene har et lite variert kosthold, og maten de spiste inneholdt mye energi, mettet fett, sukker og stivelse, og lite fiber, frukt og grønnsaker. Det ble registrert et signifikant lavere inntak av grønnsaker hos de som hadde T2D i forhold til de som ikke hadde T2D.
 • Livvidde og KMI var de faktorene som var sterkest assosiert med T2D, mens for prediabetes var livvidde, KMI og alder de faktorene som var sterkest assosiert. Epidemien av overvekt og fedme har dermed sannsynligvis hatt stor påvirkning på den saharawiske helsetilstanden.

  Bli medlem av Støttekomiteen
  tn_refugee_camps_510.jpg
  Setter du pris på jobben vi gjør for Vest-Saharas folk? Bli medlem av Støttekomiteen!
  Les mer
  Ifølge studien er det nødvendig med tiltak som kan stoppe eller kontrollere utviklingen av diabetes og overvekt.

  Studien viste at FINDRISC-scoren var et nyttig screeningverktøy på denne populasjonen. Opplæring av helsepersonell ved sykehusene og helsestasjonene for bruk screeningverktøyet, kan være et mulig tiltak for å kontinuerlig fange opp individer i risikogruppen for å utvikle T2D. Dette krever i tillegg tiltak for diagnostisering, behandling, men også forebyggende tiltak for å bremse den trolige økningen av T2D.

  Det største problemet er trolig den økende tilgangen på søte drikker og energirik mat har bidratt til en negativ utvikling, som kan være årsaken til den voksende forekomsten av overvekt og fedme, men også prediabetes og T2D.

 • Nyheter

  Vest-Saharas største musiker kommer til Norge

  Sett av datoene. Aziza Brahim skal spille i Oslo, Tromsø og Førde! 

  02. juli 2024

  Slutt på norske oljetransporter til okkuperte Vest-Sahara

  Norskflaggete fartøy har stoppet å transportere olje til det okkuperte territoriet. Men det kommer med en bismak. 

  29. mai 2024

  FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

  I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

  05. april 2024

  Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

  Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

  04. februar 2024