Fellesorganisasjonen: Norge må øke innsatsen for menneskerettighetene

FO ber om økt norsk innsats for menneskerettigheter FNs arbeid i Vest-Sahara.

Publisert 27. mars 2015

LO-forbundet Fellesorganisasjonen (FO) publiserte 19. januar 2015 på sine nettsider en sak om behovet for menneskerettigheter i FN-operasjonen MINURSO. 

Artikkelen følger opp Regjeringens stortingsmelding om menneskerettigheter. 

Forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik, framholder at FO mener Norges innsats for å påvirke MINURSO sitt mandat til også å omfatte menneskerettigheter må styrkes, både i FN-sammenheng og i bilateralt samarbeid. Stortingsmeldingen sier eksplisitt at Norge skal "prioritere aktivt" å arbeide for at alle FN-operasjoner skal kunne rapportere på menneskerettighetsovergrep. - Dette er positive signaler som skaper forventninger til proaktivt og målrettet arbeid for overvåkning av menneskerettigheter i de okkuperte områdene, sier FO-lederen.

Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022