Grønn Ungdom krever et fritt Vest-Sahara

Landsmøtet til Grønn Ungdom 8. mars uttalte støtte til et selvstendig Vest-Sahara.

Publisert 04. mars 2015

Uttalelsen nedenfor ble vedtatt av Grønn Ungdoms landsmøte, 8. mars 2015. Teksten kan også lastes ned her. 

VI KREVER ET FRITT VEST-SAHARA

Vest-Sahara har vært okkupert i 40 år, og marokkanske myndigheter fortsetter å begå alvorlige overgrep mot Vest-Saharas folk. FNs spesialrapportør mot tortur, samt årlige rapporter fra FNs generalsekretær, fastslår et akutt behov for en permanent og uavhengig overvåkning av menneskerettighetssituasjonen på territoriet.
FNs operasjon i Vest-Sahara, MINURSO, har ikke mandat til å rapportere om overgrepene som begås. Hvert år blokkerer Frankrike, Marokkos nære allierte, muligheten for menneskerettigheter i MINURSO-mandatet.
Flere norske selskaper er dessverre delaktige i kontroversielt næringsliv i det okkuperte Vest-Sahara.
Bedriftenes aktiviteter, som omfatter oljevirksomhet, shipping og fiskeri, er både politisk og etisk svært problematiske. FNs juridiske kontor har fastslått at bruken av territoriets ressurser er i strid med folkeretten hvis bruken ikke representerer ønskene og interessene til Vest-Saharas folk.
Fiskeavtalen mellom marokkanske myndigheter og EU som gir fiskere fra EU rett til å fiske i Vest-Sahara har startet opp igjen. I fjor ble det avslørt at utrangerte norske fiskebåter eksporteres for å delta i ulovlig fiske i farvann utenfor Vest-Sahara. Den første oljeboringen i Vest-Saharas fiskerike farvann ble igangsatt i desember 2014.


Grønn Ungdom krever at:

 •  Norge anerkjenner den Saharawiske arabiske demokratiske republikk (SADR) som
  selvstendig stat.
 • Utenriksdepartementet uttaler sin støtte offentlig og tydelig overfor franske myndigheter til at MINURSO skal få et mandat til å rapportere om menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara, og at Frankrike må støtte det samme.
 • Norge oppfordrer Marokko til å oppheve blokaden av Vest-Sahara og tillater
  parlamentarikere, journalister, menneskerettighetsaktivister og andre internasjonale
  observatører å bevege seg fritt i landet.
 • EU avslutter fiskeavtalen med Marokko som gir fiskere fra EU rett til å fiske i Vest-Sahara.
 • Norge og EU arbeider for full stans av all petroleumsrelatert aktivitet i Vest- Sahara.
 • Statens Pensjonsfond Utland trekker seg ut av investeringer i selskaper som i strid med
  folkeretten har inngått avtaler om oljeleting og oljeutvinning i territoriet.
 • Norge arbeider for internasjonale sanksjoner mot folkerettsstridig næringsvirksomhet i okkupert område.
   
Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022