Etikkrådet anbefalte svartelisting av Innophos
Article image
Etikkrådet ba Oljefondet svarteliste den amerikansk-meksikanske gjødselprodusenten Innophos på grunnlag av fosfat import fra Vest-Sahara. Rådet konkluderte med at aktivitetene utgjør «grove brudd på grunnleggende etiske normer».
Publisert 04. februar 2015


Bilde: Fartøyet Sea Lavender i det okkuperte Vest-Sahara før avreise til Mexico.

Den tolv sider lange anbefalingen ble publisert på Etikkrådets nettsider 27. januar 2015 (eller last ned filen her på norsk og engelsk.)

«Uansett er det slik at selskapers kjøp av fosfat fra Vest-Sahara i realiteten
understøtter Marokkos tilstedeværelse i området fordi fosfatet selges av det statlige marokkanske selskapet OCP, slik at inntektene fra virksomheten i stor grad må antas å tilfalle til den marokkanske stat. OCPs utvinning av fosfat ressursene i Vest-Sahara, slik den i dag foregår, utgjør et grovt
normbrudd, ikke bare fordi lokalbefolkningen ikke tilgodeses, men også fordi det er med på å opprettholde en uavklart folkerettslig situasjon og dermed Marokkos tilstedeværelse og naturressurs utvinning i et område som Marokko ikke har legitim råderett over. Det foreligger etter Etikkrådets syn et konkret, gjensidig nytteforhold mellom OCPs normbrudd og selskapers kjøp av fosfat fra Vest-Sahara. At Innophos over flere år har kjøpt fosfat fra OCP som er utvunnet i Vest-Sahara, knytter selskapet tettere til OCP enn tilfeldige kjøpere av fosfat og styrker i seg selv selskapets grad av medvirkning til OCPs normbrudd. Samtidig øker den langvarige forretningsforbindelsen og selskapets manglende informasjon om forholdet risikoen for medvirkning til fremtidige normbrudd» skrev Etikkrådet.

Etikkrådets konklusjon har ikke ført til en faktisk utestengelse av selskapet fra pensjonsfondet, ettersom fondet uavhengig av dette hadde solgt sine andeler i Innophos innen utgangen av 2014. Finansdepartementet som formelt skal ta denne type beslutninger har derfor kun tatt anbefalningen "til etterretning", i stedet for å konkludere med en utestengelse. Praksisen med å publisere anbefalinger i tilfeller hvor aksjene allerede er solgt er en del av nye rutiner som regulerer fondet fra 2015. Anbefalingen om å utestenge Innophos ble publisert samme dag som fem andre anbefalinger knyttet til selskaper med kontroversielle engasjementer internasjonalt, og framkommer i etikkrådets årsmelding for 2014.

Innophos er en av de som importerer mest fosfat fra Vest-Sahara, som det kommer frem i Western Sahara Resource Watch-rapporten P for Plunder (2014). Importselskapet som holder til i Mexico er eid av er selskap registrert i USA med navn Innophos Holdings. Selskapet har ikke svar på brev fra Western Sahara Resource Watch, og investerer tungt i lobby for å påvirke amerikanske myndigheter sin holdning til Marokko/Vest-Sahara-spørsmålet.

Den 31. desember i 2013 eide den norske staten 0.6 % av Innophos aksjer.

Konklusjonen med å tilrå svartelisting av Innophos Holdings fra pensjonsfondet var avlevert den 26 september 2014. Etikkrådet noterer seg at Innophos ikke hadde svart på noen av etikkrådet sine brev.

WSRW kjenner til en rekke andre investorer som er opptatt av etikk som har stengt Innophos ute fra sine porteføljer i løpet av de siste månedene.

Nyheter

EU-domstolen annullerer avtaler i Vest-Sahara

29. september slo EU-domstolen bena under EUs folkerettsstridige handels- og fiskeriavtaler med Marokko i det okkuperte Vest-Sahara.

12. oktober 2021

Bestill Vest-Sahara-foredrag!

Støttekomiteen for Vest-Sahara holder rundt 200 foredrag i året i Norge. Vil dere at vi skal komme innom?

01. oktober 2021

Kronikk: Intet nytt fra Vest-Sahara

Kronikk, VG, 4. juli 2021, av advokatfullmektig Tone Sørfonn Moe og professor Mads Andenæs.

09. juli 2021

FN-ekspert fordømmer overgrep mot saharawier

Marokko må slutte å gå til angrep på saharawiske menneskerettighetsaktivister og journalister, og la dem få arbeide uten å bli utsatt for gjengjeldelser, uttalte FNs spesialrapportør på menneskerettighetsforkjempere i dag. 

01. juli 2021