Marokko fortsetter militære rettsaker mot sivile
Article image
Human Rights Watch kritiserer Marokko for å framstille den saharawiske aktivisten Mbarek Daoudi for en militærdomstol - til tross for tidligere løfter.
Publisert 30. desember 2015


«Marokkanske myndigheter bør løslate en saharawisk aktivist som har ventet på rettssak i mer enn 15 måneder». Det skriver den internasjonale menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch på sine hjemmesider. Mbarek Daoudi (58), som er siktet for ulovlig besittelse av våpen, ble framstilt for en militær domstol 30. januar 2014. Retten konkluderte med å utsette rettergang på ubestemt tid. Og der står saken fortsatt.

Rettssak på feil sted
Marokkansk rettssystem har ofte stilt sivile saharawiske aktivister for militære domstoler. Rettssakene har vært sterkt preget av tilståelser presset fram under tortur eller falske underskrifter på tilståelser uten at siktede noen gang har lest dokumentene. Støttekomiteen skrev i mars i år at det marokkanske parlamentet har vedtatt nye lover som forhindrer bruk av militære domstoler på sivile. Lovene har imidlertid ikke trådt i kraft ennå.

«Det er sterkt kritikkverdig at marokkanske militærdomstoler forsetter å dømme sivile saharawier. En ting er at påstander om tortur aldri blir fulgt opp av dommerne og at saharawiske menneskerettighetsforkjempere dermed dømmes på falskt grunnlag. Men enda verre er det at rettsaker foregår i feil rettssal. Det er i praksis umulig å anke en dom fra en militær domstl», sier daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, Erik Hagen.

- Bør løslates
Den 58-årige aktivisten har sultestreiket siden tidlig november i år som protest mot elendige fengselsvilkår og mot utsettelsen av rettssaken. Etter at Daoudi ble arrestert i september 2013 har han fortalt sine advokater om tilstanden i fengselet. Det dreier seg om voldelige angrep, nedverdigelse og at politiet har tvunget ham til å signere en «tilståelse».

«Hvis Marokko har bevismateriale mot Mbarek Daoudi bør myndighetene stille ham for en sivil rett og uten videre utsettelser», sier Human Rights Watch-direktør Sarah Leah Whitson. «I mellomtiden bør han bli løslatt.», poengterer hun.

58-åringens sønn, Omar, fortalte Human Rights Watch at hans far lever på sukker og te og at helsetilstanden hans har blitt betrakelig forverret. Han forteller videre at Daoudi deler en større gruppecelle med vanlige kriminelle fanger.

I fjor ble 25 saharawiske aktivister dømt i en militærdomstol i en farse av en rettssak.
Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022