Ber om MR-rapportering i alle FN-operasjoner
Article image
Ifølge Regjeringens forslag til Stortingsmelding om menneskerettigheter skal Norge "prioritere aktivt" å arbeide for at alle FN-operasjoner skal kunne rapportere på menneskerettighetsovergrep.
Publisert 27. desember 2014


Regjeringen skal "arbeide aktivt for at alle internasjonale operasjoner gis mandat til å rapportere om menneskerettighetssituasjonen i området der de opererer", står det i Regjeringens forslag til Stortingsmelding om menneskerettigheter - Meld.St.10 (2014-2015) Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken, - publisert 12. desember 2014.

Regjeringen noterer i meldingen at "mandatet til mange internasjonale fredsoperasjoner, herunder FNs såkalte særskilte politiske operasjoner, inkluderer i økende grad ulike typer tiltak for å fremme menneskerettighetene. Slike operasjoner skal etter sitt mandat ofte overvåke at menneskerettighetene respekteres, og arbeide for å bedre vedkommende lands menneskerettighetsarbeid."

Meldingen har til hensikt å etablere prioriteringer for den norske regjeringens arbeid for menneskerettighetene i utenriks- og utviklingspolitikken.

FN-operasjonen i Vest-Sahara, MINURSO, er den eneste i verden opprettet siden 70-tallet som ikke har et mandat til å rapportere på overgrep. FNs generalsekretær har flere år på rad bedt om en permanent, internasjonal overvåkning av menneskerettighetene i Vest-Sahara.
Nyheter

Den ukjente dronekrigen

Siden november 2020 har det vært krigshandlinger mellom Marokko og Vest-Sahara. Det internasjonale samfunnet er stille. 

21. september 2023

Den demokratiske situasjonen i Vest-Sahara

Vest-Sahara regnes som et av de minst demokratisk fri landene i verden. Mens Norge scorer 100/100 i Freedom House sin evaluering av verdens land, får Vest-Sahara kun 4/100. 

11. september 2023

Ti ting du burde lese for å lære mer om Vest-Sahara

Vil du lære mer om Vest-Sahara? Vi har laget en guide med godt lesestoff om Afrikas siste koloni. 

05. september 2023

Kraftig nedgang i norske oljekontroverser

I en årrekke har norskflaggede fartøy fraktet oljeprodukter inn til okkuperte Vest-Sahara. Flaggskifter har ført til kjempenedgang. 

23. mai 2023