Ber om MR-rapportering i alle FN-operasjoner
Article image
Ifølge Regjeringens forslag til Stortingsmelding om menneskerettigheter skal Norge "prioritere aktivt" å arbeide for at alle FN-operasjoner skal kunne rapportere på menneskerettighetsovergrep.
Publisert 27. desember 2014


Regjeringen skal "arbeide aktivt for at alle internasjonale operasjoner gis mandat til å rapportere om menneskerettighetssituasjonen i området der de opererer", står det i Regjeringens forslag til Stortingsmelding om menneskerettigheter - Meld.St.10 (2014-2015) Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken, - publisert 12. desember 2014.

Regjeringen noterer i meldingen at "mandatet til mange internasjonale fredsoperasjoner, herunder FNs såkalte særskilte politiske operasjoner, inkluderer i økende grad ulike typer tiltak for å fremme menneskerettighetene. Slike operasjoner skal etter sitt mandat ofte overvåke at menneskerettighetene respekteres, og arbeide for å bedre vedkommende lands menneskerettighetsarbeid."

Meldingen har til hensikt å etablere prioriteringer for den norske regjeringens arbeid for menneskerettighetene i utenriks- og utviklingspolitikken.

FN-operasjonen i Vest-Sahara, MINURSO, er den eneste i verden opprettet siden 70-tallet som ikke har et mandat til å rapportere på overgrep. FNs generalsekretær har flere år på rad bedt om en permanent, internasjonal overvåkning av menneskerettighetene i Vest-Sahara.
Nyheter

EU-domstolen annullerer avtaler i Vest-Sahara

29. september slo EU-domstolen bena under EUs folkerettsstridige handels- og fiskeriavtaler med Marokko i det okkuperte Vest-Sahara.

12. oktober 2021

Bestill Vest-Sahara-foredrag!

Støttekomiteen for Vest-Sahara holder rundt 200 foredrag i året i Norge. Vil dere at vi skal komme innom?

01. oktober 2021

Kronikk: Intet nytt fra Vest-Sahara

Kronikk, VG, 4. juli 2021, av advokatfullmektig Tone Sørfonn Moe og professor Mads Andenæs.

09. juli 2021

FN-ekspert fordømmer overgrep mot saharawier

Marokko må slutte å gå til angrep på saharawiske menneskerettighetsaktivister og journalister, og la dem få arbeide uten å bli utsatt for gjengjeldelser, uttalte FNs spesialrapportør på menneskerettighetsforkjempere i dag. 

01. juli 2021