Ber om MR-rapportering i alle FN-operasjoner
Article image
Ifølge Regjeringens forslag til Stortingsmelding om menneskerettigheter skal Norge "prioritere aktivt" å arbeide for at alle FN-operasjoner skal kunne rapportere på menneskerettighetsovergrep.
Publisert 27. desember 2014


Regjeringen skal "arbeide aktivt for at alle internasjonale operasjoner gis mandat til å rapportere om menneskerettighetssituasjonen i området der de opererer", står det i Regjeringens forslag til Stortingsmelding om menneskerettigheter - Meld.St.10 (2014-2015) Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken, - publisert 12. desember 2014.

Regjeringen noterer i meldingen at "mandatet til mange internasjonale fredsoperasjoner, herunder FNs såkalte særskilte politiske operasjoner, inkluderer i økende grad ulike typer tiltak for å fremme menneskerettighetene. Slike operasjoner skal etter sitt mandat ofte overvåke at menneskerettighetene respekteres, og arbeide for å bedre vedkommende lands menneskerettighetsarbeid."

Meldingen har til hensikt å etablere prioriteringer for den norske regjeringens arbeid for menneskerettighetene i utenriks- og utviklingspolitikken.

FN-operasjonen i Vest-Sahara, MINURSO, er den eneste i verden opprettet siden 70-tallet som ikke har et mandat til å rapportere på overgrep. FNs generalsekretær har flere år på rad bedt om en permanent, internasjonal overvåkning av menneskerettighetene i Vest-Sahara.
Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022