Stortingspolitikere startet vennegruppe for Vest-Sahara
Article image
En egen tverrpolitisk vennegruppe for Vest-Sahara ble i dag opprettet på Stortinget. Gruppens mål er å bidra til å forsvare retten til selvbestemmelse for Vest-Saharas folk.
Publisert 18. desember 2014


Foto: stortinget.no

«Verdensfreden er avhengig av at folkeretten og internasjonale kjøreregler følges. Det gjelder også i Vest-Sahara. Folket i Vest-Sahara har rett til selvbestemmelse, og den retten er det vår alles plikt å bistå i å fremme. Tiden er forbi for stater å ta seg til rette utenfor sine egne internasjonalt anerkjente grenser», sier Trine Skei Grande (V).

Den nye gruppen består foreløpig av et titalll personer fra 5 partier (Ap, H, KrF , V og Sv). Gruppen koordineres av Trine Skei Grande (V) og Åsmund Aukrust (Ap) i fellesskap.

«Det er opp til det saharawiske folk å få avgjøre territoriets status. I vårt eget jubileumsår for den norske grunnloven er det viktig å minnes den støtten som vi har blitt vist når vår suverenitet og våre rettigheter er blitt satt under press. Den internasjonale solidariteten som vi har fått opp gjennom historien er det vår tur å gi videre til Vest-Saharas folk», sier Åsmund Aukrust (Ap).

Vest-Sahara behandles av FN som et såkalt ikke-selvstyrt område, som er den tekniske betegnelsen av en koloni. En del av dette territoriet er okkupert av nabostaten Marokko. Ingen stater i verden anerkjenner Marokkos krav på territoriet.

FNs Sikkerhetsråd forutsetter en politisk løsning på konflikten som respekterer saharawienes rett til selvbestemmelse. Mer enn 100 FN-resolusjoner har understreket denne retten. Det er full tverrpolitisk enighet om dette i Norge.

Marokko begynner denne uken oljeboring i Vest-Sahara for første gang noensinne. Samtidig driver det norske seismikkselskapet SeaBird undersøkelser på blokken ved siden av. Disse engasjementene er i strid med folkeretten og havretten.

Den nye vennegruppen har satt seg to hovedmål med arbeidet: å legge press for en uavhengig og permanent overvåkning av menneskerettighetene i territoriet, samt å forsvare saharawienes rett til selvbestemmelse gjennom en FN-ledet folkeavstemning.
Nyheter

EU-domstolen annullerer avtaler i Vest-Sahara

29. september slo EU-domstolen bena under EUs folkerettsstridige handels- og fiskeriavtaler med Marokko i det okkuperte Vest-Sahara.

12. oktober 2021

Bestill Vest-Sahara-foredrag!

Støttekomiteen for Vest-Sahara holder rundt 200 foredrag i året i Norge. Vil dere at vi skal komme innom?

01. oktober 2021

Kronikk: Intet nytt fra Vest-Sahara

Kronikk, VG, 4. juli 2021, av advokatfullmektig Tone Sørfonn Moe og professor Mads Andenæs.

09. juli 2021

FN-ekspert fordømmer overgrep mot saharawier

Marokko må slutte å gå til angrep på saharawiske menneskerettighetsaktivister og journalister, og la dem få arbeide uten å bli utsatt for gjengjeldelser, uttalte FNs spesialrapportør på menneskerettighetsforkjempere i dag. 

01. juli 2021