Norske SeaBird på oljeoppdrag i okkuperte Vest-Sahara
Article image
Det norske seismikkselskapet SeaBird skyter nå seismikk i utenfor okkuperte Vest-Sahara på oppdrag for okkupasjonsmakten Marokko. FNs tidligere rettssjef sier til Dagbladet at slike operasjoner er folkerettsstridig.
Publisert 08. desember 2014


Fartøyet heter Harrier Explorer - følg bevegelsene på skipet her.

Marokkos oljeleting er i strid med folkeretten, ifølge FNs juridiske kontor. Forfatteren av FN-vurderingen som ble skrevet for Sikkerhetsrådet, Hans Corell, uttalte til Dagbladet i dag "at det er i strid med folkeretten å drive seismiske undersøkelser utenfor Vest-Sahara". På spørsmål om hvor Dagbladet kan finne FNs siste uttalelse om dette, skriver han følgende FN ikke har tatt «direkte beslutninger i spørsmålet. Etter min mening burde sikkerhetsrådet opptre mer resolutt her.»

Corell er sannsynligvis verdens største autoritet på spørsmålet, og særlig en ekspert på Havrettsspørsmål.

Ifølge selskapets egen pressemelding skal oppdraget vare i 20 dager, og innbringe 2 millioner dollar til selskapet.

En oljenyhetstjeneste hevder at seismikken skytes i blokken Foum Ognit, som opereres av selskapet Glencore. Fartøyet ser imidlertid ut nå til å ligge like nord for Foum Ognit-blokken. Støttekomiteen vil komme tilbake til dette punktet.

Finansdepartementet under Per-Kristian Foss (H) ekskluderte i 2005 selskapet Kerr-McGee fra oljefondet. Kerr-McGee hadde en blokken litt lenger sør fra der hvor seismikken nå pågår. Svært klar tale fra Per-Kristian Foss den gangen:

"Petroleumsfondets etiske råd anbefalte i sin tilråding av 12. april 2005 å utelukke Kerr-McGee. Rådet bygde sin vurdering på at Kerr-McGee, ved sitt datterselskap Kerr-McGee du Maroc Ltd., har en kontrakt med det statlige marokkanske oljeselskapet ONAREP om lete- og kartleggingsvirksomhet av olje- og gassforekomster på kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara. Marokko har i en årrekke, til tross for sterk fordømmelse fra FN, okkupert Vest-Sahara. Kerr-McGee legger etter rådets vurdering til rette for Marokkos mulige utnyttelse av naturressursene i området. Rådet anser slik virksomhet som et ”særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer” blant annet fordi dette kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess."

Tre norske seismikkselskaper har vært i Vest-Sahara tidligere og alle tre har på det dypeste beklaget sin involvering:

I 2002 inngikk TGS-Nopec som det første seismikkselskapet noensinne et oppdrag i Vest-Sahara. Det vekket sterke reaksjoner både fra Utenriksminister Jan Petersen og fra de to størte eierne Folketrygdfondet og Storebrand. De to sistnevnte vurderte å selge seg ut (Aftenposten, 24.02.2003). 18.03.2003 uttalte TGS-Nopec i en pressemelding: "TGS-NOPEC appreciates the complexity of the political issues in the area and respects the views stated by Norwegian authorities. As a result, the Company has decided not to undertake any new projects in Western Sahara without a change in political developments. Further, the Company is committed to improve its procedures for risk evaluation on potential projects in disputed areas of the world and will actively seek advice from Norwegian authorities when in doubt. TGS-NOPEC has maintained a constructive dialogue with a number of its large Norwegian institutional shareholders including Folketrygdfondet and Storebrand throughout this process."

I 2009 ble det andre norske seismikkselskapet involvert: Fugro-Geoteam. I 2010 uttalte selskapet at de hadde: "decided to abstain from any further involvement in Western sahara until the political situation has been resolved".

Investor Spetalens seismikkselskap Spectrum ASA sa om et onshoreoppdrag til DN -"Vi er enig med Støttekomiteen, og har sagt at vi ikke ønsker å engasjere oss i Vest-Sahara. Jeg har ikke noe problem med å si nå i ettertid at det kanskje var en dårlig idé å ta dette oppdraget".

Seismikkselskpaet PGS - som SeaBird springer ut av - har også vært kritiske til Vest-Sahara-oppdrag og har "ved flere anledninger tidligere avslått å drive seismiske undersøkelser i Vest-Sahara, fordi norske myndigheter anbefaler å ikke operere i området". De har også lagt press på et selskap de var minoritetseier i for å dem til å avslutte sitt Vest-Sahara-engasjement.

Den første marokkanske oljeboringen i Vest-Sahara skal finne sted nå i desember, på en blokk sør for der hvor den norske seismikken nå pågår. Last ned en rapport om den kommende oljeboringa.

SeaBird er registrert på Oslo Børs, men har hovedkontor på Kypros. Selskapets styreleder er - ironisk nok - tidligere direktør av Storebrand. Storebrand har siden oljeindustrien begynte i territoriet ekskludert selskaper fra sine porteføljer som er engasjert i Vest-Sahara, slik Finansdepartementet gjorde under Finansminister Foss.
Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022