Venstre: Stans oljeletingen utenfor Vest-Sahara
Article image
Venstres landsstyremøte vedtok i dag en uttalelse der det ytres bekymring på at selskaper som Total bidrar til å legitimere den marokkanske okkupasjonen og krever at de umiddelbart trekker seg ut av Vest-Sahara.
Publisert 07. desember 2014


Uttalelsen nedenfor ble 7. desember 2014 vedtatt av Venstres landsstyre.

Uttalelse: Stans oljeletingen utenfor Vest-Sahara
Det amerikanske selskapet Kosmos Energy starter i løpet av kort tid oljeleting utenfor kysten av okkuperte Vest-Sahara. Det franske selskapet Total har fått tildelt blokker og forbereder tilsvarende boring. Venstre ser med bekymring på at selskaper som Total bidrar til å legitimere den marokkanske okkupasjonen og krever at de umiddelbart trekker seg ut av Vest-Sahara.

Vest-Sahara har status som Afrikas siste koloni, og størstedelen av territoriet har siden 1975 vært okkupert av Marokko. Halvparten av den saharawiske befolkningen lever som flyktninger i leirer i ørkenen i sydlige Algerie. Den andre halvparten lever under konstant press og uten å få oppfylt sine grunnleggende menneskerettigheter i de okkuperte områdene. Det rapporteres om brudd på menneskerettigheter, og okkupasjonsmakten har bygget en mur gjennom Vest-Sahara som begrenser sarawienes mulighet til å bevege seg fritt i eget hjemland.

Den marokkanske okkupasjonen er klart folkerettsstridig, og derfor har Statens pensjonsfond utland tidligere solgt seg ut av selskaper som har lett etter olje i Vest-Sahara. Venstre krever at denne praksisen også følges når det kommer til Total, hvor oljefondet investerte over milliarder ved utgangen av fjoråret.

Venstre ser det som særlig viktig at det sendes et tydelig signal til Total som er et av verdens største oljeselskaper. Når et så stort selskap går inn og driver oljeleting er det med på å legitimere den marokkanske okkupasjonen. Folkeretten er klar på at det å drive ressursutvinning i et Vest-Sahara er i strid med folkeretten, så lenge folket i territoriet selv ikke ønsker det. Vest-Saharas folk protesterer kraftig mot Totals planer.

Venstre krever at:
• Etikkrådet foretar en gjennomgang av Statens pensjonsfond utlands investeringer i selskap som driver oljeleting eller utvinning i Vest-Sahara.

• Norske myndigheter legger økt press på FN for å rapportere på overgrepene som finner sted i territoriet.
Nyheter

EU-domstolen annullerer avtaler i Vest-Sahara

29. september slo EU-domstolen bena under EUs folkerettsstridige handels- og fiskeriavtaler med Marokko i det okkuperte Vest-Sahara.

12. oktober 2021

Bestill Vest-Sahara-foredrag!

Støttekomiteen for Vest-Sahara holder rundt 200 foredrag i året i Norge. Vil dere at vi skal komme innom?

01. oktober 2021

Kronikk: Intet nytt fra Vest-Sahara

Kronikk, VG, 4. juli 2021, av advokatfullmektig Tone Sørfonn Moe og professor Mads Andenæs.

09. juli 2021

FN-ekspert fordømmer overgrep mot saharawier

Marokko må slutte å gå til angrep på saharawiske menneskerettighetsaktivister og journalister, og la dem få arbeide uten å bli utsatt for gjengjeldelser, uttalte FNs spesialrapportør på menneskerettighetsforkjempere i dag. 

01. juli 2021