Venstre: Stans oljeletingen utenfor Vest-Sahara
Article image

Venstres landsstyremøte vedtok i dag en uttalelse der det ytres bekymring på at selskaper som Total bidrar til å legitimere den marokkanske okkupasjonen og krever at de umiddelbart trekker seg ut av Vest-Sahara.

Publisert 07. desember 2014

Uttalelsen nedenfor ble 7. desember 2014 vedtatt av Venstres landsstyre. 

Uttalelse: Stans oljeletingen utenfor Vest-Sahara
Det amerikanske selskapet Kosmos Energy starter i løpet av kort tid oljeleting utenfor kysten av okkuperte Vest-Sahara. Det franske selskapet Total har fått tildelt blokker og forbereder tilsvarende boring. Venstre ser med bekymring på at selskaper som Total bidrar til å legitimere den marokkanske okkupasjonen og krever at de umiddelbart trekker seg ut av Vest-Sahara.

Vest-Sahara har status som Afrikas siste koloni, og størstedelen av territoriet har siden 1975 vært okkupert av Marokko. Halvparten av den saharawiske befolkningen lever som flyktninger i leirer i ørkenen i sydlige Algerie. Den andre halvparten lever under konstant press og uten å få oppfylt sine grunnleggende menneskerettigheter i de okkuperte områdene. Det rapporteres om brudd på menneskerettigheter, og okkupasjonsmakten har bygget en mur gjennom Vest-Sahara som begrenser sarawienes mulighet til å bevege seg fritt i eget hjemland.

Den marokkanske okkupasjonen er klart folkerettsstridig, og derfor har Statens pensjonsfond utland tidligere solgt seg ut av selskaper som har lett etter olje i Vest-Sahara. Venstre krever at denne praksisen også følges når det kommer til Total, hvor oljefondet investerte over milliarder ved utgangen av fjoråret.

Venstre ser det som særlig viktig at det sendes et tydelig signal til Total som er et av verdens største oljeselskaper. Når et så stort selskap går inn og driver oljeleting er det med på å legitimere den marokkanske okkupasjonen. Folkeretten er klar på at det å drive ressursutvinning i et Vest-Sahara er i strid med folkeretten, så lenge folket i territoriet selv ikke ønsker det. Vest-Saharas folk protesterer kraftig mot Totals planer.

Venstre krever at:

  • Etikkrådet foretar en gjennomgang av Statens pensjonsfond utlands investeringer i selskap som driver oljeleting eller utvinning i Vest-Sahara.
  • Norske myndigheter legger økt press på FN for å rapportere på overgrepene som finner sted i territoriet.
     
Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022