Afrikas siste koloni
I 1945 var nesten hele Afrika kolonisert. I dag er det èn koloni igjen som fremdeles kjemper for frihet. Av Randi Fredriksen, Fylkesleder i Vest-Agder senterungdom.
Publisert 06. desember 2014


Av Randi Fredriksen
Fylkesleder i Vest-Agder senterungdom
Publisert i Fædrelandsvennen, 15.11.2014

Denne helgen vedtok et enstemmig landsmøte at Senterungdommen skal gå i spissen for frigjøring av Vest-Sahara. I strid med prinsippene om folkestyre og maktfordeling, har Vest-Sahara vært okkupert av Marokko siden Spania, som var kolonimakten, forlot Vest-Sahara uten å følge ordre fra FN og menneskerettighetsdomstolen i Haag. Marokko rullet inn, og saharawiene måtte flykte østover under tunge bombeangrep. De som overlevde, slo seg ned i flyktningleirer ved Algerie. Marokkanske styrker møtte motstand hos saharawiene, som organiserte seg i frigjøringsbevegelsen Polisario. Etter 16 år med væpnet konflikt ble det inngått en våpenhvileavtale i 1991. Ifølge avtalen skulle folkeavstemming om fremtiden til Vest-Sahara holdes i 1992, overvåket av FN. Denne folkeavstemmingen har ikke blitt avholdt.

I dag er Vest-Sahara delt i to, med en 2200 kilometer lang mur som hindrer kontakt mellom flyktningleirer og befolkningen i Vest-Sahara. Muren er forsterket med et av verdens største minefelter, som hvert år lemlester og dreper mennesker og buskap. Vest-Sahara er rikt på naturressurser, og Marokkanske myndigheter tilbyr skattelette og subsidier til bosettere i de okkuperte områdene. Heldigvis har vissheten om de etiske problemene om å etablere seg i området økt, og flere selskaper har trukket seg ut som følge av press. Norges Regjering fraråder norske selskaper å etablere seg i Vest-Sahara, men dessverre fortsetter både norske og utenlandske selskaper å operere i områdene, og bidrar direkte til å opprettholde den marokkanske okkupasjonen, samt utnyttelsen av Vest-Saharas ressurser. I neste uke starter det amerikanske selskapet Kosmos sin leting etter olje i de okkuperte områdene. FN og nordiske myndigheter har uttrykt bekymring for dette, men til tross for den offisielle linjen er flere nordiske selskaper involvert i letingen. I det øyeblikket Marokko finner olje, kan Saharawiene se langt etter retten til selvbestemmelse uttrykte Erik Hagen i Støttekomiteen for Vest-Sahara. Vi i Senterungdommen ønsker å sette fokus på situasjonen i Vest-Sahara, og ber om at Norske myndigheter legger press på Marokko og FN for å få gjennomført den etterlengtede folkeavstemmingen og for å sikre frigjøring av Vest-Sahara. Vi ønsker også at norske selskaper snarest trekker seg ut av handelsavtaler med de okkuperte områdene.


Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022