Her ligger Ligrunn 2 med marokkansk flagg i masta
Article image
Den norske fiskebåten Ligrunn 2 har blitt solgt til marokkanske interesser i de okkuperte områdene.
Publisert 27. november 2014


Den velinformerte svenske fiskeribloggen Njord meldte 15. juni at enda et norsk fiskerifartøy har funnet veien til okkuperte Vest-Sahara.

Fartøyet Ligrunn 2 (tidligere bare Ligrunn) skal ifølge blogposten ha blitt solgt av det norske fiskeriselskapet Libas AS (del av Liegruppen i Straume i Hordaland) til Silver Fishing Sarl i Dakhla, okkuperte Vest-Sahara.

Marokko bruker fiskeriindustrien til å befeste den folkerettsstridige okkupasjonen av territoriet.

Støttekomiteen for Vest-Sahara har i mange år forsøkt å svar fra Fiskebåtredernes Forbund om hva de mener om Vest-Sahara-fisket, men har aldri fått svar. Til FiskeribladetFiskaren, som dekket den norske fiskebåteksporten tidligere i år uttalte forbundet at de ikke vil ha en mening om spørsmålet.

"Likevel må vi spørre oss om de ikke bør bli mer bevisst i sine valg når [rederne] selger båtene ut av landet. Etter vår mening bør alle norske redere gjøre sitt for å hindre salg av båter til et omstridt område som Vest-Sahara", skrev FiskeribladetFiskaren på lederplass.

Den svenske bloggen understreker at det er sannsynlig at selve fisket fra Ligrunn 2 vil administreres av svenske fiskere, mens båtene vil være marokkansk-eide.

ligrunn2_400.jpg

ligrunn5_509.jpg

ligrunn8_300.jpg

Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022