NOV tause om Vest-Sahara-leveransen
Article image
NOV tjente en milliard på riggen som skal brukes i okkuperte Vest-Sahara. Men til tross for sympati for saharawiene tar de seg ikke bryet med å svare på noen av spørsmålene de er blitt stilt av ungdomspartiene på Sørlandet.
Publisert 27. november 2014


Ungdomspartiene i Vest-Agder sendte 1. oktober et brev til National Oilwell Varco. Organisasjonene tok NOV på ordet: NOVs direktør hadde sagt til Fædrelandsvennen at "Som alle andre har vi sympati med menneskene der. Men utstyret er ikke lenger vår eiendom. Da har vi ingen mulighet til å bestemme hvor det skal brukes".

NOV har levert utstyr verdt én milliard kroner til boreskipet som skulle benyttes i de okkuperte områdene i strid med folkeretten. I et svar som ble sendt fra NOV til ungdomspartiene i Vest-Agder 13. oktober 2014, unnlater selskapet selskapet å svare på samtlige spørsmål.

I tillegg gidder ikke selskapet svare på om de vil ta en telefon til sine direktører i USA for å forhindre videre betjening av utstyret i perioden boreskipet skal benyttes i de okkuperte områdene. Det var nettopp dette Aker Solutions har gjort: de har frasagt seg mulige viderebetjening av plattformen all den tid den skal benyttes i de okkuperte områdene.

Svaret nedenfor kan også lastes ned her.

Document number 85975795
www.nov.com

Til ungdomspartiene ved Teodor B. Helland
Vi viser til brev mottatt 2. oktober 2014 fra ungdomspartiene i Vest-Agder, og til leserinnlegg i Fædrelandsvennen.

Vi vil gi følgende informasjon om vår overordnede strategi knyttet til produksjon og leveranse av utstyr:

NOV er et globalt selskap som leverer bore- og håndteringsløsninger til boreskip og -rigger i tillegg til andre produkter og tjenester. Vi har over 62 000 ansatte i 68 land, rundt 5200 av disse jobber i NOV i Norge. Vi leverer utstyr og tjenester innenfor flere segmenter. All vår aktivitet reguleres av gjeldende lover og regler i de landene vi er i. Det innbefatter også at vi etterlever nasjonalt vedtatte sanksjoner mot handel med enkelte land.

I NOV forholder vi oss til forpliktende vedtak nasjonalt og internasjonalt. Generelt betyr det at NOV, i tråd med sin policy, alltid vil rette seg etter sanksjoner som norske eller amerikanske myndigheter måtte vedta. Det foreligger pr. i dag ingen internasjonalt forpliktende sanksjoner mot virksomhet i okkupert område av Vest-Sahara.

Vi vil igjen understreke at det foran enhver kontraktinngåelse gjøres et grundig arbeid for å sikre at vår virksomhet er i overenstemmelse med nasjonale og internasjonale lover og bestemmelser.

Vennlig hilsen
National Oilwell Varco
v/Dag Nordbø
Communications Director
Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022