Industri Energi krever Total og Kosmos Energy ut av Vest-Sahara
Article image
Landsmøtet i Industri Energi krever at selskapene stanser sine oljeletingsprogrammer i de okkuperte områdene.
Publisert 17. november 2014


Krever Total og Kosmos Energy ut av Vest-Sahara

Les kravet fra Industri Energi-landsmøtet 20-23 oktober 2014.

Landsmøtet i Industri Energi mener det er grovt uetisk at Kosmos Energy og Total planlegger oljeleting i det okkuperte Vest-Sahara i desember. Landsmøte krever at selskapene umiddelbart avbryter sine lisenser, og ber eierne, deriblant Statens Pensjonsfond utland om å selge seg ut av selskapene dersom de ikke trekker seg ut.

Marokko okkuperer Vest-Sahara i strid med folkeretten. Ingen stater anerkjenner Marokkos brutale anneksjon av territoriet. Halve Vest-Saharas befolkning er drevet på flukt og territoriet plyndres for naturressurser. Saharawier som protesterer mot Marokkos oljeplaner i Vest-Sahara angripes av marokkansk politi, mens andre er dømt til livstid i fengsel.

I strid med folkeretten
Folkeretten er entydig. I 2002 uttalte FNs rettsjef at det vil være i strid med folkeretten å utforske og utvinne olje i Vest-Sahara dersom det saharawiske folk ikke ønsker det selv eller tjener på det.

Eksilregjeringen er soleklar på at de ikke ønsker at Marokko skal utvinne olje på Vest-Saharas territorium, og det er et unisont krav fra saharawiene at det ikke skal finne sted oljeindustri i Vest-Sahara. Dersom Marokko finner olje i territoriet, vil den marokkanske regjeringen være enda mindre interessert i å delta i FN-samtaler om å finne en løsning på konflikten.

Planlegger oljeleting i okkupert område
Det amerikanske oljeselskapet Kosmos Energy skal etter planen bore offshore i Vest-Sahara allerede i desember 2014. Dette er første gang det bores i Vest-Sahara noensinne. Oljeselskapet Total og Kosmos Energy har signert en avtale sammen med det marokkanske statsoljeselskapet om at de skal få gå videre med produksjon av olje.

Tidligere Finansminister Per Kristian Foss uttalte i 2005 at oljeletingen i Vest-Sahara utgjorde et «særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer blant annet fordi dette kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess». Den gangen ekskluderte Oljefondet et amerikansk selskap fra porteføljen på grunn av letingen i Vest-Sahara.

Må kastes ut av Oljefondet
Landsmøtet i Industri Energi tar sterk avstand fra Kosmo Energys og Totals planer om å drive videre oljeleting i Vest-Sahara. Det er grovt uetisk av de to selskapene å inngå avtaler med okkupasjonsmakten for å tilegne seg Vest-Saharas naturressurser. Marokko har ingen legitimitet til å inngå slike avtaler da ressurser ikke er marokkanske.

Industri Energi ber de to selskapene umiddelbart å avbryte sine lisenser. Samtidig ber landsmøtet om at eierne av de to selskapene, inkludert Statens Pensjonsfond Utland, om å selge sine eierandeler i Kosmos Energy og Total dersom de to selskapene ikke avbryter sine engasjementer i de okkuperte områdene.

Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022