Norges Kristelige Studentforbund krever fritt Vest-Sahara
Article image
Landsstyret i NKS "støtter de saharawiske gruppene som velger å kjempe sin legitime frigjøringskamp med fredelige midler".
Publisert 16. oktober 2014


Resolusjonen nedenfor ble vedtatt av landsstyremøtet til Norges Kristelige Studentforbund 20. september 2014.

Resolusjon for Vest-Saharas frihet
Norges Kristelige Studentforbund (NKS) ser med bekymring på dagens situasjon i Nord-Vest-Afrika, der området Vest-Sahara okkuperes av kongedømmet Marokko. De siste 40 årene har Marokko, gjennom voldelige handlinger, tortur, løgn og bedrag, annektert Vest-Sahara. Alle stater i verden sier at man støtter FNs fredsprosess i området, men uten et parallelt press på Marokko vil en slik fredsprosess åpenbart være svært fånyttes. NKS mener at i denne konflikten er det er én part som bryter folkeretten og okkuperer deler av et ikke-selvstyrt område, og en annen part som representerer folket i territoriet, og insisterer på at folkeretten skal følges.

Så lenge Marokko nekter å respektere både inngåtte fredsavtaler og FNs krav om selvbestemmelse for sahrawiene, og fortsetter å begå overgrep mot fredelig demonstrerende saharawier, vedtar NKS å støtte det saharawiske folkets rett til frihet og deres rett til selvbestemmelse i området.

NKS tar avstand fra marokkanske myndigheters målrettede trakassering og ydmykelse av det saharawiske folket, og anser dette som direkte brudd på menneskerettighetene. NKS tar også avstand fra Marokkos utallige voldshandlinger i Vest-Sahara og støtter de saharawiske gruppene som velger å kjempe sin legitime frigjøringskamp med fredelige midler. NKS fordømmer internasjonale selskaper som det franske oljeselskapet total, som i samarbeid med marokkanske myndigheter, profiterer på konflikten med å utnytte naturressursene i området. NKS krever at norske myndigheter trekker oljefondet ut av investeringer som direkte bidrar til okkupasjonen og i stedet støtter fredelige aktiviteter som bidrar til frigjøringen for det saharawiske folk. NKS appellerer til verdenssamfunnet til å legge press på marokkanske myndigheter og jobbe med fredelige midler for friheten til Vest-Sahara.


Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022