Ungdomspartiene ber NOV reagere for Vest-Sahara
Article image

Alle ungdomspartiene i Vest-Agder ba i dag National Oilwell Varco om at de anmoder sitt morselskap i USA om å holde fingrene av okkuperte Vest-Sahara.

Publisert 02. oktober 2014

Brevet nedenfor ble i dag sendt til NOV fra alle ungdomspartiene i Vest-Agder. 


National Oilwell Varco Norway AS
v/adm.dir Tor Henning Ramfjord

Kristiansand, 01. oktober 2014

Angående NOV-utstyr til okkuperte Vest-Sahara

Ungdomspartiene i Vest-Agder noterte seg oppslaget i Fædrelandsvennen 9. april i år om at NOV har vært svært delaktig i byggingen av riggen Atwood Achiever. Borepakken som NOV har levert skal ifølge Fædrelandsvennene være verdt rundt én milliard kroner, og selskapet bekrefter til avisen at mesteparten er fra National Oilwell Varco Norway. Ungdomspartiene finner informasjonen om NOVs involvering svært beklagelig - og vi har med dette et par spørsmål til NOV som vi håper dere har anledning til å svare på. 

Riggen har denne uken forlatt Singapore, på vei til sitt første boreoppdrag utenfor det okkuperte territoriet. Boringen som Atwood Achiever vil foreta i Vest-Sahara vil være dem første borejobben gjort i Vest-Sahara noensinne. Oljeboring i Vest-Sahara er i strid med folkeretten, ifølge FNs juridiske kontor (www.arso.org/Olaeng.pdf). Saharawier som protesterer mot Marokkos oljeprogram utsettes for grov vold av marokkanske myndigheter. Eksempler på dette er å lese på nettsidene www.wsrw.org. Det er grunn til å tro at overgrepene i Vest-Sahara og lidelsene til det saharawiske folk, vil fortsette i uoverskuelig framtid dersom riggen fullfører oppdraget som Kosmos Energy har chartret den for å gjøre. 

Tidligere Finansminister Per-Kristian Foss uttalte i 2005 at oljeletingen i Vest-Sahara utgjorde et «særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer blant annet fordi dette kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess». Den gangen ekskluderte Oljefondet et amerikansk selskap fra porteføljene på grunn av letingen i Vest-Sahara. Selskapet som ble ekskludert var Kosmos Energys forgjenger på samme leteblokk.

Operatøren Kosmos Energy er et lite oljeselskap med få boreoperasjoner internasjonalt. I begge de afrikanske landene hvor Kosmos har boret hittil har de benyttet rigger laget at det amerikanske riggselskapet Atwood Oceanics: i Mauritania i 2008 og i Ghana i 2010. Det lå dermed i kortene at det Atwood skulle levere til Kosmos, noe Atwood også selv har annonsert i etterkant. Kunnskapen om Atwoods samarbeid med Kosmos «utenfor Marokko» kom allerede i en kunngjøring fra de to selskapene på sommeren 2013. 

Trekvart år etterpå, i mars 2014 avslørte NRK at riggen skulle brukes i Vest-Sahara. Aker Solutions uttalte til NRK at de ikke ville gjøre videre arbeid på riggen og at de frasa seg videre serviceavtaler. NOV bekreftet til Fædrelandsvennen at selskapet kjente til at riggen skulle brukes i Vest-Sahara fra «omtrent siden dette kom opp i media». 

Fædrelandsvennen skriver videre: 
«National Oilwell Varco sier at skipet ikke vil bli servet fra deres norske avdeling.
“Vi følger norske retningslinjer. Dette boreskipet er en amerikansk kunde og vil bli servet fra USA, sier Ramfjord. 
Direktøren sier de følger UDs anbefalinger.
"Som alle andre har vi sympati med menneskene der. Men utstyret er ikke lenger vår eiendom. Da har vi ingen mulighet til å bestemme hvor det skal brukes, sier Ramfjord.»Ungdomspartiene finner det beklagelig at en så omfattende leveranse ble gjort til Atwood Achiever, all den tid det lå i kortene at riggen skulle brukes i Vest-Sahara. 

Vi lurer derfor på: 
1) Nøyaktig når ble selskapet kjent med at riggen Atwood Achiever skulle benyttes i Vest-Sahara? 
2) Da Kosmos Energy og Atwood Oceanics sommeren 2013 annonserte at riggen skulle brukes «offshore Marokko», foretok da NOV noen vurderinger av om utstyret og riggen faktisk skulle benyttes i Vest-Sahara?
3) Når NOV inngår avtaler om leveranser, er det da inkludert klausuler om at utstyret ikke får brukes til å bryte grunnleggende menneskerettigheter? Hvis ja, hvorfor ble ikke en slik klausul benyttet for å avbryte oppdraget man hadde påbegynt?

Til slutt: ungdomspartiene i Agder noterer seg at NOV uttrykker til Fædrelandsvennen sin «sympati med menneskene» i Vest-Sahara. Basert på kunnskapen som National Oilwell Varco Norway har om Vest-Sahara-konflikten, og på støtten som selskapet uttrykker for folket i territoriet, vil ungdomspartiene med dette be NOV om å anmode morselskapet i USA, som server utstyret, om ikke å yte noen tjenester til eller på riggen fram til det tidspunkt det er avklart at fartøyet ikke lenger skal operere i farvannene utenfor okkuperte Vest-Sahara.

Det vil selvsagt ikke være noe NOV vil måtte være forpliktet til å gjøre, men dersom NOV skal fortsette å framstå som en samfunnsansvarlig bedrift på Sørlandet, mener vi det er rimelig at det følger opp uttalelser om samfunnsansvar generelt og sympati for det saharawiske folk spesielt. 

Vi ser fra til å høre om dette vil kunne la seg gjøre. 

Et svar kan sendes til samtlige ungdomspartiene via Theodor Barndon Helland, på epost helland@fpu.no. 

Vi ser fram til snarlig svar,

Mvh
(sign.)

Kai Steffen Østensen, leder, AUF i Vest-Agder
Theodor Barndon Helland, formann, Agder Fremskrittspartiet Ungdom
Melina Taraldsen, leder, Vest-Agder KrFU
Lena Høyrem Gabrielsen, talsperson, Grønn Ungdom Vest-Agder
Jocelyn Alexandra Villalobos, leder, Kristiansand Rød Ungdom
Randi Fredriksen, Leder, Vest-Agder Senterungdom
Solveig Foss, leder, Sosialistisk Ungdom Vest-Agder
Lasse Gregersen, leder, Unge Pirater
Amalie Gunnufsen, leder, Unge Høyre Vest-Agder
Mathea Fennefoss, leder, Unge Venstre Vest-Agder
 

Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022