Støttekomiteen lanserer rapport om global fosforframtid
Article image
I løpet av noen generasjoner vil etterspørselen etter mineralsk fosforgjødsel overgå produksjonen. Hvordan skal vi da dyrke fram mat? Rapporten Fosforvarselet: De skumle utsiktene for global matsikkerhet blir lansert av Støttekomiteen for Vest-Sahara og Småbrukarlaget i dag.
Publisert 26. august 2014


Grunnstoffet fosfor er en avgjørende bestanddel i gjødsel og mat. Planter trenger fosfor for å vokse. For hver avling bonden høster, forsvinner det fosfor fra jordsmonnet. Om neste avling skal bli like god, må åkeren gjødsles. Storskalajordbruket, som utgjør motorene for den globale matproduksjonen, er i dag bygget på tilførsel av mineralgjødsel. Men fosforet i denne mineralgjødselen stammer fra fosfatgruver og disse reservene vil en gang i framtiden gå tomme. Matproduksjonen slik den ser ut i dag lever på lånt tid.

Kom på rapportlanseringen!
Sted: Gausdal kommunehus, Vestringsvegen
Tid: 26. august klokken 19:00.

Innledere: Ola Stedje Hanserud, forsker ved Bioforsk/NTNU. Hanserud er en av Norges ledende forskere på fosfor­systemer, og forfatter av rapporten. Erik Hagen, som er daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, og Asria Taleb Mohamed, som er flyktning fra Vest-Sahara, vil presente­re problemstillingen sett fra perspektivet til folket i okku­perte Vest-Sahara.

Spørsmål om arrangementet?Kontakt Terje Holen, fylkesleder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag, telefon 909 72 675 eller på e-post: oppland@smabrukarlaget.no.
Sett i lys av hvor avgjørende fosfor er for verdens matvareproduksjon, er det bemerkelsesverdig at det er et såpass lite kjent tema i Norge.

En rapport lansert av Støttekomiteen for Vest-Sahara og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i dag oppsummerer hvor den internasjonale forskningen står i spørsmålet om reservenes varighet.

Last ned rapporten «Fosforvarselet - De skumle utsiktene for global matsikkerhet». (3Mb)

I rapporten kommer det fram at flere forskere trekker skremmende konklusjoner om reservenes varighet. Riktignok er det store sprik i anslagene for hvor lenge reservene vil vare. Overordnet er det slik at gjødselindustrien har et optimistisk syn, og hevder de vil holde i mange hundre år. Flere forskere er imidlertid mer skeptiske, noen snakker om en mulig fosformangel allerede om noen tiår. I et historisk perspektiv er begge deler svært kort tid. Rapporten ser også på hva norske myndigheter gjør i saken, og på hvem som forsker på temaet i Norge, samt effektene av økte gjødselpriser for verdens fattige.

Territoriet Vest-Sahara, som er ulovlig okkupert av Marokko, har blant de største fosforreservene i verden, men dets folk tjener ikke på den lukrative fosforeksporten.

Rapporten er skrevet av en av Norges ledende forskere på fosforsystemer, Ola Stedje Hanserud ved Bioforsk/NTNU, og er finansiert av Norad.

Fosforvarselet (2014)


Nyheter

EU-domstolen annullerer avtaler i Vest-Sahara

29. september slo EU-domstolen bena under EUs folkerettsstridige handels- og fiskeriavtaler med Marokko i det okkuperte Vest-Sahara.

12. oktober 2021

Bestill Vest-Sahara-foredrag!

Støttekomiteen for Vest-Sahara holder rundt 200 foredrag i året i Norge. Vil dere at vi skal komme innom?

01. oktober 2021

Kronikk: Intet nytt fra Vest-Sahara

Kronikk, VG, 4. juli 2021, av advokatfullmektig Tone Sørfonn Moe og professor Mads Andenæs.

09. juli 2021

FN-ekspert fordømmer overgrep mot saharawier

Marokko må slutte å gå til angrep på saharawiske menneskerettighetsaktivister og journalister, og la dem få arbeide uten å bli utsatt for gjengjeldelser, uttalte FNs spesialrapportør på menneskerettighetsforkjempere i dag. 

01. juli 2021