Rapportlansering i morgen om verdens fosforreserver
I løpet av noen generasjoner vil etterspørselen etter mineralsk fosforgjødsel overgå produksjonen. Da vil verdens befolkning stå ovenfor en utfordring ulikt hva vi har sett tidligere: hvordan skal vi opprettholde matproduksjonen? Kom på rapportlansering i Gausdal i morgen, 26. august!
Publisert 25. august 2014


Støttekomiteen for Vest-Sahara lanserer 26. august en rapport om verdens gjenværende fosforreserver og hva vi må gjøre for å møte utfordringen. Rapporten, «Fosforvarselet - De skumle utsiktene for global matsikkerhet» er utarbeidet i samarbeid med Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Territoriet Vest-Sahara, som er ulovlig okkupert av Marokko, har blant de største fosforreservene i verden, men dets folk tjener ikke på den lukrative fosforeksporten.

Rapporten lanseres på Gausdal kommunehus, Vestringsvegen, 26. august klokken 19:00.

Innledere:
Ola Stedje Hanserud, forsker ved Bioforsk/NTNU. Hanserud er en av Norges ledende forskere på fosfor­systemer, og forfatter av rapporten.

Erik Hagen, som er daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, og Asria Taleb Mohamed, som er flyktning fra Vest-Sahara, vil presente­re problemstillingen sett fra perspektivet til folket i okku­perte Vest-Sahara. Marokko/Vest-Sahara står for 75% av verdens fosforreserver.

Spørsmål om arrangementet?
Kontakt Terje Holen, fylkesleder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag, telefon 909 72 675 eller på e-post: oppland@smabrukarlaget.no

Rapporten og arrangementet er støttet av Norad.
Nyheter

EU-domstolen annullerer avtaler i Vest-Sahara

29. september slo EU-domstolen bena under EUs folkerettsstridige handels- og fiskeriavtaler med Marokko i det okkuperte Vest-Sahara.

12. oktober 2021

Bestill Vest-Sahara-foredrag!

Støttekomiteen for Vest-Sahara holder rundt 200 foredrag i året i Norge. Vil dere at vi skal komme innom?

01. oktober 2021

Kronikk: Intet nytt fra Vest-Sahara

Kronikk, VG, 4. juli 2021, av advokatfullmektig Tone Sørfonn Moe og professor Mads Andenæs.

09. juli 2021

FN-ekspert fordømmer overgrep mot saharawier

Marokko må slutte å gå til angrep på saharawiske menneskerettighetsaktivister og journalister, og la dem få arbeide uten å bli utsatt for gjengjeldelser, uttalte FNs spesialrapportør på menneskerettighetsforkjempere i dag. 

01. juli 2021