Rapportlansering i morgen om verdens fosforreserver
I løpet av noen generasjoner vil etterspørselen etter mineralsk fosforgjødsel overgå produksjonen. Da vil verdens befolkning stå ovenfor en utfordring ulikt hva vi har sett tidligere: hvordan skal vi opprettholde matproduksjonen? Kom på rapportlansering i Gausdal i morgen, 26. august!
Publisert 25. august 2014


Støttekomiteen for Vest-Sahara lanserer 26. august en rapport om verdens gjenværende fosforreserver og hva vi må gjøre for å møte utfordringen. Rapporten, «Fosforvarselet - De skumle utsiktene for global matsikkerhet» er utarbeidet i samarbeid med Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Territoriet Vest-Sahara, som er ulovlig okkupert av Marokko, har blant de største fosforreservene i verden, men dets folk tjener ikke på den lukrative fosforeksporten.

Rapporten lanseres på Gausdal kommunehus, Vestringsvegen, 26. august klokken 19:00.

Innledere:
Ola Stedje Hanserud, forsker ved Bioforsk/NTNU. Hanserud er en av Norges ledende forskere på fosfor­systemer, og forfatter av rapporten.

Erik Hagen, som er daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, og Asria Taleb Mohamed, som er flyktning fra Vest-Sahara, vil presente­re problemstillingen sett fra perspektivet til folket i okku­perte Vest-Sahara. Marokko/Vest-Sahara står for 75% av verdens fosforreserver.

Spørsmål om arrangementet?
Kontakt Terje Holen, fylkesleder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag, telefon 909 72 675 eller på e-post: oppland@smabrukarlaget.no

Rapporten og arrangementet er støttet av Norad.
Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022