Verstingselskapet Total vekker ny etikkdebatt på norske universiteter
Article image
Samarbeidet mellom det franske selskapet Total og høyere norske læresteder fortsetter å skape debatt i universitetsmediene.
Publisert 01. juli 2014


Total har oljelisens i okkuperte Vest-Sahara i strid med folkeretten - en lisens som undergraver FNs fredsarbeid. Så hvordan skal man da se på samarbeid mellom Total og universitetene i Norge?

Universitetsavisa ved NTNU skrev fem saker om temaet høsten 2014:

"Jeg greier ikke å se sammenhengen mellom det som skjer i Norge og det som skjer der. Skulle vi gjøre noe annet enn hva som er offisiell norsk politikk? Vi må forholde oss til hva våre politiske myndigheter setter av retningslinjer. NTNU er et statlig eid universitet, så vi forholder oss til våre politiske myndigheter og de reglene som finnes offisielt.

Det sier prorektor Johan Hustad om kritikken mot at oljeselskapet Total får stå på stand ved NTNU til Universitetsavisa.

Leder Sigrun Haugdal Hitland i Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) i Trondheim mener det er latterlig å skulle forsøke å skille mellom Totals underselskaper.

"Vi synes det er en umoralsk ansvarsfraskrivelse. På sine egne nettsider skryter jo Total Norge av sitt nære forhold til de andre grenene av selskapet", sier hun til Universitetsavisa.

"Argumentet [til NTNU] holder ikke vann. Det er ett navn, ett multinasjonalt selskap og de burde ha én samvittighet. Her har NTNU et ansvar for å holde Total ansvarlig for sine handlinger, som ett selskap", sier tidligere NTNU-student Trygve Utstumo til Universitetsavisa. Utstumo ble utvist fra de okkuperte områdene i 2011.

"Universitetene følger hver sin etikkpraksis", "Får kritikk for å be inn etikkversting" og og "Total det nye Fugro" skriver Universitetsavisa 17. september 2014.

Ved Universitetet i Stavanger, ble Total-debatten i 2014 i stor grad avfeid av arrangørene av INDØKS. Studentmediene SMIS skriver:

"Dahl forteller at en videre utforming av slike retningslinjer er noe de kunne gjort mer ut av i INDØKS, men han mener det i første omgang er UiS som må gå i bresjen for det.
-Men inntil nå er det Oljefondets retningslinjer vi i INDØKS følger."

Han påpeker at de "ikke har oppled den situasjonen enda hvor vi i INDØKS må stille noen etiske minstekrav og ta stilling til det, men vi er veldig optatt av å ta samfunnsansvar".

Ved Universitetet i Oslo var Total-saken en hovedvinkling for debatt mellom ulike aktører fra universitetene under U-landsseminaret 'Integritet til salgs - samfunnsansvar i akademia - 8. april
Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022