Nei til EU: "Stopp EUs tyvfiske i okkuperte Vest-Sahara"
Article image
Nei til EU fordømmer EUs sabotasje av FNs fredsarbeid gjennom sitt tyvfiske i Vest-Sahara. Uttalelse fra styret i Nei til EU, 23. mai 2014.
Publisert 15. juni 2014


Resolusjonen nedenfor ble vedtatt av styret til Nei til EU, 23. mai 2014.

Stopp EUs tyvfiske i okkuperte Vest-Sahara

Nei til EU fordømmer EUs sabotasje av FNs fredsarbeid gjennom sitt tyvfiske i Vest-Sahara. Vi appeller til norske myndigheter om å ta opp dette folkerettsovergrepet med allierte i Europa. Kortsiktige økonomiske interesser skal ikke trumfe et klart og tydelig forsvar for de mest grunnleggende rettighetene til et okkupert, fordrevet og undertrykket folk.

Vest-Sahara har vært delvis okkupert av Marokko siden 1975. Territoriet er på FNs lister over gjenværende koloniområder, og Marokkos krav på området er avvist av Den internasjonale domstolen i Haag. I mai er det ventet at EUs flåte vil returnere til Vest-Sahara etter en over to års pause.

FNs har uttrykt at videre utnyttelse av naturressursene i Vest-Sahara vil være ulovlig dersom det saharawiske folk selv ikke ønsker det. Det er åpenbart at de ikke ønsker EU-flåten velkommen til de marokkansk-okkuperte farvannene

30. april gikk Vest-Saharas jordbruksminister hardt ut mot EUs framferd i et møte blant AUs fiskeriministre i Addis Abeba. «Vi uttrykker vår dype bekymring og sterkeste fordømmelse av den fortsatte plyndringen av saharawiske fiskeressurser begått av marokkanske okkupasjonsmyndigheter og av EU», uttalte jordbruksministeren. Vest-Sahara er en medlemsstat av den Afrikanske Union.

Han påpekte at EUs plyndring av Vest-Sahara direkte berører ernæringsituasjonen for saharawiene, og «framfor alt [er] en alvorlig trussel mot å finne en politisk løsning på spørsmålet om avkoloniseringen av Vest-Sahara».

Den norske holdningen i konflikten i Vest-Sahara har nettopp vært å ikke undergrave FNs arbeid ved å støtte opp under de marokkanske posisjonene. Norge fraråder næringsliv i Vest-Sahara av folkerettslige grunner, og UD og NHD har i år kommet med uttalelser i år som bygger videre på den viktige frarådningspolitikken som ble utviklet fra UD i 2002. Nordiske stater i EU sier at EU handler folkerettsstridig, men har ikke lyktes å få flertall i sine krav om å forhindre EU-fisket. Ironisk nok ble fiskeriavtalen vedtatt av Europaparlamentet 10. desember 2013, på FNs menneskerettighetsdag og på årsdagen for Nobels Fredspris-tildelingen til unionen.

«Det er åpenbart at en avtale som ikke skiller mellom farvannene i Vest-Sahara og i Marokko vil komme til å bryte folkeretten», uttalte verdens største autoritet på lovligheten av slikt næringsliv i Vest-Sahara – den tidligere lederen av FNs juridiske avdeling.

Å betale Marokko en milliard kroner hvert fjerde år for å fiske i Vest-Sahara er åpenbart en hån mot de prinsippene EU hevder å være bygget på.

Marokkos og EUs handelsrelasjoner er regulert gjennom en assosieringsavtale fra år 2000. Den avtalen presiserer ikke at Vest-Sahara er ekskludert fra handelssamarbeidet. Den mangelen har nå fått konsekvenser for en ny protokoll til avtalen, for handel med jordbruks- og fiskeriprodukter som trådte i kraft i 2012. Det er full splittelse internt i EU om produkter fra Vest-Sahara kan gis tariffreduksjon på EU-markedet under EU-Marokko-avtaleverket. I 2014 er EU og Marokko i intense forhandlinger om et såkalt DCFTA-avtale mellom de to partene. Gjennom dette vil Marokko integreres i det indre marked, men fortsatt uten å presisere at Vest-Sahara er ekskludert. Saharawiske folk er gjennom alle disse forhandlingene fullstendig tilsidesatt.

Blant Vest-Saharas folk ses EU ikke på som et prosjekt som bidrar til fred og solidaritet. Snarere motsatt: Saharawier vurderer EU som en av årsakene til at lidelsene til folket fortsetter. Samtidig som EU fratar lokalbefolkningen en viktig næringskilde gjennom å fiske i vannet utenfor Vest-Sahara.

Kilder
Om Norges Regjering:
Statssekretær Bård Glad Pedersen, 2014, http://radio.nrk.no/serie/dagsnytt/npub12014814/18-03-2014
Næringsminister Monica Mæland, 2014, http://www.vest-sahara.no/a1x2076

Om Vest-Sahara-ministeren:
http://www.spsrasd.info/en/content/sadr-warns-against-moroccan-and-eu-plunder-saharawi-fishing-resources

FNs juridiske vurdering: www.arso.org/Olaeng.pdf

Om FN-juristens klare tale:
http://www.havc.se/res/SelectedMaterial/20081205pretoriawesternsahara1.pdf
Nyheter

EU-domstolen annullerer avtaler i Vest-Sahara

29. september slo EU-domstolen bena under EUs folkerettsstridige handels- og fiskeriavtaler med Marokko i det okkuperte Vest-Sahara.

12. oktober 2021

Bestill Vest-Sahara-foredrag!

Støttekomiteen for Vest-Sahara holder rundt 200 foredrag i året i Norge. Vil dere at vi skal komme innom?

01. oktober 2021

Kronikk: Intet nytt fra Vest-Sahara

Kronikk, VG, 4. juli 2021, av advokatfullmektig Tone Sørfonn Moe og professor Mads Andenæs.

09. juli 2021

FN-ekspert fordømmer overgrep mot saharawier

Marokko må slutte å gå til angrep på saharawiske menneskerettighetsaktivister og journalister, og la dem få arbeide uten å bli utsatt for gjengjeldelser, uttalte FNs spesialrapportør på menneskerettighetsforkjempere i dag. 

01. juli 2021