Brende ber om mer åpenhet inn til Vest-Sahara
Article image
"Norge oppfordrer Marokko på generelt grunnlag til å utvise åpenhet med hensyn til tilgang til Vest-Sahara", sier utenriksminister Børge Brende om norske utkastinger fra okkuperte Vest-Sahara.
Publisert 07. juni 2014


Svar på spørsmål om utvisning av norske ungdommer fra Vest-Sahara

Spørretimespørsmål og svar på Stortinget.no.

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Åsmund Aukrust (Ap) om utvisningen av nordmenn fra Vest-Sahara, og om ministeren vil ta opp dette med marokkanske myndigheter.

Skriftlig spørsmål nr. 755 (2013-2014).
Datert 09.05.2014

Fra representanten Åsmund Aukrust (Ap) til utenriksministeren:
De siste to ukene har fire grupper med norske ungdommer blitt kastet av marokkansk politi rett over grensen til det okkuperte Vest-Sahara. Hva mener utenriksministeren om utvisningen av nordmenn fra Vest-Sahara, og vil ministeren ta opp dette med marokkanske myndigheter?

Utenriksministerens svar:
Siden Marokko ikke utøver internasjonalt anerkjent suverenitet over Vest-Sahara, anser ikke Norge Vest-Sahara som en del av marokkansk territorium. Området har status i FN som ikke-selvstyrt, og som de fleste land godtar ikke Norge Marokkos erklæring om at Vest-Sahara inngår i den marokkanske staten.

Selv om Marokko ikke utøver internasjonalt anerkjent råderett over Vest-Sahara, praktiserer Marokko de facto kontroll over området. Vi er kjent med at det tidligere har vært mulighet til å reise inn og oppholde seg i området. Utenriksdepartementet er i kontakt med marokkanske myndigheter for å få mer informasjon om hva som har skjedd i disse konkrete sakene og hvorfor. Norge oppfordrer Marokko på generelt grunnlag til å utvise åpenhet med hensyn til tilgang til Vest-Sahara.

Den norske ambassaden i Rabat har uhindret tilgang til Vest-Sahara og besøker området regelmessig. Etter disse turene tas det hver gang kontakt med marokkanske myndigheter for å diskutere både enkeltsaker og mer generelle menneskerettighetsspørsmål som gir grunn til bekymring.

Ambassaden er kjent med enkelte av de sakene representanten viser til. Skulle det være behov for konsulær bistand til nordmennene, er vi rede til å yte det. Ellers oppfordrer vi alle reisende til området til å sette seg inn i Utenriksdepartementets landinformasjon.
Nyheter

EU-domstolen annullerer avtaler i Vest-Sahara

29. september slo EU-domstolen bena under EUs folkerettsstridige handels- og fiskeriavtaler med Marokko i det okkuperte Vest-Sahara.

12. oktober 2021

Bestill Vest-Sahara-foredrag!

Støttekomiteen for Vest-Sahara holder rundt 200 foredrag i året i Norge. Vil dere at vi skal komme innom?

01. oktober 2021

Kronikk: Intet nytt fra Vest-Sahara

Kronikk, VG, 4. juli 2021, av advokatfullmektig Tone Sørfonn Moe og professor Mads Andenæs.

09. juli 2021

FN-ekspert fordømmer overgrep mot saharawier

Marokko må slutte å gå til angrep på saharawiske menneskerettighetsaktivister og journalister, og la dem få arbeide uten å bli utsatt for gjengjeldelser, uttalte FNs spesialrapportør på menneskerettighetsforkjempere i dag. 

01. juli 2021