Brende ber om mer åpenhet inn til Vest-Sahara
Article image
"Norge oppfordrer Marokko på generelt grunnlag til å utvise åpenhet med hensyn til tilgang til Vest-Sahara", sier utenriksminister Børge Brende om norske utkastinger fra okkuperte Vest-Sahara.
Publisert 07. juni 2014


Svar på spørsmål om utvisning av norske ungdommer fra Vest-Sahara

Spørretimespørsmål og svar på Stortinget.no.

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Åsmund Aukrust (Ap) om utvisningen av nordmenn fra Vest-Sahara, og om ministeren vil ta opp dette med marokkanske myndigheter.

Skriftlig spørsmål nr. 755 (2013-2014).
Datert 09.05.2014

Fra representanten Åsmund Aukrust (Ap) til utenriksministeren:
De siste to ukene har fire grupper med norske ungdommer blitt kastet av marokkansk politi rett over grensen til det okkuperte Vest-Sahara. Hva mener utenriksministeren om utvisningen av nordmenn fra Vest-Sahara, og vil ministeren ta opp dette med marokkanske myndigheter?

Utenriksministerens svar:
Siden Marokko ikke utøver internasjonalt anerkjent suverenitet over Vest-Sahara, anser ikke Norge Vest-Sahara som en del av marokkansk territorium. Området har status i FN som ikke-selvstyrt, og som de fleste land godtar ikke Norge Marokkos erklæring om at Vest-Sahara inngår i den marokkanske staten.

Selv om Marokko ikke utøver internasjonalt anerkjent råderett over Vest-Sahara, praktiserer Marokko de facto kontroll over området. Vi er kjent med at det tidligere har vært mulighet til å reise inn og oppholde seg i området. Utenriksdepartementet er i kontakt med marokkanske myndigheter for å få mer informasjon om hva som har skjedd i disse konkrete sakene og hvorfor. Norge oppfordrer Marokko på generelt grunnlag til å utvise åpenhet med hensyn til tilgang til Vest-Sahara.

Den norske ambassaden i Rabat har uhindret tilgang til Vest-Sahara og besøker området regelmessig. Etter disse turene tas det hver gang kontakt med marokkanske myndigheter for å diskutere både enkeltsaker og mer generelle menneskerettighetsspørsmål som gir grunn til bekymring.

Ambassaden er kjent med enkelte av de sakene representanten viser til. Skulle det være behov for konsulær bistand til nordmennene, er vi rede til å yte det. Ellers oppfordrer vi alle reisende til området til å sette seg inn i Utenriksdepartementets landinformasjon.
Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022