Avslørte importørene av uetisk fosfat fra okkuperte Vest-Sahara
Article image
Western Sahara Resource Watch lanserte i dag en detaljert oversikt over selskapene som kjøper inn fosfat fra okkuperte Vest-Sahara.
Publisert 04. juni 2014


p-for-plunder-map_380.jpgFosfatsteinen blir ulovlig utvunnet av marokkanske myndigheter i Vest-Sahara, territoriet som er under delvis okkupasjon av Marokko. Eksporten er Marokkos viktigste inntektskilde fra dette territoriet.

Representanter for saharawiene fordømmer handelen, både overfor de involverte selskapene og i FN.

Rapporten er laget av Western Sahara Resource Watch (WSRW) i samarbeid med Støttekomiteen for Vest-Sahara - og finansiert av norske LO.

Oversikten over totalhandelen er laget på bakgrunn av sporing og analyser av 109 bulkskip som har ankommet El Aaiun havn i Vest-Sahara. Listen er fullstendig for kalenderårene 2012 og 2013 og omfatter alle transportene av fosfat fra Vest-Sahara. Rapporten identifiserer ti navngitte importører i ti land. Selskaper i USA og Litauen står for halvparten av alle innkjøpene.

Rapporten anslår at Marokko eksporterte fosfatstein i Vest-Sahara i 2013 til en verdi av 2,2 millioner tonn, med en anslått verdi på 330 millioner dollar, om bord i 48 fartøy. Det er en økning på 400.000 tonn fra 2012, skirver rapporten.

Last ned rapporten her.

Av de ti navngitte selskapene nevnt i rapporten for 2013, er seks registrert på internasjonale børser eller er majoritetseid av selskaper som er børseid. Fire av disse har hittil blitt ekskludert av investorer av hensyn til menneskerettighetene eller folkeretten. Det kanadiske gjødselselskapet Agrium startet sine importer så sent som i september 2013, og er derfor ennå ikke blitt gjenstand for kjente eksklusjoner fra investorer.

Av de gjenværende fire selskapene som ikke er børsregistrert, er to eid av jordbrukskooperativer på New Zealand, mens de siste to er helt eller delvis eid av regjeringen i Venezuela.

WSRW ber alle de involverte selskapene om å umiddelbart stanse alle innkjøp inntil konflikten i Vest-Sahara er blitt løst. Investorer i disse importselskapene er anmodet om å påvirke selskapene og om nødvendig avslutte eierskapene om ikke selskapene stopper importen.

Printerversjon av rapporten (13Mb)

P for PlunderNyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022