Statssekretær Bård Glad Pedersen (H) om Vest-Sahara

"UDs klare råd er at norsk næringsliv ikke bør drive virksomhet i Vest-Sahara. Vi anerkjenner ikke Marokkos anneksjon av dette området; på dette bruker vi samme språkbruk som FN gjør", uttaler statssekretæren.

Publisert 16. april 2014

NRK intervjuet UD 18. mars 2014.

Transkripsjon av sendingen nedenfor.

Utanriksdepartementet frårår norsk næringsliv å gå inn i Vest-Sahara. Likevel har det norske reiarlaget Sjøvik frå Midsund drive fiske der sidan 2006, og dei har ingen planar om å trekkje seg ut. Dette er det einaste landet i verda som Utanriksdepartementet åtvarar mot på denne måten, seier statssekretær Bård Glad Pedersen.
- UDs klare råd er at norsk næringsliv ikke bør drive virksomhet i Vest-Sahara. Vi anerkjenner ikke Marokkos anneksjon av dette området; på dette bruker vi samme språkbruk som FN gjør.
Og ein slik frårådning er sjeldan, seier statssekretæri Utanriksdepartementet, Bård Glad Pedersen frå Høgre.
- Dette er det eneste området der vi eksplisitt gir råd om å ikke drive virksomhet; i tillegg så gir jo UD råd om at man ikke skal drive virksomhet i områder der det er uavklarte grensespørsmål.
Og reiarlaget Sjøvik seier dei følgjer OECD sine retningsliner.The Ministry of Foreign Affairs (MFA) dissuades Norwegian companies to enter Western Sahara. Despite this, the Norwegian fisheries company Sjøvik from Midsund has engaged in fishing since 2006, and they have no plans to exit. This is the only country in the world where the MFA warns Norwegian companies against entering, says Deputy Minister of Foreign Affairs, Bård Glad Pedersen. 
"The MFA's clear advice is that Norwegian companies should not undertake any activities in Western Sahara. We do not recognize Morocco's annexation of this territory, and we use the same terminology as the United Nations". 
And such, dissuasion is not frequently applied, says the Deputy Minister Glad Pedersen, representing the Conservative Party. 
"This is the only territory where we give explicit advice of not engaging in any activities. In addition, the MFA gives advice to avoid territories where there are unsolved border disputes."
The fishing company Sjøvik says that they comply with the OECD Guidelines. 
 

Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022