Statssekretær Bård Glad Pedersen (H) om Vest-Sahara
"UDs klare råd er at norsk næringsliv ikke bør drive virksomhet i Vest-Sahara. Vi anerkjenner ikke Marokkos anneksjon av dette området; på dette bruker vi samme språkbruk som FN gjør", uttaler statssekretæren.
Publisert 16. april 2014


NRK intervjuet UD 18. mars 2014.

Transkripsjon av sendingen nedenfor.

Utanriksdepartementet frårår norsk næringsliv å gå inn i Vest-Sahara. Likevel har det norske reiarlaget Sjøvik frå Midsund drive fiske der sidan 2006, og dei har ingen planar om å trekkje seg ut. Dette er det einaste landet i verda som Utanriksdepartementet åtvarar mot på denne måten, seier statssekretær Bård Glad Pedersen.
- UDs klare råd er at norsk næringsliv ikke bør drive virksomhet i Vest-Sahara. Vi anerkjenner ikke Marokkos anneksjon av dette området; på dette bruker vi samme språkbruk som FN gjør.
Og ein slik frårådning er sjeldan, seier statssekretæri Utanriksdepartementet, Bård Glad Pedersen frå Høgre.
- Dette er det eneste området der vi eksplisitt gir råd om å ikke drive virksomhet; i tillegg så gir jo UD råd om at man ikke skal drive virksomhet i områder der det er uavklarte grensespørsmål.
Og reiarlaget Sjøvik seier dei følgjer OECD sine retningsliner.The Ministry of Foreign Affairs (MFA) dissuades Norwegian companies to enter Western Sahara. Despite this, the Norwegian fisheries company Sjøvik from Midsund has engaged in fishing since 2006, and they have no plans to exit. This is the only country in the world where the MFA warns Norwegian companies against entering, says Deputy Minister of Foreign Affairs, Bård Glad Pedersen.
"The MFA’s clear advice is that Norwegian companies should not undertake any activities in Western Sahara. We do not recognize Morocco’s annexation of this territory, and we use the same terminology as the United Nations".
And such, dissuasion is not frequently applied, says the Deputy Minister Glad Pedersen, representing the Conservative Party.
"This is the only territory where we give explicit advice of not engaging in any activities. In addition, the MFA gives advice to avoid territories where there are unsolved border disputes."
The fishing company Sjøvik says that they comply with the OECD Guidelines.

Nyheter

EU-domstolen annullerer avtaler i Vest-Sahara

29. september slo EU-domstolen bena under EUs folkerettsstridige handels- og fiskeriavtaler med Marokko i det okkuperte Vest-Sahara.

12. oktober 2021

Bestill Vest-Sahara-foredrag!

Støttekomiteen for Vest-Sahara holder rundt 200 foredrag i året i Norge. Vil dere at vi skal komme innom?

01. oktober 2021

Kronikk: Intet nytt fra Vest-Sahara

Kronikk, VG, 4. juli 2021, av advokatfullmektig Tone Sørfonn Moe og professor Mads Andenæs.

09. juli 2021

FN-ekspert fordømmer overgrep mot saharawier

Marokko må slutte å gå til angrep på saharawiske menneskerettighetsaktivister og journalister, og la dem få arbeide uten å bli utsatt for gjengjeldelser, uttalte FNs spesialrapportør på menneskerettighetsforkjempere i dag. 

01. juli 2021