Utlysning: Vil du skrive rapport om verdens kommende fosfatkrise?
Article image
Støttekomiteen for Vest-Sahara og Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker etter en person til å skrive en rapport om verdens fosfatkrise, og hvordan norske myndigheter skal forholde seg til den kommende kollapsen i global fosfat- og matvareproduksjon. Frist 22. april!
Publisert 10. april 2014


Søknadsfrist 22. april 2014

Rapporten skal være på 16 sider, skrives på norsk, og ha følgende innhold:
1) Verdens fosfatproduksjon, reserver, betydning og marked. Hva sier forskningen i dag? Et lite avsnitt om produksjon og reserver i okkuperte Vest-Sahara.
2) Hva skjer med verdens matvaretilgang dersom fosfatet tar slutt? Effekt for sør?
3) Hva gjør Norge for å forberede seg på fosfatkrisen? Hva drives av forskning i Norge?
4) Hvem i Norge jobber med dette i dag? En tentativ oversikt. Hva er disse forskernes løsninger, hvordan bør de følges opp av stat og kommune?
5) Anbefalinger til norske myndigheter.

Et førsteutkast til rapport skal leveres senest 1. juni. Sisteutkast for totalrapport for design skal leveres innen 9. juni. Det beregnes ca 25 arbeidsdager for research og skriving av rapporten, og ca 15 dager for påfølgende skriving og presentasjoner på seminarer rundt i Norge. Rapportforfatter må altså begynne å skrive rapporten umiddelbart etter påske.

Som del av samme oppdrag skal det produseres senere på sommeren en 4-siders miniversjon om rapportens hovedfunn, samt to kronikker. Forfatteren skal også være tilgjengelig for presentasjoner på seminarer i slutten av juni og helst også i oktober 2014. Disse seminarene innebærer reising rundt i Norge.

Vedkommende vil ikke ha kontorlokaler å arbeide fra, og vil jobbe i tett samarbeid med daglig leder av Støttekomiteen for Vest-Sahara. Fleksibel arbeidstid. Rapporten skal skrives i et lett tilgjengelig språk. Den skal leveres i word, og siste utkast skal inneholde tydelige instruksjoner for designer.

Lønn etter statens lønnstrinn 40.

Kvalifikasjoner
- Erfaring med skriving av rapporter.
- Erfaring fra å gi innledninger.
- Erfaring fra politisk arbeid eller organisasjonserfaring er en fordel.
- Kjennskap til ressursforvaltning, jordbruk/matproduksjon, fosfor/fosfat/gjødsel/avløp og/eller politiske prosesser er en fordel.

Støttekomiteen for Vest-Sahara og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er partipolitisk uavhengige organisasjoner som arbeider henholdsvis for å forsvare rettighetene til folket i Vest-Sahara og for å bedre de økonomiske rammebetingelsene i norsk jordbruk. Søkeren må kunne slutte seg til de to organisasjonenes formål og verdigrunnlag.

Les mer om oss på www.vest-sahara.no og www.smabrukarlaget.no

Søknad sendes elektronisk med CV til daglig leder av Støttekomiteen for Vest-Sahara, Erik Hagen: erik@vest-sahara.no
Nyheter

EU-domstolen annullerer avtaler i Vest-Sahara

29. september slo EU-domstolen bena under EUs folkerettsstridige handels- og fiskeriavtaler med Marokko i det okkuperte Vest-Sahara.

12. oktober 2021

Bestill Vest-Sahara-foredrag!

Støttekomiteen for Vest-Sahara holder rundt 200 foredrag i året i Norge. Vil dere at vi skal komme innom?

01. oktober 2021

Kronikk: Intet nytt fra Vest-Sahara

Kronikk, VG, 4. juli 2021, av advokatfullmektig Tone Sørfonn Moe og professor Mads Andenæs.

09. juli 2021

FN-ekspert fordømmer overgrep mot saharawier

Marokko må slutte å gå til angrep på saharawiske menneskerettighetsaktivister og journalister, og la dem få arbeide uten å bli utsatt for gjengjeldelser, uttalte FNs spesialrapportør på menneskerettighetsforkjempere i dag. 

01. juli 2021