Ungdommens Nordiske Råd ber om Menneskerettigheter i Vest-Sahara
Article image
I et UNR-møte i Reykjvik 6. april 2014 ba nordiske ungdomspartiene om at de nordiske statene må sammen kreve menneskerettigheter i FN-operasjonen i Vest-Sahara. Spesielt krever de handling overfor Frankrike.
Publisert 09. april 2014


Resolusjonen nedenfor kan lastes ned her.

Støtt menneskerettighetene i okkuperte Vest-Sahara
FNs operasjon i Vest-Sahara er tause vitner til alvorlige menneskerettighetsovergrep. Styrken har imidlertid ikke mandat til å rapportere overgrepene, slik andre FN-tropper innehar. Denne fundamentale mangelen i FN-operasjonens mandat i marokkansk-okkuperte Vest-Sahara må umiddelbart korrigeres.
8. april 2013 framla FNs generalsekretær sin årlige rapport til sikkerhetsrådet. Han ytret bekymring for tortur i marokkanske fengsler og livstidsdommer mot saharawiske aktivister, og ba om at menneskerettighetene i Vest-Sahara må overvåkes. «Behovet for en uavhengig, omfattende og permanent overvåkning er akutt», uttaler han.
USA, som skriver utkastene til sikkerhetsrådsresolusjonene om Vest-Sahara, tok Ban Ki-Moons appell på ordet. Både USA og Storbritannia jobbet for at overvåkning av menneskerettighetene skal tas med i mandatet. Også saharawienes frigjøringsbevegelse Frente Polisario ønsker en slik endring velkommen. Bare Marokko, og dets nære allierte Frankrike, stritter i mot.
Marokko ønsker å beholde muligheten til å undertrykke de saharawiske stemmer som krever sin legitime rett til selvbestemmelse for Vest-Sahara. Mer enn 100 FN-resolusjoner støtter denne retten. Etter spørsmål fra Norge i menneskerettighetsrådet i fjor, uttalte Marokko at de ikke akter å følge internasjonale minstestandarder for registrering av sivilsamfunnsorganisasjoner i Vest-Sahara.
Som fast medlem i sikkerhetsrådet, sitter Frankrike på nøkkelen i spørsmålet om FNs involvering i Vest-Sahara. Samtidig som Frankrike snakker høyt om menneskerettigheter i andre sammenhenger, velger de direkte å undergrave menneskerettighetene i okkuperte Vest-Sahara. Hvert år stanser Frankrike forslaget om at FNs operasjon bør få et mandat som lar styrken observere og rapportere på overgrepene i territoriet.
De nordiske regjeringene har vært positive til å inkludere et slikt mandat, i tråd med ønskene fra FNs generalsekretær, USA, Storbritannia og Frente Polisario.
I slutten av april 2014 skal MINURSO-mandatet vurderes på ny.
UNR oppfordrer de nordiske regjeringer til å innta et felles nordisk initiativ som uttrykker en klar forventning til FNs sikkerhetsråd om at MINURSO-styrken får mandat til å overvåke og rapportere på menneskerettighetsbrudd. Forventningen må i særdeleshet uttrykkes overfor Frankrikes regjering.

Kontaktoplysninger:
Jakob Esmann
Præsident for Ungdommens Nordiske Råd
Tlf. +45 28 33 80 69 / je@dsu.net
Nyheter

EU-domstolen annullerer avtaler i Vest-Sahara

29. september slo EU-domstolen bena under EUs folkerettsstridige handels- og fiskeriavtaler med Marokko i det okkuperte Vest-Sahara.

12. oktober 2021

Bestill Vest-Sahara-foredrag!

Støttekomiteen for Vest-Sahara holder rundt 200 foredrag i året i Norge. Vil dere at vi skal komme innom?

01. oktober 2021

Kronikk: Intet nytt fra Vest-Sahara

Kronikk, VG, 4. juli 2021, av advokatfullmektig Tone Sørfonn Moe og professor Mads Andenæs.

09. juli 2021

FN-ekspert fordømmer overgrep mot saharawier

Marokko må slutte å gå til angrep på saharawiske menneskerettighetsaktivister og journalister, og la dem få arbeide uten å bli utsatt for gjengjeldelser, uttalte FNs spesialrapportør på menneskerettighetsforkjempere i dag. 

01. juli 2021