Aker-leveranse til ulovlig oljeleting i okkuperte Vest-Sahara
Article image
Ifølge NRK i dag har Aker Solutions levert sentrale deler til en rigg som skal tas i bruk i okkuperte Vest-Sahara. I høst planlegger Marokko den første boringen noensinne i Vest-Sahara - i strid med folkeretten.
Publisert 17. mars 2014


Bildet over viser saharawier som protesterer mot de marokkanske oljeplanene i okkuperte Vest-Sahara i forrige uke.

Aker Solutions sier til NRK i dag at de aldri ville levert utstyret om de visste at det skulle brukes i Vest-Sahara. Utstyret skal brukes på riggen Atwood Achiever, som er hyret inn av oljeselskapet Kosmos Energy.

For mer om Kosmos Energys kontroversielle oljeprogram i de okkuperte områdene, se nettsidene til Western Sahara Resource Watch, www.wsrw.org, eller kontakt Støttekomiteen.

Ifølge FN er oljeletingsprogrammet i Vest-Sahara i strid med folkeretten.

Bildet ovenfor er til fritt bruk. Klikk på fotoet for å få tilgang til versjon med høyere oppløsning.
Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022