Vest-Sahara-demo i Oslo
Article image
Støttekomiteen for Vest-Sahara og Foreningen for Saharawier i Norge organiserte i dag en demonstrasjon utenfor den franske ambassaden for å kreve at Frankrike ikke stikker i kjepper i hjulene for menneskerettighetene i Vest-Sahara, slik de har for vane å gjøre.
Publisert 15. mars 2014


I april i år skal mandatet til FNs operasjon i Vest-Sahara, MINURSO, opp
til ny behandling i FNs Sikkerhetsråd. De siste årene har Frankrike hvert år stoppet at FN-operasjonen skal rapportere på overgrepene.

Støttekomiteens Sara Nes holdt appell:

Sist uke ble de to journalistene Mohammed Laghat Lafqir og Khaled Errouhi arrestere i Vest-Sahara da de dekket en markering av kvinnedagen i El Aiun.

For en måned siden ble den saharawiske kvinnen Leila Leili dradd etter håret og sparket av marokkanse sivilkledde politifolk da hun hadde deltatt i en demonstrasjon. Hendelsen ble fanget opp på video.

Dette er bare noen veldig få eksempler på menneskerettighetsovergrepene som skjer i Vest-Sahara.

Alt dette skjer mens verdenssamfunnet ser en annen vei.

bde4demo15.3.jpgBehovet for omfattende, uavhengig, nøytral og vedvarende menneskerettighetsovervåkning i Vest-Sahara er presserende. Det sa FNs generalsekretær Ban Ki Moon i april 2013, og det sier vi nå.

2013 var et viktig år. Det var det første året USA la fram et forslag til en resolusjon som inneholdt menneskerettighetsrapportering i MINURSO, FNs fredsbevarende styrke i Vest-Sahara. Forslaget ble dessverre stoppet av Frankrike.

VI er her i dag for å legge press på Frankrike for at de skal støtte menneskerettighetsovervåkning i MINURSOs mandat. Vi er her for å kreve at Frankrike, med sin stolte demokratiske tradisjon, også støtter frihet, likskap og brorskap i andre deler av verden.

Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022