Aldri mer sivile saharawier i militærdomstoler?
Article image
Omfattende lovendring skal ha ført til at militære marokkanske domstoler ikke lenger kan brukes på sivile.
Publisert 14. mars 2014


Militære domstoler skal ikke lenger dømme i sivilrettslige saker, ifølge den marokkanske nyhetstjenesten TelQuel i dag.

Endringene kommer litt i seneste laget for 23 sivile saharawier som ble dømt til mellom 20 års fengsel og livstid av en marokkansk domstol i 2013 for sin påståtte rolle under protestleiren Gdeim Izik i 2010. (Foto ovenfor)

Det framgår ikke nøyaktig i Tel Quel-artikkelen om endringen er allerede vedtatt eller om den kun er lagt fram for endelig godkjenning.

Lovendringene innebærer at sivile ikke lenger kan behandles av militære domstoler og at yrkesmilitære vil få sivilrettslige saker behandlet i det ordinære rettsvesenet. I tillegg har det blitt opprettet et nytt klagerettsystem. Dette er første gang at disse delene av rettsvesenet og lovverket er blitt endret siden uavhengigheten i 1956. «Med disse endringene bryter Marokko med en rettspraksis som har høstet nasjonal og internasjonal kritikk, spesielt etter Gdeim Izik-saken» skriver Telquel.

Den saharawiske protestleiren, Gdeim Izik, ble brutalt stengt av marokkanske myndigheter i 2010. Da FNs spesialrapportør for tortur, Juan Mendez, 4. mars 2013 la frem sin rapport til FNs Menneskerettighetsråd, uttrykte han «sterk beskymring for at 25 sivile saharawier skulle bli stilt for en militær domstol» og for at «anklager om tortur og grov mishandling, inkludert voldtekt og forverring av helsetilstand grunnet fengslingsforholdene ikke ble etterforsket».

De saharawiske aktivistene ble dømt av en militær domstol fra 20 års fengsel til livstid 17. februar 2013. To av de 25 ble løslatt etter mer enn to års varetekt. Den militære domstolen avviste alle forespørsler om å undersøke anklagene om tortur og avga heller ikke en skriftlig domsavsigelse.

Nyheter

EU-domstolen annullerer avtaler i Vest-Sahara

29. september slo EU-domstolen bena under EUs folkerettsstridige handels- og fiskeriavtaler med Marokko i det okkuperte Vest-Sahara.

12. oktober 2021

Bestill Vest-Sahara-foredrag!

Støttekomiteen for Vest-Sahara holder rundt 200 foredrag i året i Norge. Vil dere at vi skal komme innom?

01. oktober 2021

Kronikk: Intet nytt fra Vest-Sahara

Kronikk, VG, 4. juli 2021, av advokatfullmektig Tone Sørfonn Moe og professor Mads Andenæs.

09. juli 2021

FN-ekspert fordømmer overgrep mot saharawier

Marokko må slutte å gå til angrep på saharawiske menneskerettighetsaktivister og journalister, og la dem få arbeide uten å bli utsatt for gjengjeldelser, uttalte FNs spesialrapportør på menneskerettighetsforkjempere i dag. 

01. juli 2021