Aldri mer sivile saharawier i militærdomstoler?
Article image
Omfattende lovendring skal ha ført til at militære marokkanske domstoler ikke lenger kan brukes på sivile.
Publisert 14. mars 2014


Militære domstoler skal ikke lenger dømme i sivilrettslige saker, ifølge den marokkanske nyhetstjenesten TelQuel i dag.

Endringene kommer litt i seneste laget for 23 sivile saharawier som ble dømt til mellom 20 års fengsel og livstid av en marokkansk domstol i 2013 for sin påståtte rolle under protestleiren Gdeim Izik i 2010. (Foto ovenfor)

Det framgår ikke nøyaktig i Tel Quel-artikkelen om endringen er allerede vedtatt eller om den kun er lagt fram for endelig godkjenning.

Lovendringene innebærer at sivile ikke lenger kan behandles av militære domstoler og at yrkesmilitære vil få sivilrettslige saker behandlet i det ordinære rettsvesenet. I tillegg har det blitt opprettet et nytt klagerettsystem. Dette er første gang at disse delene av rettsvesenet og lovverket er blitt endret siden uavhengigheten i 1956. «Med disse endringene bryter Marokko med en rettspraksis som har høstet nasjonal og internasjonal kritikk, spesielt etter Gdeim Izik-saken» skriver Telquel.

Den saharawiske protestleiren, Gdeim Izik, ble brutalt stengt av marokkanske myndigheter i 2010. Da FNs spesialrapportør for tortur, Juan Mendez, 4. mars 2013 la frem sin rapport til FNs Menneskerettighetsråd, uttrykte han «sterk beskymring for at 25 sivile saharawier skulle bli stilt for en militær domstol» og for at «anklager om tortur og grov mishandling, inkludert voldtekt og forverring av helsetilstand grunnet fengslingsforholdene ikke ble etterforsket».

De saharawiske aktivistene ble dømt av en militær domstol fra 20 års fengsel til livstid 17. februar 2013. To av de 25 ble løslatt etter mer enn to års varetekt. Den militære domstolen avviste alle forespørsler om å undersøke anklagene om tortur og avga heller ikke en skriftlig domsavsigelse.

Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022