Oslo AP ønsker frihet for det saharawiske folket

Oslo Arbeiderparti vedtok på sitt årsmøte i 2009 følgende uttalelse om Vest-Sahara.

Publisert 22. februar 2014

Frihet for Afrikas siste koloni!

Oslo Arbeiderparti støtter det saharawiske folks kamp for selvbestemmelse og frigjøring. Vi ser med bekymring på at UD har endret beskrivelsen av Marokkos tilstedeværelse i Vest-Sahara fra "okkupasjon" til "uavklart juridisk situasjon". Vi krever at UD umiddelbart går tilbake til å betegne Vest-Sahara som det virkelig er; ulovlig okkupert. 

Oslo Arbeiderparti mener at Norge og det internasjonale samfunn ikke lengre kan akseptere Marokkos trenering av folkeavstemningen og stadige overgrep mot den saharawiske befolkningen. 

Oslo Arbeiderparti ber regjeringen:

  • Øke innsatsen for å stanse norsk næringslivsdeltakelse i okkuperte Vest-Sahara.
  • Ta opp menneskerettighetssituasjonen for saharawiene med marokkanske myndigheter.
  •  Kreve at marokkanske myndigheter frigjør alle politiske fanger.
  •  Offensivt arbeide for at MINURSOs mandat utvides til også å omfatte overvåkning av menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara. 
  •  Øke bistanden til flyktningleirene i Algerie og gjøre den mer stabil.
  •  Understreke at Vest-Sahara i dag er okkupert av Marokko.
Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022