Akershus AP for selvstendig Vest-Sahara
Uttalelsen nedenfor ble vedtatt av Akershus Arbeiderparti på deres landsmøte i 2013.
Publisert 22. februar 2014


Vest Sahara, eller kjent som Afrikas siste koloni, er et lite land på det nord-vestlige afrikanske kontinentet. Siden dens uavhengighet fra det fasistiske Spania i 1975, har Vest Sahara vært under okkupasjon av Marokko, som ser på landområdet som sitt. Marokko har siden okkupasjonen krenket menneskerettigheter i området, og for mange av de som ytrer misnøye ovenfor okkupasjonsmakten venter ofte tortur og strenge straffer.

De som støtter frigjøringsbevegelsen Polisario, som holder til øst i landet nær grensen til Mauritania, risikerer strenge straffer. Marokko har bygget en 2700 km lang mur som splitter de okkuperte og frie områdene. I tillegg til dette har 200 000 Saharere blitt tvunget på flukt til nabolandet Algerie som følge av okkupasjonen, og mange av de som bor i leirene trenger sårt all bistand de kan få.

Okkupasjonen i Vest Sahara har ført til at over 500 000 mennesker blir undertrykket i sitt eget land av en overmakt som ikke respekterer menneskerettighetene. Dette mener Akershus Arbeiderparti er uakseptabelt. Norge og mange andre Europeiske land anerkjenner ikke Marokkos suverenitet over Vest Sahara, og Utenriksdepartementet fraråder selskaper å drive handel i området. Akershus Arbeiderparti mener det er viktig at Norge støtter oppunder nye forhandlingsinitiativ. Norge må fortsette å støtte FNs innsats for en politisk løsning som innebærer selvbestemmelsesrett for folket i Vest-Sahara. Akershus Arbeiderparti går inn for at Norge boikotter alle varer som kommer fra okkupert Vest-Sahara. Norge bør ta initiativ internasjonalt for at Vest Sahara skal oppnå selvstendighet.

Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022