Buskerud AUF med Vest-Sahara-uttalelse
Buskerud AUF vedtok på sitt årsmøte i 2013 følgende uttalelse om Vest-Sahara.
Publisert 22. februar 14


Tittel: «Anerkjennelse av Vest-Sahara»

Forslag:
Norge anerkjenner Vest-Sahara som en selvstendig stat slik som Riksdagen i Sverige har gjort. Norge må bidra med humanitær bistand for den saharawiske befolkningen. FNs styrker (MINURSO) opprettholdes og får utvidet sitt mandat til også å gjelde undersøking og rapportering av brudd på menneskerettigheter

Begrunnelse:
Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975 og deles i to av en 2200 kilometerlang mur. Alle naturressursene er tatt av Marokko, mens Vest-Sahara, som selv ikke får utnyttet landets rikdom, står helt stille uten noen form for positiv utvikling. Muren hindrer ikke bare kontakt mellom flykningsleirene og befolkningen i Vest-Sahara, men mennesker som forsøker å nærme seg den blir drept og lemlestet av over en million landminer som vokter den. Undertrykkelsen og overgrepene mot saharawiene har pågått i en årrekke, og AUF i Buskerud krever at Norge legger større press på Marokko, og Spania og Frankrike som er blant Marokkos viktigste allierte, for å stoppe lidelsene. En økt internasjonal tilstedeværelse i Vest-Sahara er også essensiell. Dessuten må FNs styrker (MINURSO) opprettholdes og få utvidet sitt mandat til også å gjelde undersøking og rapportering av brudd på menneskerettigheter. Titusener saharawiske flyktninger bor i flyktningeleirer i Algerie og de er fullstendig avhengige av humanitær hjelp. Desperasjonen i flyktningleirene er stor og forholdene elendige. Livet i leirene baseres kun på humanitær hjelp og hjelpen er på mange områder ikke tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov. Næring, sanitetsfasiliteter og medisinhjelp er mangelvare. Fire av ti barn under fem år er kronisk underernærte. Her er ressurssterke Norge nødt til å vise mer solidaritet med den saharawiske befolkningen i form av humanitær bistanden.

Nyheter

FN ber Marokko løslate vilkårlig fengslede saharawier

FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling har i dag gjentatt at Marokko umiddelbart må løslate en gruppe saharawiske studenter som blir holdt fengslet.

21. sep. 20

Legg fram handelstallene med udemokratiske stater

Hvor stort volum råstoffer for norsk gjødselindustri eksporteres fra en statseid hviterussisk bedrift til Norge? Hvor mye kommer fra Marokko? Det vet man ikke. 

21. aug. 20

NÅ: Norsk frysefartøy bistår tyvfiskere i okkuperte Vest-Sahara

I 2019 stakk et fartøy fra det norske rederiet Green Reefers unna anholdelse av sørafrikanske myndigheter for å ha fraktet frossenfisk fra okkuperte Vest-Sahara. I morges forlot et søsterskip de okkuperte farvannene med en enda større last.  

17. aug. 20

Koronaviruset har ankommet flyktningleirene

Etter å ha holdt fortet i over fire måneder, har de isolerte saharawiske flyktningleirene i Algerie til slutt fått sine første bekreftede tilfeller av covid-19. 

24. juli 20