Buskerud AUF med Vest-Sahara-uttalelse
Buskerud AUF vedtok på sitt årsmøte i 2013 følgende uttalelse om Vest-Sahara.
Publisert 22. februar 2014


Tittel: «Anerkjennelse av Vest-Sahara»

Forslag:
Norge anerkjenner Vest-Sahara som en selvstendig stat slik som Riksdagen i Sverige har gjort. Norge må bidra med humanitær bistand for den saharawiske befolkningen. FNs styrker (MINURSO) opprettholdes og får utvidet sitt mandat til også å gjelde undersøking og rapportering av brudd på menneskerettigheter

Begrunnelse:
Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975 og deles i to av en 2200 kilometerlang mur. Alle naturressursene er tatt av Marokko, mens Vest-Sahara, som selv ikke får utnyttet landets rikdom, står helt stille uten noen form for positiv utvikling. Muren hindrer ikke bare kontakt mellom flykningsleirene og befolkningen i Vest-Sahara, men mennesker som forsøker å nærme seg den blir drept og lemlestet av over en million landminer som vokter den. Undertrykkelsen og overgrepene mot saharawiene har pågått i en årrekke, og AUF i Buskerud krever at Norge legger større press på Marokko, og Spania og Frankrike som er blant Marokkos viktigste allierte, for å stoppe lidelsene. En økt internasjonal tilstedeværelse i Vest-Sahara er også essensiell. Dessuten må FNs styrker (MINURSO) opprettholdes og få utvidet sitt mandat til også å gjelde undersøking og rapportering av brudd på menneskerettigheter. Titusener saharawiske flyktninger bor i flyktningeleirer i Algerie og de er fullstendig avhengige av humanitær hjelp. Desperasjonen i flyktningleirene er stor og forholdene elendige. Livet i leirene baseres kun på humanitær hjelp og hjelpen er på mange områder ikke tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov. Næring, sanitetsfasiliteter og medisinhjelp er mangelvare. Fire av ti barn under fem år er kronisk underernærte. Her er ressurssterke Norge nødt til å vise mer solidaritet med den saharawiske befolkningen i form av humanitær bistanden.

Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022