Buskerud AUF med Vest-Sahara-uttalelse
Buskerud AUF vedtok på sitt årsmøte i 2013 følgende uttalelse om Vest-Sahara.
Publisert 22. februar 2014


Tittel: «Anerkjennelse av Vest-Sahara»

Forslag:
Norge anerkjenner Vest-Sahara som en selvstendig stat slik som Riksdagen i Sverige har gjort. Norge må bidra med humanitær bistand for den saharawiske befolkningen. FNs styrker (MINURSO) opprettholdes og får utvidet sitt mandat til også å gjelde undersøking og rapportering av brudd på menneskerettigheter

Begrunnelse:
Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975 og deles i to av en 2200 kilometerlang mur. Alle naturressursene er tatt av Marokko, mens Vest-Sahara, som selv ikke får utnyttet landets rikdom, står helt stille uten noen form for positiv utvikling. Muren hindrer ikke bare kontakt mellom flykningsleirene og befolkningen i Vest-Sahara, men mennesker som forsøker å nærme seg den blir drept og lemlestet av over en million landminer som vokter den. Undertrykkelsen og overgrepene mot saharawiene har pågått i en årrekke, og AUF i Buskerud krever at Norge legger større press på Marokko, og Spania og Frankrike som er blant Marokkos viktigste allierte, for å stoppe lidelsene. En økt internasjonal tilstedeværelse i Vest-Sahara er også essensiell. Dessuten må FNs styrker (MINURSO) opprettholdes og få utvidet sitt mandat til også å gjelde undersøking og rapportering av brudd på menneskerettigheter. Titusener saharawiske flyktninger bor i flyktningeleirer i Algerie og de er fullstendig avhengige av humanitær hjelp. Desperasjonen i flyktningleirene er stor og forholdene elendige. Livet i leirene baseres kun på humanitær hjelp og hjelpen er på mange områder ikke tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov. Næring, sanitetsfasiliteter og medisinhjelp er mangelvare. Fire av ti barn under fem år er kronisk underernærte. Her er ressurssterke Norge nødt til å vise mer solidaritet med den saharawiske befolkningen i form av humanitær bistanden.

Nyheter

Den ukjente dronekrigen

Siden november 2020 har det vært krigshandlinger mellom Marokko og Vest-Sahara. Det internasjonale samfunnet er stille. 

21. september 2023

Den demokratiske situasjonen i Vest-Sahara

Vest-Sahara regnes som et av de minst demokratisk fri landene i verden. Mens Norge scorer 100/100 i Freedom House sin evaluering av verdens land, får Vest-Sahara kun 4/100. 

11. september 2023

Ti ting du burde lese for å lære mer om Vest-Sahara

Vil du lære mer om Vest-Sahara? Vi har laget en guide med godt lesestoff om Afrikas siste koloni. 

05. september 2023

Kraftig nedgang i norske oljekontroverser

I en årrekke har norskflaggede fartøy fraktet oljeprodukter inn til okkuperte Vest-Sahara. Flaggskifter har ført til kjempenedgang. 

23. mai 2023