Buskerud AUF med Vest-Sahara-uttalelse
Buskerud AUF vedtok på sitt årsmøte i 2013 følgende uttalelse om Vest-Sahara.
Publisert 22. februar 2014


Tittel: «Anerkjennelse av Vest-Sahara»

Forslag:
Norge anerkjenner Vest-Sahara som en selvstendig stat slik som Riksdagen i Sverige har gjort. Norge må bidra med humanitær bistand for den saharawiske befolkningen. FNs styrker (MINURSO) opprettholdes og får utvidet sitt mandat til også å gjelde undersøking og rapportering av brudd på menneskerettigheter

Begrunnelse:
Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975 og deles i to av en 2200 kilometerlang mur. Alle naturressursene er tatt av Marokko, mens Vest-Sahara, som selv ikke får utnyttet landets rikdom, står helt stille uten noen form for positiv utvikling. Muren hindrer ikke bare kontakt mellom flykningsleirene og befolkningen i Vest-Sahara, men mennesker som forsøker å nærme seg den blir drept og lemlestet av over en million landminer som vokter den. Undertrykkelsen og overgrepene mot saharawiene har pågått i en årrekke, og AUF i Buskerud krever at Norge legger større press på Marokko, og Spania og Frankrike som er blant Marokkos viktigste allierte, for å stoppe lidelsene. En økt internasjonal tilstedeværelse i Vest-Sahara er også essensiell. Dessuten må FNs styrker (MINURSO) opprettholdes og få utvidet sitt mandat til også å gjelde undersøking og rapportering av brudd på menneskerettigheter. Titusener saharawiske flyktninger bor i flyktningeleirer i Algerie og de er fullstendig avhengige av humanitær hjelp. Desperasjonen i flyktningleirene er stor og forholdene elendige. Livet i leirene baseres kun på humanitær hjelp og hjelpen er på mange områder ikke tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov. Næring, sanitetsfasiliteter og medisinhjelp er mangelvare. Fire av ti barn under fem år er kronisk underernærte. Her er ressurssterke Norge nødt til å vise mer solidaritet med den saharawiske befolkningen i form av humanitær bistanden.

Nyheter

EU-domstolen annullerer avtaler i Vest-Sahara

29. september slo EU-domstolen bena under EUs folkerettsstridige handels- og fiskeriavtaler med Marokko i det okkuperte Vest-Sahara.

12. oktober 2021

Bestill Vest-Sahara-foredrag!

Støttekomiteen for Vest-Sahara holder rundt 200 foredrag i året i Norge. Vil dere at vi skal komme innom?

01. oktober 2021

Kronikk: Intet nytt fra Vest-Sahara

Kronikk, VG, 4. juli 2021, av advokatfullmektig Tone Sørfonn Moe og professor Mads Andenæs.

09. juli 2021

FN-ekspert fordømmer overgrep mot saharawier

Marokko må slutte å gå til angrep på saharawiske menneskerettighetsaktivister og journalister, og la dem få arbeide uten å bli utsatt for gjengjeldelser, uttalte FNs spesialrapportør på menneskerettighetsforkjempere i dag. 

01. juli 2021