Ny rapport om flyktninger og rettigheter i Vest-Sahara
Article image
Flyktninghjelpen lanserer rapporten «Occupied country, displaced people» om konflikten i Vest-Sahara.
Publisert 24. januar 2014


Flyktninghjelpen, 22. januar 2014.

Halvparten av Vest-Saharas folk har bodd som flyktninger i Algerie siden den tidligere spanske kolonien ble invadert av Marokko i 1975.

Publikasjonen er en oppdatert versjon av temahefte med samme navn utgitt i 2008. I den nye versjonen er det spesielt fokus på de siste årenes utvikling i menneskerettighetssituasjonen i marokkansk-annekterte territoriet.

En rekke ledende menneskerettighetsaktivister ble i 2013 idømt livstidsdommer i en marokkansk militær domstol. Samtidig fortsetter Marokkos nære allierte i Sikkerhetsrådet å sabotere FNs muligheter til å arbeide med menneskerettighetene til det saharawiske folk. USA og Storbritannia har krevd at FN-styrken i territoriet må få mulighet til å rapportere på overgrepene der, men har igjen blitt stoppet av Frankrike.

Rapporten er utgitt på engelsk for distribusjon i FN- og EU-systemet. I april skal Sikkerhetsrådet på ny vurdere mandatet til FN-operasjonen i Vest-Sahara.

Finanskrisen i Spania har gjort spørsmålet om flyktningenes situasjon ennå mer aktuell, ettersom mye av den tradisjonelt viktige spanske bistanden til flyktningleirene har blitt faset ut.

«Det er avgjørende at det kommer et koordinert internasjonalt press på Frankrike. Vi ber Norge om å spille en rolle i et slikt initiativ. Norske myndigheter bør sammen med sine nærmeste allierte forhindre at Frankrike på ny saboterer arbeidet for menneskerettighetene i Vest-Sahara», sier redaktør Richard Skretteberg i Flyktninghjelpen.

FN-operasjonen MINURSO ble nedsatt av Sikkerhetsrådet i 1991 for å gjennomføre en folkeavstemning i Vest-Sahara. Dets mandat utløper 30. april 2014, og det er ventet en ny diskusjon om hvorvidt menneskerettigheter skal med i styrkens mandat, slik FNs generalsekretær har uttrykt ønske om. Hvert år har forsøkene blitt stoppet av Frankrike.

Rapporten kan lastes ned her eller bestilles ved å sende e-post til bestilling@nrc.no

Occupied Country, Displaced People (2014) by wwwvestsaharano


Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022