Ny rapport om flyktninger og rettigheter i Vest-Sahara
Article image
Flyktninghjelpen lanserer rapporten «Occupied country, displaced people» om konflikten i Vest-Sahara.
Publisert 24. januar 2014


Flyktninghjelpen, 22. januar 2014.

Halvparten av Vest-Saharas folk har bodd som flyktninger i Algerie siden den tidligere spanske kolonien ble invadert av Marokko i 1975.

Publikasjonen er en oppdatert versjon av temahefte med samme navn utgitt i 2008. I den nye versjonen er det spesielt fokus på de siste årenes utvikling i menneskerettighetssituasjonen i marokkansk-annekterte territoriet.

En rekke ledende menneskerettighetsaktivister ble i 2013 idømt livstidsdommer i en marokkansk militær domstol. Samtidig fortsetter Marokkos nære allierte i Sikkerhetsrådet å sabotere FNs muligheter til å arbeide med menneskerettighetene til det saharawiske folk. USA og Storbritannia har krevd at FN-styrken i territoriet må få mulighet til å rapportere på overgrepene der, men har igjen blitt stoppet av Frankrike.

Rapporten er utgitt på engelsk for distribusjon i FN- og EU-systemet. I april skal Sikkerhetsrådet på ny vurdere mandatet til FN-operasjonen i Vest-Sahara.

Finanskrisen i Spania har gjort spørsmålet om flyktningenes situasjon ennå mer aktuell, ettersom mye av den tradisjonelt viktige spanske bistanden til flyktningleirene har blitt faset ut.

«Det er avgjørende at det kommer et koordinert internasjonalt press på Frankrike. Vi ber Norge om å spille en rolle i et slikt initiativ. Norske myndigheter bør sammen med sine nærmeste allierte forhindre at Frankrike på ny saboterer arbeidet for menneskerettighetene i Vest-Sahara», sier redaktør Richard Skretteberg i Flyktninghjelpen.

FN-operasjonen MINURSO ble nedsatt av Sikkerhetsrådet i 1991 for å gjennomføre en folkeavstemning i Vest-Sahara. Dets mandat utløper 30. april 2014, og det er ventet en ny diskusjon om hvorvidt menneskerettigheter skal med i styrkens mandat, slik FNs generalsekretær har uttrykt ønske om. Hvert år har forsøkene blitt stoppet av Frankrike.

Rapporten kan lastes ned her eller bestilles ved å sende e-post til bestilling@nrc.no

Occupied Country, Displaced People (2014) by wwwvestsaharano


Nyheter

EU-domstolen annullerer avtaler i Vest-Sahara

29. september slo EU-domstolen bena under EUs folkerettsstridige handels- og fiskeriavtaler med Marokko i det okkuperte Vest-Sahara.

12. oktober 2021

Bestill Vest-Sahara-foredrag!

Støttekomiteen for Vest-Sahara holder rundt 200 foredrag i året i Norge. Vil dere at vi skal komme innom?

01. oktober 2021

Kronikk: Intet nytt fra Vest-Sahara

Kronikk, VG, 4. juli 2021, av advokatfullmektig Tone Sørfonn Moe og professor Mads Andenæs.

09. juli 2021

FN-ekspert fordømmer overgrep mot saharawier

Marokko må slutte å gå til angrep på saharawiske menneskerettighetsaktivister og journalister, og la dem få arbeide uten å bli utsatt for gjengjeldelser, uttalte FNs spesialrapportør på menneskerettighetsforkjempere i dag. 

01. juli 2021