Støtt saharawienes krav om menneskerettighetsovervåkning!
Article image
I løpet av gårsdagen skal over 30 saharawier ha blitt skadet da de demonstrerte for noe vi anser som en selvfølge: At når noen begår et menneskerettighetsbrudd, så får andre vite om det. Støtt kravet om menneskerettighetsmandat til MINURSO ved å signere appell.
Publisert 16. januar 2014


Signer denne underskriftskampanjen for å støtte saharawiernes krav om menneskerettighetsovervåkning i MINURSOs mandat.

MINURSO er en av de få FN-styrkene i verden som ikke har menneskerettighetsmandat. Det betyr at når overgrep skjer, så rapporteres det ikke.

Menneskerettighetsovergrepene i Vest-Sahara er omfattende og gjelder først og fremst ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og frihet fra vilkårlig fengsling og tortur. De svenske juristene Hanga Sántha, Ylva Lennartsson Hartmann og Mark Klamberg har i en artikkel fra 2010 gått så langt som å kalle overgrepene forbrytelser mot menneskeheten. Det er på høy tid med et menneskerettighetsmandat for MINURSO.

MINURSOs mandat fornyes hvert år i april. I fjor, 2013, ble det av USA for første gang foreslått en tekst hvor menneskerettighetsovervåkning var inkludert, men Marokko klarte ved hjelp av sine allierte å få teksten forkastet. Også FNs generalsekretær og saharawienes frigjøringsbevegelse Polisario forlanger slik permanent overvåkning.

Saharawiene håper i år at mandatet vil bli utvidet. Et tjuetalls saharawier skal ha blitt skadet i demonstrasjon for dette i går.

MINURSO er FNs fredsbevarende styrke som har operert i Vest-Sahara siden våpenhvilen med Marokko i 1991. MINURSOs opprinnelige oppgave var å forberede og gjennomføre en folkeavstemning om den tidligere spanske koloniens framtid.
Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022