Saharawi med appell til reder Eidesvik

Senia Abderahman i Foreningen for saharawier i Norge med innlegg i Haugesunds Avis, 12. september 2013.

Publisert 21. desember 2013

Eidesvik - gjør som du sier

Senia Bachir Abderahman
Foreningen for saharawier i Norge
Last ned.

Det er trist å se at reder Kristian Eidesvik ennå en gang har hatt et skip i okkuperte Vest-Sahara. Rederen appellerer til samfunnsansvar, men hjelper russiske tyvfiskere i plyndringen av vårt land.

Eidesviks skip «Green Bodø» var nylig på ny utenfor Dakhla, i Vest-Sahara. Vi i Foreningen for saharawier i Norge er dypt skuffet. «Green Bodø» eies av Eidesviks rederi Green Reefers. Han har et direkte ansvar for at naturressursene til saharawiene blir fraktet ut av landet, uten at vårt folk får ta del i rikdommene.

Vest-Sahara behandles av FN som det siste uløste kolonispørsmålet. Da landet skulle
frigjøres fra kolonimakten Spania i 1975, okkuperte Marokko landet, og titusenvis av saharawier flyktet til nabolandet Algerie. Okkupasjonen har fortsatt fram til i dag, og opprettholdes ved at internasjonale selskaper hjelper Marokko med å ta ut naturressursene i landet.

Den russiske regjeringen er tungt involvert. Russland har inngått en avtale der gigantiske russiske trålere tømmer våre farvann for fisk, direkte i strid med folkeretten. Samtidig lever over 150.000 saharawier som flyktninger i Algerie, i et av de varmeste områdene på jorda. De er totalt avhengige av matvarehjelp utenfra, og de mottar en boks med fisk i bistand fra Sverige en gang i måneden.

Hvis vårt folk hadde hatt tilgang på våre egne naturressurser, ville vi sluppet underernæring, ekstrem varme og liv uten framtidsutsikter. Andre saharawier er heldige å finne veien til Norge.

Mange av oss er statsløse - vi er fra et land som FN behandler som Afrikas siste uløste kolonispørsmål.

Ifølge FN er næringsutviklingen i Vest-Sahara i strid med folkeretten hvis ikke Vest-Saharas folk tjener på eller ønsker at den skal finne sted. Derfor fraråder også UD slikt næringsliv. 

Andre norske rederier som har ønsket å framstå med samfunnsansvar, har avsluttet handelen med varer fra Vest-Sahara.

Når Eidesviks rederi til tross for gjentatte oppfordringer fra saharawier velger å fortsette transportene, utgjør han et norsk unntak. Han har sagt til Haugesunds Avis at det er uaktuelt å stoppe handelen så lenge den ikke er forbudt av UD.

«Går du tilbake til 50- og 60-tallet, kjente alle et større samfunnsansvar enn vi gjør i dag. Det savner jeg. I dag er det bare penger, penger, penger. Jeg mener bedriftene må ta mer samfunnsansvar. Nå tenker bedriftene altfor mye på kortsiktig profitt. Jeg må tenke langsiktig og ha en mening. Tenkes det bare på penger, blir det veldig trassig.»

Det sa reder Eidesvik selv til Haugesunds Avis idet han donerte penger til Kirkens Bymisjon tidligere i år. Han ga inntrykk av at han var samfunnsansvarlig.

Men summen han donerte utgjør bare en mikroskopisk brøkdel av verdien på den fisken som hans rederi har fraktet ut av territoriet vårt, hentet opp av havet av russerne.

Vi oppfordrer Eidesvik vil å følge sin egen oppfordring. Tenk om det var Norge som var okkupert. Tenk om dere var oss.
 

Nyheter

FN-organ ber om umiddelbar løslatelse av saharawiske fanger

Marokko må umiddelbar løslate en gruppe saharawiske menneskeretighetsforkjempere fra fengsel, krever FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling. 

27. november 2023

Norsk lakseeventyr på afrikaneres bekostning?

Det er en reell risiko for at oppdrettslaksen som vi kjøper i butikken i Norge bidrar til å undergrave matsikkerheten på det afrikanske kontinentet. Støttekomiteen med ny rapport - om norske matbutikkers forventninger til oppdrettsnæringen

27. oktober 2023

Støttekomiteen for Vest-Sahara fyller 30 år

Les historien om hvordan foreningen utviklet seg fra et møte på et gutterom i Gamlebyen i Oslo til det den er i dag - en organisasjon med tverrpolitisk støtte i Norge og med betydelige internasjonale gjennomslag. 

16. oktober 2023

Bergenskontrollert skip fraktet konfliktmøller

Et norsk-kontrollert skip losser nå av kinesiske vindmøller på Kanariøyene. Grieg Maritime sier at rutinene deres ikke fanget opp at møllene skulle installeres i okkuperte Vest-Sahara og at de nå gjennomgår rutinene.

13. oktober 2023