Skeptisk til NTNUs samarbeid med omstridt oljeselskap
Article image

Støttekomiteen for Vest-Sahara og SAIH mener samarbeidet mellom oljeselskapet Total og NTNU er problematisk. Samarbeidet har blant annet resultert i 1,5 millioner kroner i årlig støtte siden 2001. - Det virker for meg som om NTNU er litt i lomma på Total, sier SAIH-leder. Under Dusken, 14/2013.

Publisert 25. oktober 2013
underdusken_350.jpg
Last ned større versjon. 

Under Dusken, 14/2013
22.okt-5.nov 2013
Last ned her.

Se også: Under Dusken: Store ting på gang.
Se også: Total-kritikk i norske studentmedier

Total er omstridt på grunn av deres arbeid i det som ofte omtales som Afrikas siste koloni: Vest-Sahara. Støttekomiteen for Vest-Sahara og Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) er to av organisasjonene som ser på Totals arbeid utenfor kysten av Vest-Sahara som uetisk.

Tidligere i høst skrev dusken.no at SAIH, Støttekomiteen for Vest-Sahara og Changemaker stiller seg svært kritiske til Total E&P Norge sin deltakelse ved karrieredagen på Gløshaugen.

Men karrieredagen er ikke det eneste området hvor oljeselskapet og NTNU har et samarbeid. «Total-rommet» i Gløshaugens hovedbygg ble i 2003 pusset opp med franske oljepenger fra Total. Universitetsavisa skrev i den anledning om en fantastisk flott «Fransk åpning».

Ga midler til opprustning
Kommunikasjonssjef Leif Harald Halvorsen i Total E&P Norge forklarer
deres tilknytning til rom 226.

- Rommet er det såkalte disputasrommet som Total i sin tid bidro med midler til opprusting av, sier Halvorsen.

Leder Erik Hagen i Støttekomiteen for Vest-Sahara synes et rom på Gløshaugen som er betalt av dette oljeselskapet er problematisk. Han sier at det ikke er bra hvis støtte fra seriøse institusjoner som NTNU brukes av Total til å fremstå etisk.

- Da kjøper Total seg noe de ikke har grunnlag for. Hvis det fører til at Total framstår ansvarlig, har vi et problem, sier Hagen.

Professor Jon Kleppe i Petroleumsteknikk ved NTNU sier at oppussingen av «Total-rommet» var et engangstiltak.

- NTNU og Total har et årlig styringskomitemøte, hvor faglige forskningsretninger diskuteres, sier Kleppe.

Halvorsen ønsker at det skal være klart at formålet med Total E&P Norge sin støtte til NTNU og andre utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer er å fremme teknologiutvikling og utdanning innen petroleumsrettede fag i Norge.

- Dette er noe Total E&P Norge har prioritert i mer enn 40 år, sier Halvorsen

Mange år med støtte
Total tilbyr også doktorgrad- og utvekslingsstipend til NTNUs studenter. Disse stipendene har som formål å fremme norsk-fransk samarbeid.

- Vi har hatt samarbeid om doktorgrads-studier i om lag 15 år, sier Halvorsen. 

Han sier at også samarbeid med det akademiske miljøet i Trondheim og forskningsmiljø som Sintef har foregått i lang tid.

- Sintef er det primære instituttet for mye av forsknings- og utviklingsarbeidet Total er involvert i her i Norge, sier Halvorsen.

Jon Kleppe forklarer at når det gjelder Total, har NTNU hatt en rammeavtale siden rundt 2001.

- Samarbeidet har vært veldig åpent, i all hovedsak med støtte til Ph.D- og postdoktorkandidater innen petroleumsfagene ved dette instituttet og Institutt for energi og prosessteknikk, sier han. Professoren ved NTNU sier at støtten som internasjonal seksjon mottar for faglig utveksling mellom Norge og Frankrike kommer i tillegg.

- Jeg har ikke nøyaktige tall for støtten som Total har bidratt med til NTNU, men vil anslå 1,5 millioner kroner per år siden 2001, sier Kleppe.

Bidrar til å opprettholde konflikten
Erik Hagen mener at tilstedeværelsen av oljeselskap som Total gjør det vanskeligere å drive med fredsskapning i området.

- Det norske finansdepartementet har forklart at operasjoner av den typen Total driver i Vest-Sahara bidrar til å undergrave FNs fredsprosess. Marokko vil ikke ha noen nytte av å gå i seriøse fredssamtaler så lenge de samarbeider med Total for folkerettsstridig oljeleting i Vest-Sahara, sier Hagen.

Leder Andreas Aksnes Karmhus i SAIH-Trondheim er skeptisk til om dette er den eneste måten å samarbeide på.

- Er det gjennom et uetisk oljeselskap man best kan fremme franske og norske relasjoner, spør Karmhus.

SAIH mener at NTNU burde ta diskusjonen, ikke bare si at Total Norge ikke har noe med sentralorganisasjonen til Total å gjøre.

- Siden utvekslingsstipendet Total bidrar med skal fremme fransk-norsk samarbeid, virker det som de har noe med hverandre å gjøre. Det virker for meg som NTNU er litt i lomma på Total, sier Karmhus.

Et spesielt samfunnsansvar
Etter en lignende situasjon der det franske oljeselskapet Fugro ble utestengt fra næringslivsdagene på Blindern, utviklet Universitetet i Oslo (UiO) sine egne etiske retningslinjer. Rektor Ole P. Ottesen ved UiO forklarer at universitetene har et spesielt samfunnsansvar.
- Det er viktig å være oppmerksom på dette temaet. Samtidig er det fra tid til annen vanskelig å fatte avgjørelser i tvilstilfeller, noe som gjør at vurderinger må gjøres fra sak til sak, sier Ottesen.
Prorektor for nyskapning Johan Hustad ved NTNU sier at NTNU er en statlig organisasjon, som forholder seg til statens etiske retningslinjer.
- Om noe bryter med statens etiske retningslinjer, vil vi naturligvis reagere. Dette er ikke tilfelle her, sier Hustad.
Kommunikasjonssjef Halvorsen sier at Total fikk god kontakt med studentene da de besøkte Gløshaugen, men at de ikke har hørt fra NTNU.

- Jeg kjenner ikke til at vi har fått noen spesielle tilbakemeldinger fra NTNU i etterkant, sier Halvorsen. 

Erik Hagen i Støttekomiteen for Vest-Sahara sier at det er forskjeller på institusjoners kontakt med næringslivet.

- Man må kunne forvente en høyere grad av integritet og bevissthet om sin rolle som en ansvarlig samfunnsaktør av en forskningsinstitusjon som NTNU enn vi kan av andre offentlige og private institusjoner, sier Hagen. 

FAKTA:

 • Det franske oljeselskapet Total bedriver undersøkelser (seismikkinnsamling) utenfor kysten av det marokkansk-okkuperte Vest-Sahara for å kartlegge om det kan være interessant å bore etter olje og gass der. 
   
 • Total har aktiviteter i rundt 130 land, hvorav leting og produksjon innen olje og gass i om lag 50 land.
   
 • FNs rettsavdeling konkluderte i 2002 at videre oljeleting i Vest-Sahara vil være i strid med folkeretten om ikke Vest-Saharas folk tas med på råd. Det har Total ikke gjort.Total selv understreker at kontrakten Total har for disse undersøkelsene strider ikke mot FNs lover og regler eller folkeretten. 
   
 • Total legger de samme etiske grunnholdninger til grunn overalt i verden hvor gruppen har aktivitet. Disse er nærmere beskrevet i Totals Code of Conduct, som en kan lese mer om på selskapets hjemmeside.
   
 • Total-rommet er rom 226 i hovedbygningen på NTNU. Det brukes i hovedsak som disputasrom. En disputas er når en doktorkandidat presenterer doktoravhandlingen 
  sin.
Nyheter

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024

Marokko blir president i FNs Menneskerettighetsråd

I dag ble Marokko valgt til å lede FNs Menneskerettighetsråd. Det skaper kraftige reaksjoner. 

10. januar 2024

Marokko til valg som president av FNs Menneskerettighetsråd

“Tilliten til FN-systemet står på spill”, sier Støttekomiteen om denne ukens valg av nytt presidentskap i Menneskerettighetsrådet. Norske organisasjoner er kritiske til kandidaturet. 

08. januar 2024