Sjøvik og Støttekomiteen lander enighet
Article image
I går ble prosessen med klagen overfor OECDs kontaktpunkt avsluttet.
Publisert 03. juli 2013


Foto (f.v.): Bjarne Dæhli, styreleder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, megler Lars Oftedahl Broch, tidligere Høyesterettsdommer og Økokrimsjef, samt Odd Kjell Sjøvik, styreleder i Sjøvik AS.

Se:
Pressemelding fra OECDs kontaktpunkt, 03.07.2013.
Felleserklæring signert av Sjøvik AS og Støttekomiteen for Vest-Sahara, 02.07.2013.
Uttalelse fra OECDs kontaktpunkt i Norge angående prosessen, 02.07.2013.

oecd_signering_02.07.2013_380.jpgAvtalen besto av to hovedmomenter: en felles oppfordring til norske myndigheter om at tilrådningen om norsk næringsliv i Vest-Sahara må gjøres tydeligere, samt tiltak Sjøvik skal gjøre for å legge sin drift opp mot OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper.

Enigheten ble landet etter ett års forhandlinger.

Les mer om OECDs kontaktpunkt på www.ansvarlignæringsliv.no
Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022