Rødt krever anerkjennelse av Vest-Sahara-republikken
Uttalelse fra Rødts landsmøte 6-8 mai 2012.
Publisert 22. mai 13


Les uttalelsen på Rødts nettsider.

Anerkjenn Vest-Sahara - avslutt kolonitiden i Afrika

Den brutale okkupasjonen av Vest-Sahara har vart lenge nok. Vest-Sahara behandles av FN som Afrikas siste gjenværende kolonispørsmål.

Mens FNs fredsprosess står i stampe, begås alvorlige overgrep mot det saharawiske folk. Saharawier som taler for sin legitime rett til selvbestemmelse utsettes for systematiske overgrep, og omtales som ’landsforrædere’ av den marokkanske kongen. Flere ledende menneskerettighetsforkjempere har nå sittet halvannet år i fengsel uten å ha vært framstilt for en domstol.

Den norske regjeringen har de siste årene støttet seg svært tett på uttalelsene til FNs Sikkerhetsråd. Men Rådets retorikk og effekt er svært begrenset, på grunn av rollen som Marokkos nære allierte, Frankrike, spiller i rådet. I 2012-2013 er selv Marokko del av Sikkerhetsrådet.

I denne sammenhengen er det på tide at Regjeringen tydelig gir uttrykk for en selvstendig og synlig Vest-Sahara-politikk, som følger linjene av den tverrpolitiske enigheten i Norge. At Norge hevder å støtte FNs forsøk på å løse konflikten, hindrer ikke at Norge samtidig kan ha en synlig og tydelig mening i spørsmålet om saharawienes rettigheter og områdets territorielle status som delvis okkupert av Marokko.

Det har nettop blitt kjent at det norske Oljefondet har investert i det irske oljeselskapet San Leon Energy som opererer i Vest Sahara til tross for menneskerettighetsbruddene der. Norge må snarlig trekke disse investeringene ut.

Om få uker skal Marokkos arbeid med menneskerettighetene vurderes av Menneskerettighetsrådet i Genève. Det er viktig at Norge her benytter muligheten til å kritisere Marokko for dets systematiske overtramp overfor saharawier som forsvarer sin legitime sak.

Rødt ber Regjeringen om:

å aktivt forsvare fengslete saharawiske menneskerettighetsforkjempere idet Marokko skal opp til behandling i Menneskerettighetsrådet i Genève i mai 2012.
å tydeligere gi uttrykk for sin støtte til saharawienes rett til frihet fra okkupasjon.
å være en tydelig forsvarer av saharawienes sak og folkerettslige prinsipper om folks selvbestemmelse overfor Marokkos næreste allierte, som Frankrike og Spania.
å anerkjenne Vest-Sahara-republikken slik den Afrikanske Union har gjort.
å sikre at verken norske næringslivsintersser eller norske finansinstitusjoner støtter opp om virksomheter som er innordna Marokkos koloniseringa av Vest Sahara.

Nyheter

FN ber Marokko løslate vilkårlig fengslede saharawier

FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling har i dag gjentatt at Marokko umiddelbart må løslate en gruppe saharawiske studenter som blir holdt fengslet.

21. sep. 20

Legg fram handelstallene med udemokratiske stater

Hvor stort volum råstoffer for norsk gjødselindustri eksporteres fra en statseid hviterussisk bedrift til Norge? Hvor mye kommer fra Marokko? Det vet man ikke. 

21. aug. 20

NÅ: Norsk frysefartøy bistår tyvfiskere i okkuperte Vest-Sahara

I 2019 stakk et fartøy fra det norske rederiet Green Reefers unna anholdelse av sørafrikanske myndigheter for å ha fraktet frossenfisk fra okkuperte Vest-Sahara. I morges forlot et søsterskip de okkuperte farvannene med en enda større last.  

17. aug. 20

Koronaviruset har ankommet flyktningleirene

Etter å ha holdt fortet i over fire måneder, har de isolerte saharawiske flyktningleirene i Algerie til slutt fått sine første bekreftede tilfeller av covid-19. 

24. juli 20