UD: Alle FN-operasjoner bør ha menneskerettighetsmandat
Article image
Norsk UD kom med en uttalelse om Vest-Sahara i går. "Norges prinsipielle holdning er at overvåkning av menneskerettigheter bør inngå i alle FN-operasjoner", skriver Utenriksdepartementet.
Publisert 27. april 2013


Se uttalelsen på UDs nettsider.

Uttalelsen referer til forslaget om å introdusere menneskerettigheter i FN-mandatet, et forslag som USA, Storbritannia og Vest-Saharas frigjøringsbevegelse har aktivt arbeidet for fram mot Sikkerhetsrådsmøtet.

FN fortsetter sin innsats i Vest-Sahara

FNs sikkerhetsråd vedtok 25. april å arbeide for en rettferdig, varig og gjensidig akseptabel politisk løsning på konflikten i Vest-Sahara. Løsningen må ivareta den sahrawiske befolkningens rett til selvbestemmelse. FN-operasjonen i Vest-Sahara, MINURSO, ble forlenget med et år. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.

- Det er positivt at partene ønsker å fortsette fredsforhandlingene, men det er behov for at de viser enda større vilje. En løsning på denne langvarige konflikten og økt samarbeid mellom nabolandene og de øvrige landene i regionen vil være et viktig bidrag til stabilitet og sikkerhet i Nord-Afrika og Sahel, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

- Sikkerhetsrådet understreker viktigheten av å bedre menneskerettighetssituasjonen så vel i Vest-Sahara som i flyktningleirene i Tindouf i Algerie, og ønsker velkommen de tiltakene som allerede er igangsatt.

- Partene må samarbeide med verdenssamfunnet om å utvikle og gjennomføre flere uavhengige og troverdige tiltak for å sikre full respekt for menneskerettighetene, sier utenriksministeren.

Norge vil følge menneskerettighetssituasjonen tett, og er rede til å assistere FN og partene på dette området. Norges prinsipielle holdning er at overvåkning av menneskerettigheter bør inngå i alle FN-operasjoner.

Nyheter

EU-domstolen annullerer avtaler i Vest-Sahara

29. september slo EU-domstolen bena under EUs folkerettsstridige handels- og fiskeriavtaler med Marokko i det okkuperte Vest-Sahara.

12. oktober 2021

Bestill Vest-Sahara-foredrag!

Støttekomiteen for Vest-Sahara holder rundt 200 foredrag i året i Norge. Vil dere at vi skal komme innom?

01. oktober 2021

Kronikk: Intet nytt fra Vest-Sahara

Kronikk, VG, 4. juli 2021, av advokatfullmektig Tone Sørfonn Moe og professor Mads Andenæs.

09. juli 2021

FN-ekspert fordømmer overgrep mot saharawier

Marokko må slutte å gå til angrep på saharawiske menneskerettighetsaktivister og journalister, og la dem få arbeide uten å bli utsatt for gjengjeldelser, uttalte FNs spesialrapportør på menneskerettighetsforkjempere i dag. 

01. juli 2021