AUF: Arbeiderpartiet ønsker anerkjennelse av Vest-Sahara
Article image

Arbeiderpartiet ønsker å anerkjenne Vest-Sahara som uavhengig stat. Fra AUF.no, 20.04.2013.

Publisert 21. april 2013

Fra AUF.no, 18.04.2013

Arbeiderpartiet ønsker å anerkjenne Vest-Sahara som uavhengig stat

En varig og rettferdig løsning på konflikten i Vest-Sahara er sterkt på etterskudd. Vest-Sahara er fortsatt okkupert av Marokko, står det i Arbeiderpartiets internasjonale uttalelse som ble vedtatt på landsmøtet i dag. Arbeiderpartiet bekrefter saharawienes legitime rett til selvbestemmelse og sender nå et signal om at de vil anerkjenne Vest-Sahara som uavhengig stat.

- I dag ytrer Arbeiderpartiet sitt ønske om å anerkjenne Vest-Sahara som uavhengig stat. Nå gjelder det bare å gjøre ord til handling, sier Eskil Pedersen.
Uttalelsen fra landsmøtet viser at disse skrittene skal tas når de folkerettslige premissene er oppfylt. Se hele teksten om Vest-Sahara under. AUF er tydelige på at dette skrittet kan og må tas.

I tillegg til AUF har Vestfold Arbeiderparti arbeidet for å gjøre saharawienes sak kjent på landsmøtet. Det er et gryende engasjement for Vest-Sahara i partiet.

- Vi begynner nå en helt ny epoke i vår politikk for å støtte saharawienes kamp, og i vår kritikk av okkupasjonsmakten Marokko. Vi skal kjempe aktivt for at saharawiene får sin rett til selvbestemmelse innfridd, fortsetter Pedersen.

Den prekære situasjonen for de mange tusen saharawiske flyktningene i Algerie har vært en viktig sak for AUF å løfte frem.

- AUF har nå fått igjennom en dobling av bistanden til flyktningleirene. Dette gjør at hjelpeorganisasjonene i flyktningleirene får nødvendige midler. Mens resten av Europa kutter kraftig i sine bistandsbudsjetter, vil Norge kunne gå foran som et godt eksempel, sier Pedersen.

AUF har lenge tatt til orde for at FN-styrken i de okkuperte områdene, MINURSO, må få mandat til å overvåke og rapportere på menneskerettighetsbrudd. Arbeiderpartiet krever nå at styrkens mandat skal utvides til også å gjelde dette. Dette spørsmålet avgjøres 22.april. Marokko har fordømt forslaget om menneskerettigheter og har denne helgen sendt en delegasjon til Kina for å få støtte til sitt syn.

- Det har vært avgjørende for AUF å sette fokus på den grufulle situasjonen som menneskerettighetsaktivister og politiske aktive i de okkuperte områdene møter hver dag. Folk utsettes for vilkårlig fengsling, tortur og dømmes til livstid i fengsel for sitt politiske engasjement. Alle andre FN-styrker opprettet siden 1978 har hatt et slikt mandat, men fortsatt har ikke MINURSO det. Det er åpenbart at dette også trengs i Vest-Sahara. Når overgrep blir avdekket vil okkupasjonsmakten kunne stilles til veggs, poengterer Pedersen.

De siste årene har en rekke norske selskaper vært involvert i plyndringen av Vest-Saharas naturressurser, stikk i strid med internasjonal rett og UDs frarådning. Arbeiderpartiet gjentar nå at denne politikken ligger fast og at vi samtidig skal arbeide i internasjonale fora for at andre land skal gjøre det samme. Uttalelsen retter et særlig spark mot Arbeiderpartiets søsterpartier i Sør-Europa som har forsvart EU-støttet næringsaktivitet i de okkuperte områdene.

- Vår frarådningspolitikk har ikke fungert bra nok og vi har vært for dårlige til å gjøre denne holdningen kjent i Europa og verden for øvrig. Vi forventer at Arbeiderpartiet nå vil fraråde tydeligere og mer aktivt enn det som har vært tilfelle de siste årene. Hvis ikke er dette tross alt bare en gjentagelse av tidligere vedtatt politikk, avslutter en fornøyd Eskil Pedersen, leder av AUF.

Fra den internasjonale uttalelsen:

En varig og rettferdig løsning på konflikten i Vest-Sahara er sterkt på etterskudd. Vest-Sahara er fortsatt okkupert av Marokko. Det er avgjørende å få en politisk løsning på konflikten. Presset må økes for å få slutt på alle former for overgrep i Vest-Sahara og for å sikre at menneskerettighetene respekteres.

Arbeiderpartiet

  • krever at Norge må engasjere seg for at partene skal enes om en politisk løsning på konflikten som bidrar til saharawienes legitime rett til selvbestemmelse og organisasjonsfrihet.
  • Krever at Norge dobler den humanitære bistanden til den sharawiske befolkningen.
  • Krever at mandatet til MINURSO utvides til å inkludere overvåking av menneskerettighetssituasjonen i sitt område.
  • Vil fraråde norsk næringslivsengasjement i Vest-Sahara og mener at Norge må arbeide i internasjonale fora for at flere kan gjør det samme.
  • Krever at partene øyeblikkelig løslater alle politiske fanger.
  • Vil, i relevante fora som for eksempel Party of European Socialists (PES), ta initiativ for å legge press særlig på Spania og Frankrike i spørsmålet om Vest-Sahara.
  • Vil arbeide for at Norge, etter etableringen av folkerettslig grunnlag, skal anerkjenne et selvstyrt Vest-Sahara som uavhengig stat.
Nyheter

Vest-Saharas største musiker kommer til Norge

Sett av datoene. Aziza Brahim skal spille i Oslo, Tromsø og Førde! 

02. juli 2024

Slutt på norske oljetransporter til okkuperte Vest-Sahara

Norskflaggete fartøy har stoppet å transportere olje til det okkuperte territoriet. Men det kommer med en bismak. 

29. mai 2024

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024