AUF krever norsk anerkjennelse av Vest-Sahara

"Vi må støtte Vest-Saharas kamp for frihet og anerkjenne Vest-Sahara som selvstendig stat. Kolonienes tid er ikke framtida", sa Eskil Pedersen på Arbeiderpartiets landsmøte i dag.
Publisert 18. april 2013


I en annen tale i dag, uttalte Arild Theimann fra Vestfold Arbeiderparti fylkeslagets sterke støtte til Vest-Sahara-saken.

"For et par generasjoner siden var Norge okkupert av Nazityskland. Vi husker og ærer heltene fra Rjukan, og alle som bidro til frigjøringen av Norge i 1945. De gav oss vår frihet tilbake. Norge var okkupert i fem lange år. Vi fant oss ikke i å bli okkupert den gangen. Og det kan vi ikke finne oss i, i dag heller.
Kjære venner! I nesten 40 år har Marokko okkupert Vest-Sahara, i nesten 40 år har Marokko frarøvet folket i Vest-Sahara deres frihet, i nesten 40 år har Marokko demonisert befolkningen i Vest-Sahara og i nesten 40 år har Marokko plyndret deres naturressurser!
Det har gått så langt, at Saharawene, befolkningen i Vest-Sahara, har mistet troen på verdenssamfunnet evne til å forsvare deres legitime rett til selvbestemmelse, uavhengighet og frihet", sa Theimann.

Se mer av innledningen til Theimann her.
Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022