Total nekter å svare om framtidige Vest-Sahara-planer
Article image

Det franske oljeselskapet Total utgjør en av de største investeringene i Oljefondet. Selskapet har nå gjort klart at de ikke ønsker å oppklare hva de tenker å gjøre med oljelisensen i okkuperte Vest-Sahara.

Publisert 11. april 2013

Støttekomiteen for Vest-Saharas internasjonale partner - Western Sahara Resource Watch (WSRW) - har forsøkt å få svar fra Total på hva slags planer de har for frantidig oljeleting i Vest-Sahara, og om de har tatt det saharawiske folk med på råds. 

I en nylig mail fra Total til WSRW kommer det fram at de ikke akter å svare på spørsmålene fra organisasjonen. Se korrespondansen her. 

Selskapet har det siste året gjennomført lange og svært kostbare seismiske undersøkelser utenfor kysten av det okkuperte territoriet. De mange måneder lange undersøkelsene skal ha sluttet for bare få uker siden Slike undersøkelser er i strid med folkeretten ettersom saharawiene ikke er tatt med på råds. De bidrar også til å undergrave hele FNs fredsprosess.

I 2005 avsluttet Oljefondet sitt eierskap i oljeselskapet Kerr-McGee, som hadde lisens på det som i dag er naboblokken til Total. Begrunnelsen de brukte var at de hadde opsjoner for framtidig leting i Vest-Sahara, og at dette var i strid med fondets retningslinjer:

“Petroleumsfondets etiske råd anbefalte i sin tilråding av 12. april 2005 å utelukke Kerr-McGee. Rådet bygde sin vurdering på at Kerr-McGee, ved sitt datterselskap Kerr-McGee du Maroc Ltd., har en kontrakt med det statlige marokkanske oljeselskapet ONAREP om lete- og kartleggingsvirksomhet av olje- og gassforekomster på kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara. Marokko har i en årrekke, til tross for sterk fordømmelse fra FN, okkupert Vest-Sahara. Kerr-McGee legger etter rådets vurdering til rette for Marokkos mulige utnyttelse av naturressursene i området. Rådet anser slik virksomhet som et ‘særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer’ blant annet fordi dette kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess."

Nyheter

Vest-Saharas største musiker kommer til Norge

Sett av datoene. Aziza Brahim skal spille i Oslo, Tromsø og Førde! 

02. juli 2024

Slutt på norske oljetransporter til okkuperte Vest-Sahara

Norskflaggete fartøy har stoppet å transportere olje til det okkuperte territoriet. Men det kommer med en bismak. 

29. mai 2024

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024