FNs tortur-rapportør: alvorlige overgrep i Vest-Sahara
Article image
I dag presenterer FNs spesialrapportør mot tortur en rapport fra sitt besøk til Marokko/Vest-Sahara i september 2012.
Publisert 04. mars 2013


Rapporten, som legges fram i Menneskerettighetsrådet, gjør rede for alvorlige overgrep mot saharawier i marokkansk fangenskap.

Selve rapporten ble lagt ut på rådets nettsider allerede før helgen.
I Vest-Sahara fant spesialrapportør Juan Méndez at tortur og mishandling ble begått under arrestasjon, på politistasjoner og i fengselet i Laayoune.

"Han fant også at unødig vold var benyttet under demonstrasjoner for et uavhengig Vest-Sahara, inkludert kidnappinger og at folk forlates i ørkenen for å ydmykes", skriver rapporten. Dette sammenfaller med informasjon Støttekomiteen for Vest-Sahara til stadighet mottar.

mendez_recommendations_350.jpgSpesialrapportør Méndez kritiserer også at Marokko bruker militære domstoler for å dømme sivile. For to uker siden ble over 20 saharawier dømt til mellom 20 år og livstid for demonstrasjoner de hadde deltatt i. Påstander om tortur ble ikke etterforsket.

Han kommer også med en rekke anbefalinger (se bildet til høyre), blant annet at regionen vil ha nytte av en uavhengig overvåkning av menneskerettighetene i territoriet. Frente Polisario, med base i flyktningleirene i Algerie, har i flere år krevd at menneskerettighetene må rapporteres av FN. Marokko motsetter seg dette.

"Klagesystemet når det gjelder påstander om tortur og mishandling, og dets etterforskning, rettsforfølgelse og straff av ansvarlige er, med svært få unntak, kun nedfelt i loven, men er ikke implementert. Spesialrapportøren konkluderer at klagemekanismene i dag verken er effektive eller uavhengige. Påstander av tortur og mishandling må behandles på ethvert tidspunkt i en rettssak og domstoler er forpliktet til åpne undersøkelser alltid når det er grunnner til å anta tortur eller mishandling", står det å lese i rapporten.

Den nær totale straffriheten for marokkanske tjenestemenn som begår overgrep ble også rapportert av Kennedy Center for Human Rights, som besøkte territoriet i fjor høst.
Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022