Oljefondet gir grønt lys for FMC-aksjen
Article image

Det amerikanske selskapet FMC har endelig bekreftet at de er ferdig med Vest-Sahara-handelen, og er fra dag i fjernet fra Oljefondets svarteliste.

Publisert 11. januar 2013

Finansdepartementet meldte i dag at FMC er fjernet fra Oljefondets svarteliste. Selskapet ble ekskludert desember 2011 på grunn av dets import av fosfat fra okkuperte Vest-Sahara.

FMC gikk den gang raskt ut i mediene og stilte spørsmålstegn ved avgjørelsen, ettersom de mente de hadde avsluttet handelen. Men FMC tok seg aldri bryet med å kommunisere dette direkte til investorer som stilte spørsmålstegn ved det. 

Støttekomiteen for Vest-Sahara kjenner til at en rekke av FMCs eiere internasjonalt har forsøkt å få svar på Vest-Sahara-importen, uten å lykkes. 

"Etikkrådet skrev til selskapet 12. desember 2011, 3. mai 2012 og 28. juni 2012 med spørsmål om det fortsatt kjøper fosfat fra Vest-Sahara", skriver Etikkrådet i sin tilrådning i dag. 

"Etikkrådet innledet straks [etter FMCs uttalelser] dialog med selskapet for å bringe faktum på det rene. Per 22. mars 2012 har selskapet ikke kommet med ny informasjon i saken", står det i Stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens Pensjonsfond. 

Nå har imidlertid FMC kommet i tale.

"FMC Corporation har nå bekreftet overfor Etikkrådet at selskapet ikke lenger kjøper fosfat fra Vest-Sahara og ikke har planer om å gjøre det i framtiden", skriver Finansdepartementet i dag. 

Ifølge det FMC Corp har kommunisert til Etikkrådet, importerer heller ingen av deres datterselskaper "fosfat fra noen kilder, og da heller ikke fra Vest-Sahara."

En periode var det uklart om FMCs delvis eide selskap i Venezuela forsatt kjøpte fosfat fra Vest-Sahara, slik det gjorde i en årrekke. FMC står fortsatt oppført som deleier av Tripoliven. FMCs uttalelse setter tilsynelatende et punktum for denne problemstillingen også - skjønt det er vanskelig å se hvordan Tripoliven kan fortsette sin gjødselproduksjon uten å kjøpe fosfat. 

Nyheter

Vest-Saharas største musiker kommer til Norge

Sett av datoene. Aziza Brahim skal spille i Oslo, Tromsø og Førde! 

02. juli 2024

Slutt på norske oljetransporter til okkuperte Vest-Sahara

Norskflaggete fartøy har stoppet å transportere olje til det okkuperte territoriet. Men det kommer med en bismak. 

29. mai 2024

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024