Oljefondet gir grønt lys for FMC-aksjen
Article image
Det amerikanske selskapet FMC har endelig bekreftet at de er ferdig med Vest-Sahara-handelen, og er fra dag i fjernet fra Oljefondets svarteliste.
Publisert 11. januar 2013


Finansdepartementet meldte i dag at FMC er fjernet fra Oljefondets svarteliste. Selskapet ble ekskludert desember 2011 på grunn av dets import av fosfat fra okkuperte Vest-Sahara.

FMC gikk den gang raskt ut i mediene og stilte spørsmålstegn ved avgjørelsen, ettersom de mente de hadde avsluttet handelen. Men FMC tok seg aldri bryet med å kommunisere dette direkte til investorer som stilte spørsmålstegn ved det.

Støttekomiteen for Vest-Sahara kjenner til at en rekke av FMCs eiere internasjonalt har forsøkt å få svar på Vest-Sahara-importen, uten å lykkes.

"Etikkrådet skrev til selskapet 12. desember 2011, 3. mai 2012 og 28. juni 2012 med spørsmål om det fortsatt kjøper fosfat fra Vest-Sahara", skriver Etikkrådet i sin tilrådning i dag.

"Etikkrådet innledet straks [etter FMCs uttalelser] dialog med selskapet for å bringe faktum på det rene. Per 22. mars 2012 har selskapet ikke kommet med ny informasjon i saken", står det i Stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens Pensjonsfond.

Nå har imidlertid FMC kommet i tale.

"FMC Corporation har nå bekreftet overfor Etikkrådet at selskapet ikke lenger kjøper fosfat fra Vest-Sahara og ikke har planer om å gjøre det i framtiden", skriver Finansdepartementet i dag.

Ifølge det FMC Corp har kommunisert til Etikkrådet, importerer heller ingen av deres datterselskaper "fosfat fra noen kilder, og da heller ikke fra Vest-
Sahara."

En periode var det uklart om FMCs delvis eide selskap i Venezuela forsatt kjøpte fosfat fra Vest-Sahara, slik det gjorde i en årrekke. FMC står fortsatt oppført som deleier av Tripoliven. FMCs uttalelse setter tilsynelatende et punktum for denne problemstillingen også - skjønt det er vanskelig å se hvordan Tripoliven kan fortsette sin gjødselproduksjon uten å kjøpe fosfat.
Nyheter

EU-domstolen annullerer avtaler i Vest-Sahara

29. september slo EU-domstolen bena under EUs folkerettsstridige handels- og fiskeriavtaler med Marokko i det okkuperte Vest-Sahara.

12. oktober 2021

Bestill Vest-Sahara-foredrag!

Støttekomiteen for Vest-Sahara holder rundt 200 foredrag i året i Norge. Vil dere at vi skal komme innom?

01. oktober 2021

Kronikk: Intet nytt fra Vest-Sahara

Kronikk, VG, 4. juli 2021, av advokatfullmektig Tone Sørfonn Moe og professor Mads Andenæs.

09. juli 2021

FN-ekspert fordømmer overgrep mot saharawier

Marokko må slutte å gå til angrep på saharawiske menneskerettighetsaktivister og journalister, og la dem få arbeide uten å bli utsatt for gjengjeldelser, uttalte FNs spesialrapportør på menneskerettighetsforkjempere i dag. 

01. juli 2021