Oljefondet gir grønt lys for FMC-aksjen
Article image

Det amerikanske selskapet FMC har endelig bekreftet at de er ferdig med Vest-Sahara-handelen, og er fra dag i fjernet fra Oljefondets svarteliste.

Publisert 11. januar 2013

Finansdepartementet meldte i dag at FMC er fjernet fra Oljefondets svarteliste. Selskapet ble ekskludert desember 2011 på grunn av dets import av fosfat fra okkuperte Vest-Sahara.

FMC gikk den gang raskt ut i mediene og stilte spørsmålstegn ved avgjørelsen, ettersom de mente de hadde avsluttet handelen. Men FMC tok seg aldri bryet med å kommunisere dette direkte til investorer som stilte spørsmålstegn ved det. 

Støttekomiteen for Vest-Sahara kjenner til at en rekke av FMCs eiere internasjonalt har forsøkt å få svar på Vest-Sahara-importen, uten å lykkes. 

"Etikkrådet skrev til selskapet 12. desember 2011, 3. mai 2012 og 28. juni 2012 med spørsmål om det fortsatt kjøper fosfat fra Vest-Sahara", skriver Etikkrådet i sin tilrådning i dag. 

"Etikkrådet innledet straks [etter FMCs uttalelser] dialog med selskapet for å bringe faktum på det rene. Per 22. mars 2012 har selskapet ikke kommet med ny informasjon i saken", står det i Stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens Pensjonsfond. 

Nå har imidlertid FMC kommet i tale.

"FMC Corporation har nå bekreftet overfor Etikkrådet at selskapet ikke lenger kjøper fosfat fra Vest-Sahara og ikke har planer om å gjøre det i framtiden", skriver Finansdepartementet i dag. 

Ifølge det FMC Corp har kommunisert til Etikkrådet, importerer heller ingen av deres datterselskaper "fosfat fra noen kilder, og da heller ikke fra Vest-Sahara."

En periode var det uklart om FMCs delvis eide selskap i Venezuela forsatt kjøpte fosfat fra Vest-Sahara, slik det gjorde i en årrekke. FMC står fortsatt oppført som deleier av Tripoliven. FMCs uttalelse setter tilsynelatende et punktum for denne problemstillingen også - skjønt det er vanskelig å se hvordan Tripoliven kan fortsette sin gjødselproduksjon uten å kjøpe fosfat. 

Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022