Oslo SV og Vestfold Ap krever økt norsk innsats
Article image
To ferske uttalelser fra Oslo SV og Vestfold Ap krever at Norge trapper opp innsatsen for saharawiene og anerkjenner den Saharawiske arabiske demokratiske republikk.
Publisert 14. desember 10


VESTFOLD ARBEIDERPARTI
Økt norsk press for et fritt Vest-Sahara
Vedtatt av representantskapet til Vestfold Arbeiderparti, 30. november 2010.

Norge anerkjenner den Saharawiske arabiske Demokratiske republikk

Begrunnelse:
Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden Spania trakk seg ut av landet i 1975. Okkupasjonen har ført til massive flyktningstrømmer, og i dag bor de fleste saharawiere i flyktningleire på grensa til det okkuperte området.

Det har siden 1992 vært våpenhvile mellom frigjøringsbevegelsen Frente Polisario og marokkanske myndigheter i påvente av en folkeavstemning om Vest-Saharas uavhengighet. Det saharawiske folk venter fortsatt på folkeavstemning om deres frihet, og det er i dag liten progresjon i fredsforhandlingene.

Desperasjonen i flyktningleirene er stor og den humanitære situasjonen alvorlig. Livet i leirene baseres i dag kun på humanitær hjelp, og arbeidsledigheten er på nær 100 %. Innenfor de okkuperte områdene begås det store overgrep mot saharawiske folk, og det begås stadig grove overgrep mot sivilbefolkningen av marokkanske myndigheter.

OSLO SV
Frigjør Afrikas siste koloni!
Vedtatt av representantskapet til Oslo SV, 7.12.10
http://www.sv.no/SV-der-du-bor/Oslo/Nyheter/Frigjor-Afrikas-siste-koloni


Marokkos overgrep mot Vest-Saharas befolkning har pågått i 35 år uten å få verdens oppmerksomhet rettet mot seg. Nå er det på tide at løftene om folkeavstemning for selvbestemmelse blir holdt!

Da de europeiske koloniene i Afrika i etterkrigstiden en etter en fikk frihet og selvstyre ble Vest-Sahara glemt. Allerede før den spanske kolonimakten trakk seg ut av landet, rykket marokkanske styrker inn og okkuperte området. Marokkansk nasjonalisme var motivasjonen for å ta kontroll over områdene, og dessuten har okkupantene utnyttet Vest-Saharas rike naturressurser i stort monn siden okkupasjonen startet. Marokkanere blir oppfordret av myndighetene til å slå seg ned i og starte næringsvirksomhet i de okkuperte områdene, noe som bryter med den fjerde Genèvekonvensjonen.

Saharawiene som flyktet fra marokkanernes angrep måtte krysse de ugjestmilde ørkenområdene øst i landet, og endte tilslutt over grensen til Algerie. Etter 35 år lever fortsatt rundt 150 000 flyktninger under umenneskelige forhold i ørkenen.

Forholdene for saharawiene som ble igjen i de okkuperte områdene er knapt bedre, med daglige brudd på menneskerettighetene. Vilkårlig fengsling, tvangsflytting og voldelige angrep mot demonstranter skjer jevnlig.

8. november 2010 ble en fredelig protestleir utenfor hovedstaden El Aaiún i det okkuperte Vest-Sahara angrepet av marokkansk politi. Flere demonstranter ble drept og skadet under angrepet på leiren og i gatekampene som fulgte. I ettertid har også saharawisk eiendom blitt ødelagt og flere mennesker blitt arrestert. En rekke land krever full åpenhet fra Marokkanske myndigheter om hendelsene, men journalister blir nektet adgang, og informasjonen som har kommet fra marokkansk hold har vært sparsom og feilaktig.

FN har siden 1991 hatt militær tilstedeværelse i de okkuperte områdene. Mandatet til FN-styrken er å overvåke våpenhvileavtalen, hvor en folkeavstemning om Vest-Saharas fremtid er et sentralt punkt. Marokkanske myndigheter har så langt nektet å gjennomføre folkeavstemningen, og så lenge FN-styrken ikke får utvidet mandat kan den ikke annet enn å stå og se på overgrepene som nå foregår. FN-styrken, MINURSO, er den eneste i verden som ikke har et menneskerettighetsmandat, på grunn av en årlig veto fra Frankrike. MINURSO har ikke lov til å rapportere om menneskerettighetsbrudd og saharawiene har ingen beskyttelse.

Oslo SV krever
- at Norge anerkjenner den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk som en selvstendig stat. Norge må legge press på Marokko, USA og på Frankrike, slik at saharawiene får realisert sitt legitime krav om selvbestemmelse.
- at Norge oppretter et forbud mot at norske selskaper investerer i, transporterer, eller handler med varer fra marokkanskokkuperte Vest-Sahara, og at Statens Petroleumsfond - Utland trekker seg ut av investeringer i selskaper som utnytter naturressursene i området.
- at regjeringen tar opp med Europakommisjonen at Norge er motstander av en fiskeriavtale i strid med folkeretten utenfor Vest-Sahara.
- at regjeringen arbeider for at bistanden til de saharawiske flyktningene økes, og gjøres mer stabil og forutsigbar.
- at Norge gjennom bilaterale forhold til andre land og i fora som FN og EU arbeider for tilslutning til kravet om menneskerettighetsmandat for MINURSO i FNs Sikkerhetsråd.
- at regjeringen tar opp menneskerettighetssituasjonen med marokkanske myndigheter, særlig respekt for saharawienes rett til å organisere seg, tale fritt og samles.
- at Marokko frigir politiske fanger.
- at Marokko åpner grensene til Vest-Sahara slik at det internasjonale samfunn kan få et innblikk i menneskerettighetssituasjonen i de okkuperte områdene.
- at Marokko river muren som går gjennom Vest-Sahara og trekker ut de ulovlige bosetningene.
Nyheter

FN ber Marokko løslate vilkårlig fengslede saharawier

FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling har i dag gjentatt at Marokko umiddelbart må løslate en gruppe saharawiske studenter som blir holdt fengslet.

21. sep. 20

Legg fram handelstallene med udemokratiske stater

Hvor stort volum råstoffer for norsk gjødselindustri eksporteres fra en statseid hviterussisk bedrift til Norge? Hvor mye kommer fra Marokko? Det vet man ikke. 

21. aug. 20

NÅ: Norsk frysefartøy bistår tyvfiskere i okkuperte Vest-Sahara

I 2019 stakk et fartøy fra det norske rederiet Green Reefers unna anholdelse av sørafrikanske myndigheter for å ha fraktet frossenfisk fra okkuperte Vest-Sahara. I morges forlot et søsterskip de okkuperte farvannene med en enda større last.  

17. aug. 20

Koronaviruset har ankommet flyktningleirene

Etter å ha holdt fortet i over fire måneder, har de isolerte saharawiske flyktningleirene i Algerie til slutt fått sine første bekreftede tilfeller av covid-19. 

24. juli 20