Norsk Studentunion vedtar resolusjon mot overgrep
Article image
Norsk Studentunion vedtok på det 55. Landsting en resolusjon mot overgrepene mot saharawier. Resolusjonsteksten tar sterk avstand fra diskrimineringen av saharawiske studenter og krever lik rett til utdanning.
Publisert 24. april 09


Fra resolusjonsteksten:

Stans overgrepene mot saharwiske studenter!
Det undertrykte Vest-Sahara har i dag ingen egne universiteter, og saharawiske studenter møter på uholdbar diskriminering på universitetene hos okkupasjonsmakten Marokko. NSU krever lik rett til utdanning, og overgrepene mot studentene må opphøre nå!

Resolusjon: Stans overgrepene mot saharwiske studenter!

NSU krever også at norske myndigheter tar opp brudd på studenters rettigheter i sin dialog med marokkanske myndigheter, og at Norge jobber for å få et internasjonalt studentombud. Samtidig oppfordrer NSU til solidaritet med de saharawiske studentene og roser Rabab Amidane for hennes kamp for rettferdighet.

Rabab Amidane, som mottok Studentenes Fredspris i Trondheim i februar i år, er en av mange modige saharawiske studenter som, til tross for fare for liv og helse ikke bare for seg selv, men også for familie og venner, står på i en fredelig kamp for sine rettigheter. De kjemper for retten til å ytre seg fritt, for retten til å studere på lik linje med marokkanske studenter, og for det saharawiske folk sin rett til selvbestemmelse. Dette motet bør belønnes med respekt og støtte fra studenter i Norge. Internasjonalt press og oppmerksomhet er viktig for å sikre saharawiene sine rettigheter, og for å komme fram til en fredelig løsning på denne konflikten.

Norsk Studentunion er en interesseorganisasjon for nærmere 93 000 studenter ved universiteter, kunst- og vitenskapelige høyskoler, og har i 70 år arbeidet for studenters faglige, sosiale og økonomiske rettigheter.

Resolusjoner vedtatt på NSUs 55. Landsting, 2009
Nyheter

FN ber Marokko løslate vilkårlig fengslede saharawier

FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling har i dag gjentatt at Marokko umiddelbart må løslate en gruppe saharawiske studenter som blir holdt fengslet.

21. sep. 20

Legg fram handelstallene med udemokratiske stater

Hvor stort volum råstoffer for norsk gjødselindustri eksporteres fra en statseid hviterussisk bedrift til Norge? Hvor mye kommer fra Marokko? Det vet man ikke. 

21. aug. 20

NÅ: Norsk frysefartøy bistår tyvfiskere i okkuperte Vest-Sahara

I 2019 stakk et fartøy fra det norske rederiet Green Reefers unna anholdelse av sørafrikanske myndigheter for å ha fraktet frossenfisk fra okkuperte Vest-Sahara. I morges forlot et søsterskip de okkuperte farvannene med en enda større last.  

17. aug. 20

Koronaviruset har ankommet flyktningleirene

Etter å ha holdt fortet i over fire måneder, har de isolerte saharawiske flyktningleirene i Algerie til slutt fått sine første bekreftede tilfeller av covid-19. 

24. juli 20