Akershus Arbeiderparti vedtar sterk uttalelse
Article image
I en fyldig uttalelse om Vest-Sahara vedtok årsmøtet i Akershus Arbeiderparti blant annet å kreve anerkjennelse av Vest-Sahara-republikken.
Publisert 19. mars 09


Uttalelsen under ble vedtatt av Akershus Arbeiderparti på årsmøtet som ble avholdt 14. og 15. mars.


Vest Sahara
Ingen progresjon i fredsforhandlingene
Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden Spania trakk seg ut av landet i 1975. Det har siden 1992 vært våpenhvile mellom frigjøringsbevegelsen Frente Polisario og marokkanske myndigheter i påvente av en folkeavstemning om Vest-Saharas uavhengighet. Det saharawiske folk venter fortsatt på folkeavstemning om sin frihet og det er i dag ingen progresjon i fredsforhandlingene. I begynnelsen av 2008 foregikk det fredssamtaler mellom Marokko og frigjøringsbevegelsen Polisario, men samtalene viste kun at uenighetene om de grunnleggende spørsmålene er store.

Ulovlig okkupasjon
Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara er ulovlig og er fordømt av både FNs generalforsamling og Sikkerhetsrådet, som krever at Marokko trekker seg ut av Vest-Sahara. Innenfor de okkuperte områdene begås det store overgrep mot det saharawiske folk og det begås grove overgrep mot sivilbefolkningen av marokkanske myndigheter. Akershus Arbeiderparti mener det er viktig at utenlandske parlamentarikere, journalister, menneskerettighetsaktivister og observatører får bevege seg fritt i området for å dokumentere okkupasjonsmaktens overgrep. FNs sikkerhetsråd har satt ned en internasjonal styrke som skal gjennomføre en folkeavstemning (MINURSO), Akershus Arbeiderparti ønsker at denne styrken får et utvidet mandat til også å kartlegge menneskerettighetsbrudd. Akershus Arbeiderparti krever også at Norge sender en offisiell delegasjon til de okkuperte områdene for å sette fokus på konflikten.

Flyktningene
Okkupasjonen førte til massive flyktningstrømmer ut av landet og i dag bor de fleste sahrawiere i flyktningleire på grensa til det okkuperte område i påvente av å få vende hjem.
Desperasjonen i flyktningleirene er stor og den humanitære situasjonen alvorlig. Livet i leirene baseres i dag kun på humanitær hjelp og arbeidsledigheten er på nærmere 100 prosent. Akershus Arbeiderparti krever derfor at Norge øker sin bistand til Vest-Sahara for å bidra til å styrke den humanitære situasjonen. Bistanden må i tillegg gå til statsbygging, for å sikre et fritt og selvstendig Vest-Sahara. Det å fremme mulighetene til utdanning for de sahrawierne som bor i flyktningeleirene er også nødvendig.

Naturresurser
Spørsmålet om Vest-Sahara dreier seg i stor grad om naturressurser. Okkupantmakten Marokko tjener penger på å utnytting av naturressurser fra Vest-Sahara. Vest-Sahara er rikt på mineraler, olje og fisk. Også norske selskaper har vært involvert i ressursutnyttelse i det okkuperte området. Marokko tar de inntektene det Saharawiske folk rettmessig har krav på fra ressursutnyttelsen. Akershus Arbeiderparti krever derfor at Marokko stanser det ulovlige ressurstyveriet fra Vest-Sahara og at norsk import av ressurser fra ulovlig okkupert land opphører.

Brudd på menneskerettigheter
Marokko har bygd en mur inne på okkupert land, som er tre ganger så lang som muren inne på Vestbredden. Denne muren bryter klart med folkeretten og grunnleggende menneskerettigheter. Akershus Arbeiderparti krever derfor at muren rives og de ulovlige bosetningene trekkes ut fra okkupert land.
Studenter fra Vest-Sahara opplever daglig trakassering og vold fra regjeringen og marokkanske lærere nekter å undervise studenter fra Polisario. Dette for å hindre ungdommer fra Vest-Sahara i å få en utdanning og kunnskap om sine egne rettigheter. Akershus Arbeiderparti krever at Marokko stanser overgrepene mot studentene og at ungdom får sin rettmessige utdanning.

Akershus Arbeiderparti krever
 • At Norge bør anerkjenne den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk.
 • At Marokko river muren som går gjennom Vest-Sahara og trekker ut de ulovlige bosetningene
 • Økt økonomisk bistand over statsbudsjettet for å styrke humanitær og statsbyggende hjelp
 • At all norsk import av naturressurser fra ulovlig okkupert land opphører
 • At saharawiske fanger i marokkanske fengsler løslates
 • At FNs styrker (MINURSO) får utvidet mandat til også å gjelde overvåkning og rapportering av brudd på menneskerettigheter
 • At Norge sender en offisiell delegasjon til de okkuperte områdene.
 • At Arbeiderpartiet aktivt støtter Frente Polisarios medlemskap i Sosialist Internasjonalen.
 • Frankrike og Spania må ta mer avstand fra okkupasjonen av Vest-Sahara
 • Norge må jobbe aktivt for at Frankrike ikke legger ned veto mot resolusjoner i FN
 • Nyheter

  FN ber Marokko løslate vilkårlig fengslede saharawier

  FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling har i dag gjentatt at Marokko umiddelbart må løslate en gruppe saharawiske studenter som blir holdt fengslet.

  21. sep. 20

  Legg fram handelstallene med udemokratiske stater

  Hvor stort volum råstoffer for norsk gjødselindustri eksporteres fra en statseid hviterussisk bedrift til Norge? Hvor mye kommer fra Marokko? Det vet man ikke. 

  21. aug. 20

  NÅ: Norsk frysefartøy bistår tyvfiskere i okkuperte Vest-Sahara

  I 2019 stakk et fartøy fra det norske rederiet Green Reefers unna anholdelse av sørafrikanske myndigheter for å ha fraktet frossenfisk fra okkuperte Vest-Sahara. I morges forlot et søsterskip de okkuperte farvannene med en enda større last.  

  17. aug. 20

  Koronaviruset har ankommet flyktningleirene

  Etter å ha holdt fortet i over fire måneder, har de isolerte saharawiske flyktningleirene i Algerie til slutt fått sine første bekreftede tilfeller av covid-19. 

  24. juli 20