Aftenposten: Yara brøt norske etiske råd

Yara importerte i sommer fosfat fra okkupert Vest-Sahara, stikk i strid med råd fra norske myndigheter. Aftenposten, 8. september 2008.

Publisert 08. september 2008

Aftenposten
8. september 2008
Av Elisabeth Rodum

Industribedriften Yara har i sommer importert 16.800 tonn fosfat til en verdi av 38,4 millioner kroner fra Vest-Sahara, avslører Norwatch, en nyhetstjeneste som utgis av Framtiden i våre hender.

Vest-Sahara har en av verdens viktigste fosfatforekomster, og fosfat benyttes i Yaras kunstgjødselproduksjon. Vest-Sahara er okkupert av Marokko, og statlige marokkanske gruveselskap står for utvinningen av fosfat i ørkenlandet. UD har frarådet handel med okkupert Vest-Sahara i flere år, av politiske, etiske og folkerettslige grunner.

Yara bekrefter den kontroversielle lasten, og sier det var til test-formål.

- Jeg kan bekrefte at vi har tatt inn én last med fosfat. Det er ikke sånn at vi skal starte import av fosfat, med opprinnelse Vest-Sahara. Det er en enkelt forsendelse som skal brukes nå ved testing i vårt nye anlegg i Porsgrunn, sier Yaras kommunikasjonsdirektør Bente Slaatten til Norwatch.

Kjent for Regjeringen
Ifølge Norwatch var den politiske ledelsen i nærings- og handelsdepartementet (NHD) kjent med Yaras import av fosfat fra Vest-Sahara fire uker før den fant sted, men protesterte aldri.

Yara informerte NHD og UD om at selskapet hadde besluttet seg for å kjøpe en "testforsendelse" av fosfat fra Vest-Sahara i forkant av importen, men opplyste at selskapet aldri kom til å importere fosfat i framtiden.

- Departementet har ikke gitt noen form for tillatelse til Yara. Yara er et børsnotert selskap og de forretningsmessige vurderingene tas av selskapets administrasjon og styre. Vi har imidlertid tatt til orientering at Yara presiserte at selskapet ikke vil starte import av fosfat med opprinnelse i Vest-Sahara, skriver statssekretær Slåke i en epost til Norwatch.

Yara anmeldt for heleri
Foreningen for sahrawier i Norge og Støttekomiteen for Vest-Sahara anmeldte i slutten av august Yara for heleri, som følge av å ha importert fosfat fra det okkuperte Vest-Sahara.

- Marokko begår alvorlige overgrep mot det sahrawiske folk og stjeler alle rikdommene våre. Yara har med viten og vilje kjøpt noe som ikke tilhørte Marokko, men oss sahrawier. Likevel valgte de å ta imot dette tyvegodset. Det er trist og urettferdig, sier Sidahmed Salem, leder av Foreningen for sahrawier i Norge, til NTB.

Afrikas siste koloni
Vest-Sahara ble okkupert av Marokko da de spanske kolonistene trakk seg ut i 1975. Rundt halve befolkningen lever nå i flyktningeleire, mens Marokko driver en aktiv bosettingspolitikk. Marokko og Vest-Saharas frigjøringsbevegelse POLISARIO står langt fra hverandre i striden om Afrikas siste koloni.

Vest-Saharas innbyggere har i årtier forgjeves ventet på å få avgjøre fremtiden for sitt okkuperte hjemland. FN har ikke klart å oppfylle sitt løfte om folkeavstemning, delvis på grunn av hindringer lagt i veien av Marokko.

Både FNs hovedforsamling og Sikkerhetsrådet krever at Marokko trekker seg ut av området, og det samme gjør frigjøringsbevegelsen Polisario.

Polisario la ned våpnene i 1991 og har sluttet opp om FNs plan om å la innbyggerne i Vest-Sahara avgjøre spørsmålet i en folkeavstemning. Marokko sier nei og tilbyr i stedet begrenset selvstyre.

Fakta:
AFRIKAS SISTE KOLONI 
Vest-Sahara: Tidligere Spansk Sahara, også kalt Río de Oro («Gullelven»). Omstridt landområde ved nordvestkysten av Afrika; 266 000 km2. I 2004 ble folketallet anslått til 356 000 innb. I tillegg kommer over 100 000 som har søkt tilflukt i ørkenområdene i nabolandet Algerie.
Hovedstad: Laayoune. 
1884: Spania koloniserer Vest- Sahara.
1957: Marokko gjør krav på territoriet.
1973: Frigjøringsbevegelsen POLISARIO dannes.
Juni 1975: Marokkos kong Hassan II bringer striden om territoriet inn for Den internasjonale domstolen i Haag, som fastslår at territoriets befolkning har rett til selvbestemmelse. Spania lover at sahrawiene skal få avgjøre sin fremtid i en folkeavstemning. 
November 1975: Kong Hassan leder 350 000 ubevæpnede marokkanere på «Den grønne marsjen» inn i Vest-Sahara. Spania skrinlegger folkeavstemningen og går med på å overdra sin koloni til Marokko og Mauritania.
Desember 1975: Marokkos hær rykker inn i Vest-Sahara. POLISARIO til geriljakrig mot marokkanske og mauritanske styrker.
1979: Mauritania undertegner fredsavtale og gir avkall på sitt krav på Vest-Sahara.
1991: FN fremforhandler våpenstillstand og beslutter at folkeavstemning skal holdes i 1992.
1992-2004: Stadige utsettelser av folkeavstemningen og avvisningen av nye FN-forslag til en varlig løsning.
2004: Marokko fastslår at kongedømmet aldri vil oppgi suvereniteten over Vest-Sahara.
April 2007: Marokko foreslår at det omstridte territoriet blir en provins med stor grad av indre selvstyre. POLISARIO avviser at folkeavstemningen ikke skal kunne gi full selvstendighet.
 

Nyheter

Vest-Saharas største musiker kommer til Norge

Sett av datoene. Aziza Brahim skal spille i Oslo, Tromsø og Førde! 

02. juli 2024

Slutt på norske oljetransporter til okkuperte Vest-Sahara

Norskflaggete fartøy har stoppet å transportere olje til det okkuperte territoriet. Men det kommer med en bismak. 

29. mai 2024

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024