Pressemelding: Yara må beklage og kompensere for heleriet

Pressemelding fra Støttekomiteen for Vest-Sahara, 27. august 2008.

Les også: Kronikk: Dobbelmoral fra Yara.

Publisert 29. august 2008

Les også: Kronikk: Dobbelmoral fra Yara. 
YARA MÅ BEKLAGE OG KOMPENSERE FOR HELERIET

Yara har med åpne øyne begått et svært grovt etikk-overtramp.

Dagbladet og Norwatch har i dag skrevet at Yara i august har importert fosfat fra okkuperte Vest-Sahara i strid med Regjeringens frarådninger om handel med varer derfra.

Yara har unnlatt å forhøre seg med fosfatets opprinnelige eiere - saharawiene - eller med deres representanter. Selskapet har utelukkende handlet med okkupasjonsmakten i landet, Marokko. Flertallet av saharawiene er forvist til et liv i flyktningleirer i Algerie.

Et marokkansk statsselskap kan ha tjent så mye som 38,4 millioner kroner på handelen. Finansdepartementet har tidligere kalt liknende næringsliv for "svært alvorlig brudd på grunnleggende etiske normer", og har solgt Oljefond-aksjer som har vært investert i oljeleting i det okkuperte landet.

Støttekomiteen for Vest-Sahara protesterer på det sterkeste mot Yaras import. Støttekomiteen synes det er paradoksalt at NHD som hovedaksjonær ikke har protestert tydelig på Yara-planene, sett i lys av at Oljefondet i 2005 solgte seg ut av selskaper som handler slik Yara gjør.

- Naturressursene i Vest-Sahara tilhører ikke Marokko. Å handle fosfat fra marokkanske myndigheter i okkuperte Vest-Sahara i strid med saharawienes ønsker og interesser, er i strid med folkeretten, sier Ronny Hansen i Støttekomiteen for Vest-Sahara.

Det er likevel det etiske aspektet som er mest graverende.

- Yara ønsker å gi inntrykk av at de med sin gjødselsproduksjon gjør en kjempeinnsats for å redde verdens befolkning fra sult. Samtidig kjøper de bevisst inn tyvgods fra en okkupasjonsmakt, mens eierne av fosfatet lever i konstant nød. Det er ikke annet enn uetisk og et soleklart tegn på dobbeltmoral, sier Hansen.

- Det er rett og rimelig at Yara beklager handelen overfor saharawiene, og gir en kompensasjon til flyktningene i Algerie, som tilsvarer den summen fosfatet var verdt, sier Hansen.

Yara har sagt til Dagbladet at de ikke vil gjøre slike importer det igjen. Et liknende løfte fikk Støttekomiteen i et brev fra Yara allerede i 2005.

Støttekomiteen har nå bedt om et møte med Yara for å få avklart hva selskapet tenker å gjøre for å rette opp skaden som er gjort.

- Det er tydelig at Regjeringen ikke har noen som helst innflytelse over etikken i selskapene der de er betydelig medeier, selv i tilfeller der man vet at etikk-brudd vil finne sted i framtiden. Regjeringen bør ta et langt større grep for å stanse selskaper som er på feil vei, sier Hansen.


For informasjon og kommentarer, samt foto- og videomateriale, kontakt:

Ronny Hansen,
Leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara,
ronny@vest-sahara.no
www.vest-sahara.no 
 

Nyheter

Marokko klaget inn for behandlingen av fengslede saharawiske studenter

Marokkanske myndigheters tortur og fengsling av 10 saharawiske studenter må etterforskes og fordømmes. Dette er kravet i en norskforfattet klage som i dag ble sendt inn til FNs spesialrapportører. 

14. desember 2022

Menneskerettigheter: Marokko opp til eksamen i FN

Norge er bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara, melder utenriksminister Huitfeldt. I morgen skal Marokko opp til eksamen i FNs Menneskerettighetsråd. 

07. november 2022

10 grunner til å delta på den mest autentiske filmfestivalen som finnes

Det finnes en filmfestival som er ulik alle de andre. Les Asria Talebs møte med et festivalpublikum i de saharawiske flyktningleirene i Algerie – og båndene hun skapte med en fremmed tilskuer.

23. oktober 2022

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022