- NHD-bjellene skulle ringt

Venstres nestleder Trine Skei Grande går hardt ut mot Yaras import av fosfat fra okkuperte Vest-Sahara, og mot Nærings- og handelsdepartementets mangel på protester. - Jeg lurer på om det er Brustad som er stum eller om det er Yara som er døv. En av delene må det jo være, sier Skei Grande. Norwatch, 28. august 2008

Publisert 28. august 2008

Av Erik Hagen
Norwatch
28. august 2008

Norwatch skrev i går at Yara i august har importert en skipslast med fosfat fra okkuperte Vest-Sahara i strid med UDs retningslinjer.

Vest-Sahara er okkupert av Marokko. Skipslasten Yara kjøpte inn fra et statlig marokkansk fosfatselskap på det okkuperte området, kan ha hatt en verdi på så mye som 38,4 millioner kroner. Dersom Vest-Saharas folk ikke tjener på handelen, er den også i strid med folkeretten.

NHD og UD kjente til handelen hele 4 uker før båten ankom Yaras anlegg ved Herøya utenfor Porsgrunn. Departementene ble i begynnelsen av juli informert av Yara om selskapets beslutning, og de tok saken til orientering, samtidig som de understreket frarådningen fra UD. NHD unnlot imidlertid å bruke sin eierpost i Yara til å stanse etikkbruddet som skulle finne sted få uker senere.

Det får Venstres nestleder Trine Skei Grande til å reagere.

- Jeg lurer på om det er Brustad som er stum eller om det er Yara som er døv. En av delene må det jo være, sier Skei Grande til Norwatch.

- Statsråden burde være såpass oppegående at det hadde ringt en liten bjelle eller to når et selskap skal inn i et okkupert område for å kjøpe naturressurser, sier Skei Grande.

- Hvordan synes du frarådningspolitikken i Vest-Sahara fungerer?

- Når sånt kan skje, fungerer det jo ikke veldig godt. Yara er jo ikke en butikk som går dårlig, akkurat. Så de burde hatt råd til å tenke seg om to ganger, sier Skei Grande.

- Følg Oljefondet!
Skei Grande mener det er et paradoks at Oljefondet solgte seg ut av aksjene til et amerikansk oljeselskap involvert i Vest-Sahara, mens NHD ikke protesterer mot et norsk selskap som deltar i de samme etikk-bruddene.

I 2005 kastet Oljefondet ut aksjer for 337 millioner fra et amerikansk oljeselskap som bedrev næringsliv i Vest-Sahara, etter å ha kalt aktivitetene "et svært alvorlig brudd på grunnleggende etiske normer".

Venstre-nestlederen har i dag reagert med å sende et skriftlig spørsmål til Finansministeren om hvorvidt de etiske reglene for Oljefondet også bør gjelde for selskap der regjeringen har statlig eierskap.

- Vil finansministeren ta initiativ til at det blir etablert etiske retningslinjer i selskaper hvor staten er største eier når det gjelder investering og aktivitet i andre land etter modell av tilsvarende retningslinjer som gjelder for Statens pensjonsfond Utland?, spurte Skei Grande.

- Staten som myndighet og eier må kunne stille høye krav og forventninger til selskapenes samfunnsansvar og kreve at selskapene tar et bredt ansvar, blant annet i forhold til miljøkonsekvenser, etisk forsvarlig opptreden med videre, skriver Skei Grande til ministeren, og trekker fram Yara som eksempel.

Alle fraråder...
Det er tre år siden Yaras import fra Vest-Sahara var til diskusjon i Norge sist.

Da krevde SVs Bjørn Jacobsen at daværende Næringsminister Børge Brende (H) måtte komme på banen for å få Yara til å stanse nye kjøp fra Vest-Sahara.

- Ettersom dette var oppe i 2005, har Yara garantert visst at det var stor motstand i Norge i å kjøpe inn fra det okkuperte området, sier Jacobsen til Norwatch.

Han sier innkjøpet bryter med UD-frarådningene, og at man som hovedaksjonær har en stor mulighet til innflytelse i slike saker. 

- Jeg vet absolutt ingen i Norge som er uenig i denne frarådningen, så vi må bare få gjennomført politikken slik den er tiltenkt. Vi må bli flinkere til å gjøre motivene bak frarådningen kjent, sier han.

- Under apartheid-tiden i Sør-Afrika tok det noen år å få igjennom en stans i importene til Norge, men det fungerte til slutt, sier Jacobsen.

...inkludert Regjeringspartiene
Alle de tre regjeringspartiene har vedtatt krav om stans i slik handel.

“Før konflikten er løst må ikke norske kommersielle aktører drive virksomhet i de okkuperte områdene, eller drive petroleumsvirksomhet på sokkelen utenfor Vest-Sahara”, uttalte Arbeiderpartiet-landsmøtet i 2005.

“Norske næringslivsaktører er fremdeles aktive i okkupert Vest-Sahara. De bidrar dermed til å støtte okkupasjonsmakten, til tross for offisiell norsk politikk som fraråder dette. Norske myndigheter må aktivt oppfordre dem til å trekke ut sine interesser og avstå fra handel med varer med opprinnelse i okkupert Vest-Sahara inntil konflikten er løst”, sa et SV-landsstyremøte i 2007.

“Senterpartiet ber om at Utenriksdepartementet leter etter effektive metoder for å stanse det norske næringslivssamarbeidet med Marokko inne i de okkuperte områdene”, har Senterpartiets sentralstyre uttalt tidligere i år.

Også flere av opposisjonspartiene har krevd at regjeringen skal få en slutt på norsk næringslivssamarbeid med marokkanske myndigheter i de okkuperte områdene.

- Her har ledelsen i Yara vist meget dårlig skjønn. Det å drive handel i et okkupert område er kritikkverdig, sa Per Kristian Foss (H) til Dagbladet i går.

Han syntes det var overraskende at Yara gjennomførte en slik import.

- Hvis ikke engang selskapene der staten er eier følger rådene om etisk handel, er ikke rådene mye verdt, sa Foss. 

Foss var Finansminister da Oljefondet kastet ut det amerikanske oljeselskapet Kerr-McGee fra sine porteføljer.

Testlast
Yara forklarer til Norwatch at de ikke planlegger å importere fosfat fra Vest-Sahara i framtiden, men at de nå trengte å gjennomføre en testlast fra Vest-Sahara for sine anlegg i Porsgrunn og Glomsfjord.

- Vi skal ikke starte handel med fosfat fra Vest-Sahara så lenge FN og norske myndigheter fraråder det, understreker kommunikasjonsdirektør Bente Slaatten til Norwatch.

Nyheter

Slutt på norske oljetransporter til okkuperte Vest-Sahara

Norskflaggete fartøy har stoppet å transportere olje til det okkuperte territoriet. Men det kommer med en bismak. 

29. mai 2024

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024

Marokko blir president i FNs Menneskerettighetsråd

I dag ble Marokko valgt til å lede FNs Menneskerettighetsråd. Det skaper kraftige reaksjoner. 

10. januar 2024